Spoluhráči.cz klub TJ Aero Odolena Voda - OB dokumenty a články Zápis č.200901 z 25.2.2009

TJ Aero Odolena Voda - OB – článek Zápis č.200901 z 25.2.2009

Možné akce:
profilové foto Ivan Koutný
Ivan Koutný

Zápis č.200901 z 25.2.2009

Vytvořeno:29. 9. 2009, 10:18   (upraveno 6. 4. 2011, 13:29)
Autor:Ivan Koutný
Možnosti
Anotace:Zápis z výboru oddílu OB ze dne 25.2.2009

 

ZÁPIS ČÍSLO 01/2009

ze schůze výboru oddílu orientačního běhu TJ AERO Odolna Voda.

Den konání: 25.2.2009 v 18.00 hod. – klub AERO Vodochody.

Účast:  předseda oddílu Ivan Koutný a Vratislav Kuneš.

Omluven: Zdeněk Hartl, Markéta Berná

Program:                        1. Vyúčtování grantů Středočeského kraje a OÚ Odolana Voda za rok 2008.

2. Oddílové dresy – finanční příspěvek členů oddílu.

3. Kompenzace plateb za dopravu osobním autem v roce 2008.

4. Zpracování návrhu na oddílovou  směrnici za účelem proplácení cestovného na rok 2009.

5. Různé. 

1.   Vyúčtování grantů Středočeského kraje a OÚ Odolana Voda za rok 2008.

Předseda oddílu Ivan Koutný předložil komplexní vyúčtování grantů Středočeského kraje, OÚ Odolena Voda, stávající stav pokladní knihy ( pokladny ), konto družstva mládeže a konta jednotlivých členů oddílu orientačního běhu – vše k nahlédnutí na stránkách webu klubu.

Vyhodnocení grantu Středočeského kraje bylo zpracováno nad standart požadavků krajského úřadu..Předseda TJ AERO Odolena Voda pan Josef Maryška předal vyúčtování středočeského grantu po termínu z důvodu obdržení poslední faktury dne 29.12.2008.

Předseda oddílu OB Ivan Koutný zjistí současný stav grantového řízení a bude členy oddílu informovat.

2.   Oddílové dresy – finanční příspěvek členů oddílu.

Komplety dresů BASIC, objednané v rámci akce Středočeského grantu a dne 19.12.2008 dodané včetně faktury  na adresu oddílu OB TJ AERO O.V. (Vratislava  Kuneše ). Členům oddílu bylo rozděleno 19ks kompletů dresů proti podpisu, z toho 7ks pro dospělé 12ks pro mládež.

Členové oddílu se podílejí finanční úhradou 40% z celkové ceny dresového kompletu BASIC, což činní 600,-Kč na osobu, která bude převedena do pokladny oddílu takto:

1.        Člen oddílu – mládežník (závodník): převede se částka 300,-Kč na společné konto mládeže a 300,-Kč na osobní konto závodníka.

2.        Člen oddílu – trenér a aktivní člen oddílu: převede se částka 600,-Kč na osobní konto člena.

3.        Členové oddílu – ostatní: převede se částka 600,-Kč na konto oddílu orientačního běhu.

Celková finanční úhrada 40% z celkové ceny dresového kompletu BASIC činí 11.400,-Kč a bude předána do pokladny oddílu orientačního běhu TJ AERO O.V.

Komplety dresů BASIC předané členům oddílu jsou majetkem oddílu orientačního běhu TJ AERO O.V.

3.   Redukce plateb za dopravu osobním autem v rámci akcí oddílu OB v roce 2008.

Při vyúčtování náhrady cestovného osobním autem na soutěžní závody, tréninky a soustředění, pořádané oddílem orientačním běhu, došlo k nežádoucímu proplacení finančních úhrad za dopravu na některých akcích. Platby cestovného byly realizovány z grantové dotace, která byla oddílu OB přidělena na činnost mládežnického družstva. Cestovného bylo vypláceno v plném rozsahu dle příslušné vyhlášky MPSV č.357/2007 Sb.o proplácení cestovného a nebylo přihlédnuto ke grantové směrnici s možností náhrady cestovného – pouze v poměru 60% / 40%. Hlavně nebylo zohledněno využití osobního auta k dopravě závodníků mládežnického družstva.

Redukce náhrad cestovného osobním autem v rámci akcí oddílu OB v roce 2008 bude řešena na základě vyúčtování dotace Středočeského kraje pro oddíl OB 2008 a bude realizována osobně. Případné řešení redukce plateb provede osobní výzvou Vratislav Kuneš.

4.   .Zpracování návrhu oddílové směrnice na proplácení cestovného na rok 2009.

Bude zpravována oddílová směrnice proplácení cestovného  roce 2009. Prakticky bude obnoven již ověřený způsob proplácení cestovného na sportovní oddílové akce, vycházející ze směrnice TJ AERO č.S200801. Návrh zpracuje výbor oddílu OB. Do doby vydání příslušné oddílové směrnice nebudou prováděny žádné platby za dopravu a žádné platby za další činnost v oddíle OB. Toto omezení se netýká  čerpání z osobních kont členů oddílu OB. Po vydání oddílové směrnice o náhradách cestovného budou platby rok 2009 provedeny zpětně.

5.   .Různé :

5.1. Návrh sportovních akcí OB Odolena Voda na jarní a prázdninové období roku 2009, tzn.soutěžních závodů, tréninků a soustředění. Zpracuje výbor oddílu OB

5.2. Příprava výroční schůze oddílu OB Odolena Voda.- informace již na webu., zpracuje Ivan Koutný + další členové výboru.

5.3. Seznam sportovního vybavení oddílu OB zakoupeného v roce 2008 nebo předaného předsedou oddílu pro tréninkové účely mládežnického družstva. Zpracuje V. Kuneš.

5.4. Aby se pracovně odlehčilo předsedovi oddílu Ivanu Koutnému, byla diskutována možnost předání některých činností souvisejících s prací předsedy oddílu do kompetence ostatních členů výboru  oddílu OB. Projedná Ivan Koutný s Markétou Bernou

5.5. Sportovní příprava oddílu mládeže na sezónu roku 2009 Zodpovídá  Brázdilová, Berná a Kuneš.

Zapsal:  Vratislav Kuneš

Předseda oddílu OB TJ AERO Odolena Voda:................. Ivan Koutný.

 

 

Komentáře k tomuto článku

Přidat komentář: