HC SNAKES

Klubový web na  
 
Spoluhráči.cz klub HC SNAKES Hrací řád LHL 11/12

HC SNAKES – Hrací řád LHL 11/12

Možné akce:

Hrací řád LHL 11/12


LANŠKROUNSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 2011/2012 (8.ročník)

 

Pořadatel: Technické služby Lanškroun s.r.o.

Místo : Hala B. Modrého Lanškroun

Termín : konec září 2011 až konec března 2012 

Úvodem :   Již osmý ročník LHL je  tady. Po úvodních ročnících,kdy kritické hlasy neutichaly se LHL již  dostala postupem času do stavu, kdy si jde většina hráčů pohodově zahrát hokej. To je hlavní poslání LHL. Jednotlivci to občas pokazí, ale už je to,zdá se  „v normě“.

LHL bude tedy pokračovat v nastoleném trendu – vést hráče k ohleduplné hře a slušnému chování k soupeřům i rozhodčím. Avšak stále pod hrozbou přísných trestů.

Minulé sezony LHL se odehrály s rekordní účastí 33 týmů. Letos bude týmů 38,což je z kapacitního hlediska počet hraniční (viz níže bod 5.a)                      Jiří Černý, ředitel LHL

 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD je uveden ke dni 26.7.2011 a může být ještě upraven podle stavu přihlášek

 

 

 

1. Předpis: 

 

LHL -  je lanškrounská hokejová liga určená pro rekreační hráče ledního hokeje, kteří chtějí hrát poklidnou, ohleduplnou soutěž pro radost a emoce s agresivitou sem nebrat.
V soutěži mohou hrát hráči mladší 18 let s předem odevzdaným písemným souhlasem rodičů.
LHL nesmí hrát aktivní a registrovaní  hráči  v soutěžích Českého svazu ledního hokeje, nebo jiných národních soutěží, tj od okresního přeboru po NHL do 45 let věku. Hráči jiných soutěží ,kde se sice hokejový svaz svým příspěvkem účastní, avšak ke hře nejsou požadovány platné registrační průkazy,nebo jsou týmy složeny z hráčů registrovaných v různých oddílech ČsLH, hrát LHL mohou. Hráč nesmí hrát na svoji registraci za svůj klub,ovšem ani „načerno“ v soutěži ČsLH.   
Ženy startují bez omezení.a brankáři mají své limity startů popsány v bodě 5.e.

 

Účastníci startují v soutěži na vlastní nebezpečí.  Při zájmu alespoň 100 hráčů bude uzavřeno hromadné  pojištění Allianz-LHL .

 

 


 

 

 

 

 

2. Technická ustanovení:

Soutěž řídí pětičlenný výkonný výbor (dále VV LHL) složený ze čtyř zástupců týmů a

ředitele  soutěže J. Černého.
 Funkce člena VV není časově omezena. Při odstoupení některého člena bude doplněn další. 

VV LHL řeší všechny vzniklé sporné situace, vede disciplinární řízení s  hráči, kteří opakovaně obdrží vyšší trest, za zvlášť hrubé zákroky či hrubé nesportovní chování. VV LHL si vyhrazuje právo zastavit činnost nebo i vyloučit ze soutěže hráče, který se hrubě proviní proti soutěžnímu řádu LHL (např. hraje načerno v ČSLH, opakované konflikty či rvačky, atd).

Rozhodnutí VV LHL ve sporných případech je konečné,  pro všechny účastníky LHL závazné a není proti němu odvolání.

Komunikace: pomocí e-mailů s vedoucími týmů,  telefonicky

                   Telef. – kancelář ZS 465 320 418, J. Černý 604 872 778

Prezentace:  aktuální na www.tslan.cz, na nástěnce v hale, mailem zástupcům týmů-Zpravodaj LHL, v tisku-LL, Orlických novinách.                 El. pošta LHL je na :  zs@tslan.cz.                                                    

 

 

3. Finanční náležitosti:  

 

3.1.     FOND  LHL – je utvořen ze startovného týmů ( á 1000,. Kč za tým ) . Nepatří sem úhrada za použití ledové plochy.   Z fondu LHL jsou  hrazeny náklady na  chod  soutěže . Dále poháry a  ceny pro týmy a nejlepší jednotlivce. Podle rozhodnutí VV lze dále čerpat finance na případné utkání výběrů LHL, nebo další reprezentaci LHL, apod.
Fond LHL je veden v účetnictví T.S. Lanškroun s.r.o. a jednotlivé položky  jsou řádně zdaněny.

 

3.2.   JISTINA -  1000,. Kč za tým, slouží k motivaci hráčů dodržovat pravidla a soutěžní řád. V případě bezproblémové sezóny se celá částka týmu vrátí. Jistina bude průběžně doplňována týmům příspěvkem za tzv. noční zápasy, kdy je účtována nižší cena ledu.

Pokud jistina některého týmu klesne na 200,- Kč (a méně), je tým povinen doplatit jistinu do výše 1000,- Kč a to do sedmi dnů od uveřejnění ve Zpravodaji LHL.

 VV LHL sleduje s pomocí níže uvedené tabulky trestů ( bod 5 j) nedodržovaní termínů plateb, odevzdání soupisek, nástupu týmů na led, vyplňování zápisů apod. Případné poplatky a pokuty z jistin jednotlivých týmů vytvoří tzv. odvod jistin,který přechází do Fondu LHL.

4. Podmínky účasti:

4.1. Zaplacení startovného a jistiny,tj celkem  2000,-Kč do 15.8.11.
                  Při odhlášení ze soutěže se nevrací!

4.2. Do 10. září 2011:  zaslat  soupisku  na zs@tslan.cz
 soupiska obsahuje :

- plný název týmu,

- údaje o vedoucím družstva + 1 zástupce (mohou být hráči, příjmení, jméno, e-mail, telefon) a dalších, kteří chtějí dostávat zprávy LHL

- úplné údaje o hráčích – maximálně 22(minimálně 6) hráčů v poli a libovolný počet brankářů (brankaře není povinné vyplnit). U všech hráčů uvést příjmení, jméno a datum narození. Doporučuje se zapsat pouze jisté hráče a nechat si, pro případ potřeby,  místa volná.

-dodat od každého nového hráče LHL na soupisce jednu fotografii (formát na doklady) opatřenou zezadu čitelně jménem-  na registrační průkaz LHL. U hráčů, kteří již průkazku LHL  mají, může být proveden i   pouze  „přepis“ do nového týmu (při prvním startu za jiný tým)

- označit každého hráče –J.H.,nebo  N.R.,( N, R.B.),  viz bod 5.e. níže.
Vedoucí týmu zodpovídá za úplné a pravdivé vyplnění všech údajů.

4.3.  Do 25. září 2011 tým uhradí za led – 1100 Kč  x  počet zápasů. Ten bude po rozlosování zde upřesněn.
Lze hradit převodem na účet T.S. Lanškroun:  86-625210227/0100 (do pozn. název týmu).
Ve svých ligách každý tým odehraje 18-19 utkání.

4.4. Do 20.září vedoucí týmů dohodnou s VV zajištění služeb k zápasům.

4.5. Jednotné dresy  s čísly od 1 do 99.

 

5. Hrací řád: 5.a. Systém soutěže LHL 2011/12 :

LHL uzavřela příjem přihlášek na rekordním počtu 38.
Rozdělení: 1.
liga-mohli sem všichni zájemci, je uzavřená a hraje se tříkolově za účasti  7 týmů , tj 18 zápasů.
1liga:
1. Hopr Zábřeh
2. Klas Nekoř
3. Soren Třebovice
4. Nuget
5. Tygři
6. Lazy Neckers
7. SOMA


Dalších   31 týmů bude rozděleno na dvě výkonnostně srovnatelné  skupiny A +B  .. - A po 15 a  B po 16 týmech. Sehrají 14 (15) zápasů a následuje nadstavba.

Nadstavba vznikne  vytvořením pěti lig (2liga až 6.liga)  dle výsledků v první části ve skupinách A,B  Bude  tedy:
1.liga –uzavřená soutěž,nadstavba se ji netýká

2.liga :složením vítězů  A1,A2,A3, B1,B2,B3,B4
3.liga: složením A4,A5,A6, B5,B6,B7,B8
4.liga: složením A7,A8,A9, B9,B10,B11,B12
2,3,4 liga  -sehrají každý utkání s týmem z opačné základní skupiny,ze své skupiny se výsledky započtou
5.liga: složením A10,A11, A12, B13,B14
6.liga: složením A13,A14,A15, B15,B16
5a 6 liga – do tabulky se započte zápas B13x B 14 (B15xB16)a každý s každým

 

1.Žraloci D. Čermná
2.Tatenice
3.Flyers Č. Třebová
4.AHK Jedlí
5.Greenhorns
6.Horní Třešňovec
7.Horní Čermná
8.Těchonín
9.Petrovice
10.Rydo Č.T.
11.Bobři
12.Bleskosvodi
13. Žichlínek
14. LA Yellow Sharks
15. Snakes
16. Piráti
17. Sršni
18. LDM Č.Třebová
19. Cyklo
20 HC Městečko Trnávka
21. Forez
22. Svitavy (Ducháček)
23. Rafani
24. Medvědi Bystřec
25. Wild Band Zábřeh

26. Králíky
27. CRW
28. Švédi Svitavy
29. Format Verměřovice 
30. Rybníkáři
31.OMB Letohrad


 

 Vítězství je za 2 body, remíza za 1 bod. V případě rovnosti bodů dvou či více týmů v konečné tabulce rozhoduje: 1. vzájemný zápas nebo minitabulka vzájemných zápasů (určí pořadí podle minitabulkového skore), 2. pořadí po první části 3. rozdíl skóre, 4. podíl skóre, 5. vyšší počet vstřelených branek, 6. samostatné nájezdy v určeném náhradním termínu (los).

 

 

5.b. Výstroj hráčů:    

Povinností každého hráče LHL, je být vybaven kompletní hokejovou výstrojí. Místo hokejových kalhot jsou povoleny kalhoty na in-line hokej. Na vyžádání kapitána soupeře provede rozhodčí  kontrolu kompletnosti výstroje určeného hráče. Při  zjištěném nedostatku (chybí holeně, hrudník, kalhoty) je hráč vyloučen na 2 minuty a bez nápravy se neúčastní další hry.

Tým uvedený v zápisu jako domácí má právo volby barvy dresů. Hosté se musí  přizpůsobit, nebo vzít rozlišováky.

 

5.c. Řízení utkání:  

LHL je soutěží podle pravidel ČsLH s jistými odchylkami.

 

 5.c.1.ROZHODČÍ –

Nutno dojednat před startem LHL ( do 20.9.)

A)Tým si zajistí ve své režii na své zápasy kvalifikované rozhodčí min. III.tř. a to na všechny zápasy-tím nebude rozhodčí delegován VV

B) lze dohodnout na každý zápas zajištění rozhodčího regionální úrovně.

 

V průběhu LHL

C) Tým, který požaduje rozhodčí dva (tři, čtyři), tak si dá minimálně 7 dní před zápasem požadavek na VV a uhradí 200,- na každého dalšího rozhodčího.  Když se sejdou požadavky obou soupeřů, tak platí každý půlku a finance jsou vyrovnány před začátkem zápasu

D) Tým, který požaduje na určitý zápas nasazení svého rozhodčího (min. III. Tř. a poučeného ředitelem LHL o místních úpravách pravidel) ,tak musí předem získat soupeřův souhlas a nahlásit jméno zajištěného rozhodčího VV minimálně 48 hodin před termínem zápasu.  Je to za poplatek 100,- .

 

Neúctu a nerespektování rozhodčího nelze tolerovat. VV si vyhrazuje právo okamžitého vyloučení hráče z LHL a to nově i za přestupek, který nebyl rozhodčím na ledě potr

5.c.2.Rozdíly od pravidel LH

Minimální počet hráčů k začátku utkání je jeden brankář a 6 hráčů v poli. Tým musí v průběhu zápasu vždy ke hře postavit požadovaný počet hráčů. Při nedostatku hráčů následuje kontumace 0- 5 a využití ledu dle dohody,

V LHL je omezen kontakt protihráčů. Znamená to, že tlačit soupeře na mantinel, nebo jej kontaktovat tělem, lze pouze v případě, že se oba pohybují stejným směrem a oba tento  kontakt mohou předvídat. Povolen je i souběžný bodyček (ne tvrdé naražení na mantinel). Trestá se však dohrávání hráče u mantinelu a hra tělem(strom) spolu s náznaky zbytečně tvrdé hry, sekání, hákování apod. Zvýšená pozornost je věnována kontaktům s brankářem, hráče bez kotouče a nesportovnímu chování (urážky, pokřikování a zdržování hry).

 Po signalizaci trestu rozhodčím a jeho zapsáním na časomíru ihned časoměřič v dosud nezahájené hře spustí čas hry.   Potrestaný hráč okamžitě po signalizaci trestu časomírou opustí hrací plochu. Jestliže on, nebo jeho spoluhráč(i) protestují a diskutují, což vyvolá zdržování hry( a tedy krácení přesilovky), pak rozhodčí  „přidá“ stejnému  hráči další trest +2min. za zdržování hry.

Všechny tresty si odpyká hráč  na příslušné straně trestné lavice,kterou si potrestaný hráč sám otevře. Po skončení trestu hráč při vstupu na led zodpovídá (pod hrozbou dalších 2 min trestu)za správné uzavření dvířek.

Teoreticky tak může hráč, který nejdřív zdržuje a pak nezavře (dvířka) sedět minut 6. Nezavřená ústa mu mohou dalších 10 přidat.

Neustávající postupná kritika rozhodčího hráčem při zápase se posuzuje následovně:
- trest 10 min
- OK
- Kontumace utkání 0-5 a předání píšťalky protestujícímu týmu, kterého libovolný hráč dopíská již jen přátelský zápas.

 Za trest do konce utkání následuje stop na dva nejbližší, časově následující zápasy.
 Za dva desetiminutové tresty následuje automaticky stop na časově následující zápas.

Za čtyři vyšší tresty (pětiminutové nebo desetiminutové) je disciplinární řízení.
  

Místní výklad :

1)vyhozený puk z obranné třetiny výš než plexi, nebo přes hrazení v prostoru střídaček a mezi nimi- trest 2min

2)Při kontaktu masky brankáře s pukem nemusí rozhodčí vždy přerušit hru.

 

 

 

 

5.d. Časové rozložení zápasu:

Střídačky týmů (domácí x hosté) jsou určeny rozpisem. Je nutné v zájmu přehlednosti pro diváky v hale i na internetu jej dodržet.  Střídání stran na ledě se uskuteční v případě zájmu alespoň jednoho týmu pro druhou třetinu. 

Začátek  každého utkání je pevně určen. Úředním začátkem je vždy aktuální rozpis uvedený v týdenním  časovém rozpisu haly na  http://www.tslan.cz/hala/.  který již obsahuje všechny možné změny proti rozpisu původnímu. V rezervované délce 75 minut pronájmu ledu je úvodních 8 minut na rozbruslení. Pokud tým není schopen nastoupit po rozbruslení k utkání, počká rozhodčí dalších maximálně 10 minut. Pokud se tým dostaví, utkání se odehraje, popřípadě rozhodčí utkání zkrátí a tým, který se zpozdil zaplatí pokutu. Nenastoupí-li tým, ani po 20min od stanoveného začátku k utkání, bude zápas kontumován. Tým který se nedostavil - zaplatí pokutu a  led bude využit k tréninku druhého družstvo.

Po rozbruslení následuje zápas na 3x20 minut hrubého času, se dvěma přestávkami po dvou minutách. Time out v LHL neexistuje. Poslední dvě minuty třetí třetiny  se hrají na čas čistý. V případě rozdílu skóre menším než 2 se hraje na čistý čas již v posledních třech minutách hry. Tresty jsou  v časech obvyklých pro hru na čistý čas, tedy 2, 5 a 10 minut hrubého. V části zápasu  hraném na čas čistý je i trest odpočítán v čistém čase.

 

 

5.e. Soupisky
 
Za účelem posuzování registrovaných hráčů jsou   zavedeny pojmy:
JEN HRÁČ LHL …………………….dále J.H.
NOVÝ HRÁČ……………………………………….N.
NOVÝ REG. HRÁČ……………………….….N.R.
REGISTROVANÝ BRANKÁŘ………..R.B.

 J.H.  - do veřejného seznamu J.H. (je nyní aktualizován a brzy bude zveřejněn) je zařazen hráč, který již má průkazku hráče LHL a odehrál v LHL alespoň 10 utkání. Jedná se asi o 500 „známých“ hráčů. Jejich R.P. (registrační průkaz ČsLH,..) nebudou pro potřeby LHL dále řešeny. Startem v soutěži ČsLH  od sezony 09/10 ztrácí hráč statut J.H. a ruší se jeho odehraná utkání v LHL.

N – nový neregistrovaný hráč LH přejde do J.H. po sehrání 10 zápasů LHL. Do té doby lze na něj podat protest.  Na základě požadavku  určeného vedoucího libovolného týmu může být tedy prověřen jeho R.P., čímž se převod do J.H. oddaluje do vyjasnění. Při zjištění RP je pokuta  1000 Kč + přeřazení hráče do N.R.+ odebrání týmu 10 bodů v lize.   Může také tedy  nastat situace „odhalení“ registrovaného hráče, který  ještě ani  jednou nenastoupil.

N.R. - po dobu účinkování hráče v LHL je uložen RP v hale spolu s předem uhrazeným poplatkem 1000,- Kč.
      - ukončení činnosti v LHL a „vrácení“ RP před 1.4. 2012 je zpoplatněno tímto poplatkem 1000Kč. V případě setrvání hráče v LHL se 1000,- Kč vrátí po skončení tohoto ročníku LHL.
 -při odevzdání RP+1000,- Kč po 25.9.2011,  smí hráč hrát LHL nejdříve po 30 dnech ode dne tohoto předání.
    
     -v  případě ztráty (nedohledání) RP je nutno za hráče složit navíc poplatek 500 Kč  za sezónu.   Poměrná část   poplatku bude vrácena v případě : dodání RP,kopie RP(v Praze za 200 Kč), nebo potvrzení o zrušení RP( v Praze  30 Kč + souhlas oddílu LH)

Každý N. i N.R. hráč starší 40 let přejde automaticky do kategorie  J.H. Jejich RP se neřeší a žádné úhrady neplatí.
N.R. i J.H. hráč může ovšem hrát ještě soutěž ČsLH souběžně s LHL  pouze po dovršení  45 let.

R.B. – smí nastupovat v soutěžích ČsLH jako pouze brankař.

Na soupisku odevzdanou v el. verzi do 10.září 2011  každý tým musí uvést a označit výše uvedené zařazení všech,  minimálně 6 hráčů v poli. U nových hráčů, kteří nejsou v Seznamu J.H. musí být označení N., N.R., nebo R.B.  Hráč v poli uvedený na více soupiskách týmů LHL bude začleněn tam, kde poprvé nastoupí. Uveďte stálá čísla dresů hráčů. Je možné uvést i „svého“ gólmana, který však bude do soupisky patřit po účasti v zápase.

 Formulář soupisky dostanou vedoucí týmů a lze jej stáhnout z internetu. Soupisky budou pak vyvěšeny na internetových stránkách soutěže. Na základě soupisek budou vyhotoveny registrační průkazy hráčů LHL s fotkou. Průkazy z minulých sezon zůstávají v platnosti a to i v případě změny týmu hráče. Nový  hráč LHL v tomto průkazu před úvodním zápasem LHL vlastnoručním podpisem stvrdí pravdivost všech údajů a také to, že soutěž odehraje na vlastní nebezpečí. Všechny registrace zůstávají uloženy po celou dobu trvání soutěže v kanceláři HBM. V utkání LHL smí nastoupit pouze hráči s platnou registrací LHL.

Hráči uvedení na soupisce v řádném termínu do 10. září mají zhotovení průkazu  zdarma. Po 10. září za 100,- Kč za každého hráče v poli připsaného na soupisku. Hráč smí nastoupit do utkání od okamžiku podpisu vyhotovené registrace.

Systém – vedoucí družstva dopíše v kanceláři ZS do soupisky příjmení a jméno nového hráče, datum narození. Předloží jednu fotografii formátu na doklady.Z jistiny se strhne 100,- Kč. Dopsaný hráč(s označením J.H.,  N, N.R.,  nebo R.B.) bude oznámen ve zprávě VV a následující zápas může nastoupit.

Urychlení tohoto,výše uvedeného postupu a startu v LHL hned, lze za poplatek 200,-, kdy je hráč zveřejněn ve zprávě VV až po odehrání příslušného kola.

Brankáři budou na soupiskách průběžně doplňováni až po aktivní účasti v zápase. Brankář smí v sezóně nastoupit za libovolný počet týmů. Limitován je počet aktivních brankařů uvedených na soupisce týmu na 5.

V případě startu každého dalšího brankaře za tým uhradí tento tým 200,- Kč.

Do LHL smí od 1.1.2012 nastoupit hráči, kteří odehráli za  tým v tomto ročníku  minimálně jedno utkání do 31.12.2011. Od 1.1.2012 smí nastoupit  ale  brankář, který byl uveden na soupisce a neodehrál v první části jedno utkání. V případě hráčů, kteří jsou na soupisce od počátku uvedeni,ale neodehrají pravděpodobně žádné utkání do 31.12.2011 (tzv. náhradníci jistých 10) -může vedoucí týmu požádat VV o „prominutí odehraného utkání“ a to předem u max. tří hráčů , zdarma do 1.11.2011 a za poplatek 200,- Kč/hráče do 1.12.2011.
Dále mohou  být dopsáni na soupisku hráči a brankáři pouze ze seznamu JH .Tyto případy jsou po 1.1.2012 již  za poplatek 500,- Kč (zrychleně 1000,- Kč).
Na soupisku lze dopisovat do maximálního počtu 22 hráčů v poli.

Dále soupiska obsahuje spojení na kontaktní osoby týmu. Po zkušenostech upozorňuji, že je nutno sem vybrat lidi, kteří mají přístup k internetu a čtou své zprávy. Zveřejněné a odeslané informace budou proto brány za převzaté!

 

 5.f. Přestupy: 
a)- před začátkem LHL se neřeší.  Hráč se stává členem týmu po odehrání prvního zápasu.
b)- v průběhu první části soutěže platí tento postup – vyplnit přestupní lístek (vyzvednout v kanceláři ZS nebo na internetu)- uvést datum, jméno, z týmu, do týmu, podpis hráče, podpis vedoucích obou družstev, poplatek 200,- Kč. Hráč smí nastoupit ihned po zápisu  do registračního průkazu LHL, ale nesmí nastoupit za dva týmy v jednom dni. Hráč může přestoupit max. 2x v jedné sezóně. Mateřský tým(M.t.) dostane polovinu částky za přestup (100,- Kč). V případě nesouhlasu M.t. s přestupem může hráč po uplynutí 30 dní ode dne, kdy hrál naposled utkání LHL za M.t., přestoupit i bez jeho  souhlasu. V tomto případě však 100 ,- Kč   nepřipadne pro M.t.  

c)-po 1.1.2012 smí hráč přestoupit ,ale jeho start je povolen vždy až po 25 dnech od předání přestupního lístku. 

 5.g. Zápis o utkání:

Natištění zápisu připravuje VV podle aktuálních stavů soupisek. Vedoucí domácího týmu si vyzvedne zápis u časomíry. Dopíše čísla hráčů (při stálých číslech budou předtištěna) , údaje o brankáři, přeškrtne jména hráčů, kteří v utkání nenastoupí, a předá zápis hostům, kteří provedou totéž. Zápis musí být u časomíry nejdéle s úředním začátkem utkání (při rozbruslení). Za nevyplnění či neúplné vyplnění zápisu následuje pokuta.

Údaje v průběhu zápasu do zápisu zaznamenává zapisovatel/časoměřič a po zápase pouze rozhodčí, nebo na jeho vyzvání.

V soutěži se evidují odehraná utkání, vstřelené branky, nahrávky a vyšší tresty.

 

5.h. Protesty, konfrontace:

Kompetentní k projednávání a řešení problémů jsou pouze první dvě osoby z aktuálních soupisek ,tj vedoucí týmu, kteří jsou v seznamu – KONTAKTY  LHL. Nikdo jiný nemůže protesty podávat, nebo řešit.

O konfrontaci může požádat vedoucí družstva, nebo kapitán (nemusí to být jako výše u protestu) rozhodčího v průběhu utkání, které se musí však nejdříve dohrát. Konfrontaci provádí rozhodčí na tuto výzvu, nebo dle svého uvážení a to ihned po skončení zápasu, za účasti obou vedoucích(nebo kapitánů) v kabině rozhodčích. Může se jednat o kontrolu nejvýše u tří hráčů a to porovnáním totožnosti hráče s registračním a občanským průkazem. Při zjištění neoprávněného startu hráče (na reg. průkaz LHL hraje jiný hráč) je rozhodčí povinen toto zapsat do zápisu o utkání. Tým je pak potrestán  kontumačním výsledkem 0:5 a pokutou 500 Kč za každého neoprávněného hráče.

Předzápasové vzájemné dohody týmů o půjčení hráčů, nebo vědomé tolerování neoprávněného startu je možno za těchto podmínek:

1- pokuta 200 ,- v zápise  uvedeno komu odečíst a tedy kdo prohrává 0-5 kont.

2- hraje se tzv. přátelák

3- nebudou se zapisovat statistiky ze zápasu

 

Proti neoprávněnému startu hráče soupeře může vedoucí mužstva protestovat předložením důkazu ještě do 10 dnů od konání zápasu. Pokud VV LHL protest uzná, bude zápas zpětně kontumován. Po lhůtě 10 dnů od zápasu nelze řešit zpětně žádné protesty.Neoprávněným startem se rozumí, když hraje LHL hráč, který:
-není na soupisce,nebo je v trestu
-již nastoupil za jiný tým LHL
-hrál, jako JH po 25.9.11 v  utkání ČsLH na svůj RP, duplikát RP, nebo  „načerno“
-nastoupil po 25.9.11 jako R.B. v pozici hráče v poli  v ČsLH-nesplnil podmínky pro   N.R.

5.i. Změny termínu utkání:
 5.i.1. Předehrání –

 Termín předehraného utkání, schváleného soupeřem nutno nahlásit 7 dní předem (popl. 100 Kč)

 

5.i.2.Přeložení-

 Přeložení utkání na později musí být předem schváleno soupeřem a nahlášeno více než 7 dní předem s dohodnutým termínem nového utkání.(200,-)

 

5.i.3. Výměna
 V naléhavých případech lze po dohodě s třetím týmem (nebo mezi čtyřmi) utkání „ vyměnit“. Zájemce musí tak učinit předem, dohodu si mezi třemi (čtyřmi) týmy sám dohodnout a  stanovisko předat vedení LHL nejpozději 48 hodin před zahájením utkání (i e-mailem).

Poplatek 200,- hradí pouze jeden tým ( který změny chce)

 

5.i.4.  Odložení narychlo:

a)Při nemožnosti odehrát utkání z vyšší moci bude náhradní termín určen.

b)Odložení utkání na základě požadavku týmu méně než týden dopředu lze provést pro tým napoprvé za popl. 400,- a vždy následující zápas o 100,- více. Žádající musí stanovit po dohodě se soupeřem nový termín utkání a zajistit využití termínu takto volného ledu, nebo uhradit poplatek za nevyužitý  led.

5.i.5. Zrušení utkání

– nahlášení neúčasti soupeři a vedení LHL více než 12 hod před začátkem

(200,- Kč, kont 0-5 a soupeř využije led)

 

5.i.6. Nenastoupení k utkání – do 20 min. po úředním začátku. Tým který nemůže , nebo nechce schválně hrát a nic min. 12 hod předem nenahlásí, tak prohrává 0-5 kont. a uhradí poplatek 800,- z nějž přijde 400,- soupeři.

 

5j. Tresty, pokuty:     

Vyloučený  spolu s vedoucím týmu sleduje (viz 5c)  sám svůj zákaz startu v dalších utkáních.

Výši pokut a  poplatků za úkony určuje sazebník. Všechny pokuty se strhávají z jistiny složené týmem před zahájením  a doplňují dle  3/2.

Sazebník poplatků a pokut :
Registrace po 10. září,do 1.1.2012                         -   100.- Kč
Registrace  po 1.1.12                                               -   500- Kč

Urychlená registrace  do 1.1.12                               -   200,- Kč
Urychlená registrace po 1.1.2012                               - 1000 Kč
Neúplný zápis                                                          -   50,- Kč
Pozdní předání soupisky, pozdní úhrada  poplatku   –    20,- Kč /den
Disciplinární řízení dle 5.c.,TH za 1 hráče               -  100,- Kč
Předehrání  zápasu                                                  - 100,- Kč
Přeložení,výměna utkání                                          - 200,- Kč

Odložení utkání  narychlo                                        -400,- Kč +led

Zrušení utk.                                                            – 200,- Kč    a kontumace 0:5

Nenastoupení k utkání (do 20. minut)            - 800,- (400 pro druhý tým,kont.0:5)
Výběr rozhodčího(5.c.1.D)                                       -100,- Kč                      

Pozdní nástup k utkání (do 10. minut)                      - 200,- Kč
Nesprávné údaje v soupisce, registraci                   - 200,- Kč

Přestup                                                         - 200,- Kč (z toho 100,- pro pův.tým)

Další brankař(viz 5e)                                               - 200,- Kč

Neoprávněný start hráče                             - 500,- Kč a odebrání všech bodů, DŘ

Protest (v oprávněném příp. vrácen)                        - 500,- Kč

Napadení rozhodčího                                              - 500,- Kč+ DŘ

Vrácení RP z depozitu N.R.                                     – 1000,- Kč

Odhlášení týmu                                                       - 1000,- Kč

Zjištění RP u N. hráče                                            - 1000,- Kč, minus 10 bodů
Další pokuty může V V LHL udělit                  do výše 1000 Kč

 

5k. Hodnocení:

Ceny při slavnostním vyhlášení obdrží všechny týmy  LHL.Dále budou vyhlášeni nejlepší hráči v kanadském bodování, brankáři s nejnižším průměrem na utkání (musí odehrát alespoň polovinu utkání), brankáři s nejvyšším počtem odchytaných minut, nejlepší střelci a nejlepší nahrávači. Předání všech ocenění proběhne na zakončení v dubnu 2012. Zájemci o pořádání tohoto slavnostního večera (s jistým příspěvkem týmů z jistin) se mohou hlásit.