Spoluhráči.cz klub KČT, odbor Krušné hory Sokolov kalendář akcí Výroční schůze odboru KČT Krušné hory Sokolov

KČT, odbor Krušné hory Sokolov – Výroční schůze odboru KČT Krušné hory Sokolov

Možné akce:

Výroční schůze odboru KČT Krušné hory Sokolov

Kdy:Čtvrtek 30. 1. 2020 16:00 – 19:30
Kde:Gymnázium Sokolov
Popis akce:

Zveme Vás nas výroční schůzi turistického oddílu KČT Krušné hory Sokolov. Na schůzi bude možné i podat přihlášku do klubu :-).

Program:

1. Zahájení, přivítání členů a hostů
2. Schválení programu členské schůze
3. Předání ocenění KČT členům odboru
4. Volba členů návrhové a mandátové komise
5. Volba členů volební komise (pro volbu delegátů oblastní a celostátní konference)
6. Kontrola plnění usnesení čl. schůze z 31. 1. 2019
7. Zpráva o činnosti odboru od poslední čl. schůze
8. Příspěvky hostů
9. Důležité informace z jednání ústředních orgánů KČT
10. Zpráva o hospodaření od poslední čl. schůze a návrh rozpočtu na rok 2020
11. Zpráva kontrolora odboru ke kontrole hospodaření a vedení účtu
12. Zpráva o aktuálním stavu členské základny + nová struktura členství a členské příspěvky KČT na rok 2021
13. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti
14. Volba delegátů a náhradníka na oblastní konferenci
15. Rámcový plán činnosti na rok 2020
16. Návrh usnesení
17. Diskuse k návrhu usnesení
18. Diskuse – ostatní příspěvky
19. Schválení usnesení
20. Závěr


Žádáme členy, aby se zúčastnili členské schůze a umožnili tak platnost voleb
a usnesení tohoto nejvyššího orgánu odboru. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů odboru, budou čas i prostředky vynaložené na přípravu členské schůze zbytečné.

Za přípravný výbor členské schůze
Josef Ticha, Ladislav Zoubek, Alena Štěrbová – Těšíme se na Vaši účast

Důležitost: střední
Zúčastnili se (5) Josef Ticha, Eva Pokrývková, Marta Kovacsiková, Zdeněk Dathe, Ivanka Lavičková
Nezúčastnili se (0)
Zadal:Josef Ticha, 5. 1. 2020, 14:16
Možnosti

Komentáře k této akci

Přidat komentář: