Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín dokumenty a články

Klub českých turistů, odbor Hodonín – dokumenty a články klubu

Možné akce:
 Název dokumentu / článkuVloženoPopis
Akce KČT Hodonín
31. 12. 2023, 9:29 1
30. 4. 2024, 1:10
23. 4. 2024, 19:21 1
7. 2. 2024, 13:58
11. 5. 2023, 18:31
9. 11. 2023, 21:41
4. 1. 2024, 11:05
4. 1. 2024, 11:05
12. 4. 2024, 9:55
9. 10. 2023, 8:31
7. 5. 2024, 17:49
12. 7. 2023, 11:29
30. 8. 2023, 15:51
15. 5. 2023, 8:19
18. 10. 2023, 10:32
8. 11. 2023, 16:10 2
10. 11. 2023, 12:05
29. 2. 2024, 11:30 1
9. 10. 2023, 8:29 1
21. 4. 2023, 15:47 2
21. 4. 2023, 8:18 1
28. 5. 2024, 9:13 1
8. 7. 2023, 9:50
29. 5. 2024, 6:19
8. 7. 2023, 16:28
3. 10. 2023, 12:44
26. 10. 2023, 23:47 1
12. 5. 2023, 13:41 1
31. 10. 2023, 22:02 2
26. 9. 2023, 13:18
26. 9. 2023, 13:20
2. 1. 2024, 14:30
2. 1. 2024, 14:30
19. 1. 2024, 21:31
24. 4. 2024, 14:23
10. 11. 2023, 12:39
26. 2. 2024, 13:24
24. 4. 2023, 17:13 1
31. 12. 2023, 9:29 1
28. 3. 2022, 20:53 1
30. 3. 2022, 8:35 1
30. 3. 2022, 8:35 1
28. 3. 2022, 20:54
28. 3. 2022, 20:53
26. 9. 2019, 16:19
26. 9. 2019, 16:19
26. 9. 2019, 16:19
26. 9. 2019, 16:18 2
26. 9. 2023, 13:17 1
26. 9. 2023, 13:20
26. 9. 2023, 13:19
26. 9. 2023, 13:17 3
26. 9. 2023, 13:18
26. 9. 2023, 13:16
26. 9. 2023, 13:17 3
26. 9. 2023, 13:19
26. 9. 2023, 13:17 2
26. 9. 2023, 13:19
9. 5. 2023, 21:13
9. 5. 2023, 12:09
18. 10. 2023, 10:33
18. 10. 2023, 10:33
Aktivita členů
2016
31. 1. 2016, 23:18
1. 3. 2016, 12:48
4. 4. 2016, 17:02
9. 5. 2016, 20:51
7. 6. 2016, 17:51
9. 7. 2016, 16:01
22. 8. 2016, 19:47
18. 9. 2016, 11:59
14. 10. 2016, 9:43
3. 11. 2016, 20:39 94
8. 12. 2016, 11:27
10. 1. 2017, 20:38
2017
4. 2. 2017, 8:57
1. 3. 2017, 21:10
4. 4. 2017, 8:57
5. 5. 2017, 5:31
4. 6. 2017, 11:32
1. 7. 2017, 18:03
5. 9. 2017, 13:27
3. 10. 2017, 22:46
1. 11. 2017, 12:48
17. 12. 2017, 5:23
9. 1. 2018, 9:29
2018
2. 2. 2018, 10:53
3. 3. 2018, 23:57
3. 4. 2018, 10:52
9. 5. 2018, 11:18
3. 6. 2018, 7:29
4. 7. 2018, 13:07
5. 8. 2018, 15:27
13. 9. 2018, 13:01
8. 11. 2018, 22:27
5. 12. 2018, 7:48 Jako mikulášské překvapení, trochu odlišné od toho, které obdržíte v sobotu od Jiřky ve Vlkoši, vám po delší době přinášíme kompletní podání statistiky za kilometráž. Poslední měsíc v roce, který rozhodne o konečném umístění, slibuje ještě tuhý boj,...
3. 1. 2019, 22:35
2019
3. 2. 2019, 13:40
5. 3. 2019, 5:01
5. 4. 2019, 20:14
5. 5. 2019, 9:53
30. 5. 2019, 23:19
4. 7. 2019, 6:54
7. 8. 2019, 14:32
16. 9. 2019, 8:34
4. 10. 2019, 23:11
1. 11. 2019, 18:52
1. 12. 2019, 19:23
12. 1. 2020, 23:03
2020
27. 1. 2020, 21:43
5. 3. 2020, 22:19
8. 6. 2020, 22:41
Důležité dokumenty KČT Hodonín
2013
27. 2. 2013, 9:42 Výbor odboru KČT Hodonín na své schůzi 15. 1. 2013 přijal směrnici č. 1/2013 o podmínkách přihlašování a úhrad na zájezdy pořádané odborem KČT Hodonín, kterou následně ve svém usnesení schválila výroční členská schůze odboru KČT Hodonín konaná 24. 1. 2013.
27. 2. 2013, 9:52 Výbor odboru KČT Hodonín přijal na své schůzi 19. 2. 2013 směrnici č. 2/2013 o poplatcích.
2015
28. 3. 2015, 23:00
24. 1. 2015, 12:41 V rámci usnesení členské schůze KČT Hodonín ze dne 22. 1. 2015 byla přijata směrnice č. 1/2015 následujícího znění:
24. 1. 2015, 12:38 Členská schůze KČT Hodonín schválila 22. ledna 2015 usnesení následujícího znění:
2016
14. 1. 2016, 20:26 Vážení přátelé, poslední stanovy máme z 3. 3. 2000, které vypracoval tehdejší předseda odboru, doc. Lubomír Chytil. Vzhledem ke změně právních poměrů, zejména přijetí nového občanského zákoníku, bylo třeba vypracovat stanovy nové, novelizace původních...
24. 11. 2015, 14:14 Ve čtvrtek 21. ledna 2016 výroční členská schůze schválila plán akcí na rok 2016. Operativně se do něj budou moci akce vkládat ještě v průběhu roku.
2017
15. 11. 2016, 21:23 Na plánovací schůzi výboru, konané 15. listopadu 2016, byla za součinnosti 15 členů odboru vypracována kostra plánu akcí na rok 2017. Plán byl schválen v usnesení výroční členské schůze 26. ledna 2017. Do plánu mohou být operativně vkládány další akce.
18. 4. 2017, 14:32
2018
14. 11. 2017, 22:22 Na plánovací schůzi výboru, konané 14. listopadu 16 členů odboru po vzájemné součinnosti sestavilo návrh plánu akcí na rok 2018. Plán akcí následně schválila lednová výroční členská schůze. Další akce bude možné do plánu přidat, pokud bude k dispozici...
18. 4. 2018, 12:19
18. 4. 2018, 12:20
18. 4. 2018, 12:19
2019
1. 3. 2019, 22:03
20. 3. 2019, 9:08
2020
22. 1. 2020, 13:33
20. 11. 2019, 2:08 Plánovací schůze výboru, která se konala v úterý 19. listopadu za účasti 12 členů odboru, sestavila kostru plánu akcí na rok 2020. Plán, který může být operativně doplňován i v průběhu roku, bude předložen ke schválení výroční členské schůzi 23. ledna.
22. 1. 2020, 13:27
28. 11. 2019, 17:54
21. 2. 2020, 14:42
2021
6. 1. 2021, 14:41
7. 1. 2021, 16:43
12. 11. 2020, 18:01 Milí přátelé, vzhledem k tomu, že nám současně platná omezující opatření nedovolí uskutečnit tradiční listopadovou plánovací schůzi výboru, předkládám vám k doplnění návrh plánu akcí na rok 2021, který bude předložen ke schválení výroční členské schůzi...
6. 1. 2021, 14:21
4. 3. 2021, 15:42
8. 3. 2021, 15:52
2022
3. 12. 2021, 14:51 Na schůzi výboru konané 30. listopadu jsme vypracovali kostru pánu akcí na rok 2022. Své návrhy na jeho doplnění můžete stále posílat, plán bude operativně doplňován i v průběhu příštího roku, zejména o cyklistické akce. Při pořádání akcí budeme také...
5. 12. 2021, 18:19
12. 11. 2021, 10:20
2023
21. 4. 2023, 8:32
19. 2. 2024, 23:27
2024
17. 1. 2024, 15:01
3. 1. 2024, 20:23
7. 1. 2024, 22:25 16. listopadu 2023 plánovací schůze výboru sestavila následující plán akcí na rok 2024. Další akce budou do plánu v průběhu roku operativně doplňovány.
7. 1. 2024, 23:02
8. 1. 2024, 23:19
17. 1. 2024, 7:18
17. 1. 2024, 7:18
Pozvánky jiných klubů
14. 4. 2024, 22:28
18. 4. 2023, 13:32
18. 4. 2023, 13:33
18. 4. 2023, 13:34
22. 1. 2024, 23:29
22. 1. 2024, 23:28
6. 2. 2024, 8:39
4. 5. 2023, 9:43
9. 10. 2023, 8:32
11. 4. 2024, 23:47
18. 4. 2023, 13:36
20. 6. 2023, 10:18
Zpravodaj Jihomoravské oblasti KČT
2016
1. 4. 2016, 8:58
13. 7. 2016, 11:42
14. 10. 2016, 9:47
29. 12. 2016, 11:15
2017
23. 3. 2017, 11:46
23. 10. 2017, 8:40
22. 12. 2017, 9:12
2018
15. 5. 2018, 20:59
19. 9. 2018, 20:14
5. 12. 2018, 9:15
24. 1. 2019, 21:59
2019
21. 5. 2019, 13:28
26. 11. 2019, 10:23
3. 1. 2020, 14:58
2020
8. 6. 2020, 8:07
16. 10. 2020, 22:07
29. 12. 2020, 21:30
2022
Zpravodaj KČT
2020
29. 1. 2020, 17:57
28. 2. 2020, 10:40
26. 3. 2020, 22:30
21. 5. 2020, 12:11
18. 7. 2020, 1:03
16. 10. 2020, 22:18
Nezařazeno
10. 3. 2024, 14:36
31. 3. 2024, 19:20
23. 4. 2023, 0:06
12. 5. 2023, 11:45 Nabídka služeb z Hotelu Petrovy kameny, bývalé Kurzovní chaty
12. 5. 2023, 11:44
12. 5. 2023, 11:44
7. 6. 2024, 10:05 Zvýhodněné pobytové balíčky pro členy KČT v Hotelu Stella na Špičáku.
12. 10. 2023, 17:39
5. 10. 2023, 11:19 1
15. 7. 2024, 18:30
24. 2. 2024, 21:23 2
22. 4. 2024, 10:38
4. 2. 2024, 18:50
21. 4. 2024, 21:14
8. 3. 2024, 9:30
9. 5. 2023, 20:56
5. 3. 2024, 13:17
14. 2. 2024, 21:41 1
20. 6. 2023, 11:35
30. 8. 2023, 12:58