HC PIRÁTI

Klubový web na  
 
Spoluhráči.cz klub HC PIRÁTI Soutěžní řád LHL

HC PIRÁTI – Soutěžní řád LHL

Možné akce:

Soutěžní řád LHL


.                                                                                                                                             .                                                                                                                                                 .

LANŠKROUNSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 2010/2011 (7.ročník)

Po trvalém získání poháru starosty města Lanškroun týmem NUGET je v jednání nový  putovní pohár.

 

Pořadatel: Technické služby Lanškroun s.r.o.

Místo : Hala B. Modrého Lanškroun

Termín : konec září 2010 až konec března 2011 

Úvodem :   Sedmý ročník LHL je  tady.  Dřívější kritici trochu utichli. Svůj vliv má možná i zrušení anonymní diskuse na internetových stránkách haly a fakt,že žádnou konkurenční  soutěž, kde by byla vzorem lepší pravidla i rozhodčí v Lanškrouně zatím nikdo nezaložil.

LHL bude pokračovat tedy v nastoleném trendu –vést hráče k ohleduplné hře a slušnému chování k soupeřům i rozhodčím. Avšak stále  pod hrozbou přísných trestů.

 V průběhu let LHL  postupně přibírala nová družstva až k loňskému rekordnímu počtu 33.   Z kapacitního hlediska byl letos počet 33 týmů již předem stanoveným maximem.                                                                                                                       Jiří Černý, ředitel LHL

 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 

 

 

1. Předpis: 

 

LHL -  je lanškrounská hokejová liga určená pro rekreační hráče ledního hokeje, kteří chtějí hrát poklidnou, ohleduplnou soutěž pro radost a emoce s agresivitou sem nebrat.
V soutěži mohou hrát hráči mladší 18 let s předem odevzdaným písemným souhlasem rodičů.
LHL nesmí hrát aktivní a registrovaní  hráči  v soutěžích Českého svazu ledního hokeje, nebo jiných národních soutěží, tj od okresního přeboru po NHL do 45 let věku. Hráči jiných soutěží ,kde se sice hokejový svaz svým příspěvkem účastní, avšak ke hře nejsou požadovány platné registrační průkazy,nebo jsou týmy složeny z hráčů registrovaných v různých oddílech ČsLH, hrát LHL mohou. Hráč nesmí hrát na svoji registraci za svůj klub,ovšem ani „načerno“ v soutěži ČsLH.  
Ženy startují bez omezení.a brankáři mají své limity startů popsány v bodě 5.e.

 

Účastníci startují v soutěži na vlastní nebezpečí, mohou ovšem uzavřít pojištění Allianz-LHL .

 

 


 

 

 

 

 

2. Technická ustanovení:

Soutěž řídí pětičlenný výkonný výbor (dále VV LHL) složený z dvou zástupců pořadatele –

ředitel soutěže Jiří Černý a zpracovatel soutěže Jan Ruščák a tří zvolených zástupců klubů–Tomáš Markl (Yellow Sharks), Serge Faltus (Forez) a Václav Urbášek (Sršni Zábřeh).
 Funkce člena VV není časově omezena. Při odstoupení některého člena bude  doplněn další. 

VV LHL řeší všechny vzniklé sporné situace , vede disciplinární řízení s  hráči, kteří opakovaně obdrží vyšší trest, za zvlášť hrubé zákroky či hrubé nesportovní chování. VV LHL si vyhrazuje právo zastavit činnost nebo i vyloučit ze soutěže hráče, který se hrubě proviní proti soutěžnímu řádu LHL (např. hraje načerno v ČSLH, opakované konflikty či rvačky, atd).

Rozhodnutí VV LHL ve sporných případech je konečné,  pro všechny účastníky LHL závazné a není proti němu odvolání.

Komunikace: pomocí e-mailů s vedoucími týmů,  telefonicky

                   Telef. – kancelář ZS 465 320 418, J. Černý 604 872 778, J. Ruščák 608 885 757.

Prezentace: aktuální na www.tslan.cz, na nástěnce v hale, mailem zástupcům týmů-Zpravodaj LHL, v tisku-LL, Orlických novinách.                 El. pošta LHL je na :  zs@tslan.cz.                                                    

 

 

 

3. Finanční náležitosti:  

 

3.1.     FOND  LHL – je utvořen ze startovného týmů ( á 1000,. Kč za tým ) . Nepatří sem úhrada za použití ledové plochy.   Z fondu LHL jsou  hrazeny náklady na  chod  soutěže (odměny ředitele a zpracovatele soutěže , kanc.potřeby, technické zajištění,  atd.). Dále poháry a  ceny pro týmy a nejlepší jednotlivce. Podle rozhodnutí VV lze dále čerpat finance na případné utkání výběrů LHL, nebo další reprezentaci LHL, apod.
Fond LHL je veden v účetnictví T.S. Lanškroun s.r.o. a jednotlivé položky  jsou řádně zdaněny.

 

3.2.   JISTINA -  1000,. Kč za tým, slouží k motivaci hráčů dodržovat pravidla a soutěžní řád. V případě bezproblémové sezóny se celá částka týmu vrátí.

Pokud jistina některého týmu klesne na 200,- Kč (a méně), je tým povinen doplatit jistinu do výše 1000,- Kč a to  do sedmi dnů od uveřejnění ve Zpravodaji LHL.

 VV LHL sleduje s pomocí níže uvedené  tabulky trestů( bod 5 j) nedodržovaní termínů plateb, odevzdání soupisek, nástupu týmů na led, vyplňování zápisů apod. Případné poplatky a pokuty z jistin jednotlivých týmů vytvoří tzv. odvod jistin. Jeho využití řeší VV.

 

 

 

 

 


4. Podmínky účasti:

4.1) Zaplacení startovného a jistiny,tj celkem  2000,-Kč do 15.8.10.
 Při odhlášení ze soutěže se účastnický vklad,tzv. startovné  nevrací!

 

4.2)Do 10. září 2010:  zaslat  soupisku  na zs@tslan.cz
 soupiska obsahuje :

- plný název týmu,

- údaje o vedoucím družstva + 1 zástupce  (mohou být hráči, příjmení, jméno, e-mail, telefon) a dalších, kteří chtějí dostávat zprávy LHL

- úplné údaje o hráčích – maximálně 22(minimálně 6) hráčů v poli a libovolný počet brankářů (není povinné vyplnit). U všech hráčů uvést  příjmení, jméno a datum narození. Doporučuje se zapsat pouze jisté hráče a nechat si ,pro případ potřeby,  místa volná.

-dodat od každého nového  hráče LHL na soupisce  jednu fotografii (formát na doklady) opatřenou zezadu čitelně jménem-  na registrační průkaz LHL. U hráčů, kteří již průkazku LHL  mají, bude proveden  pouze  „přepis“ do nového týmu (při prvním startu za jiný tým)

- označit každého hráče –J.H.,nebo  N.R.,( N, R.B.),  viz bod 5.e. níže.
Vedoucí týmu zodpovídá za úplné a pravdivé vyplnění všech údajů.

 

4.3)  Do 25. září 2010  tým uhradí za led – 1100 Kč. X 20(počet zápasů)a všemi dalšími službami k utkání celkem- 25500Kč,-
Lze hradit převodem na účet T.S. Lanškroun:  86-625210227/0100 (do pozn. název týmu).

Ve svých ligách každý tým odehraje 20 až 22 utkání. Náhrada za zápasy 21,22 bude kompenzována tzv. nočními zápasy, kdy bude účtována nižší cena ledu. Pro každý tým bude veden přesný stav konta a při březnové bilanci bude toto konto dorovnáno.   

 

4.4) Jednotné  dresy  s čísly od 1 do 99.

 

 

5. Hrací řád:

 

5.a. Systém soutěže LHL 10/11 :

Celkem 34 přihlášených týmů je podle výsledků minulé sezóny rozděleno  do  tří postupových lig,hraných ve dvou částech. .Po zařazení34 týmu- Prestige Club Králíky je upraven systém:
1.liga:11 účastníků v první i druhé části.Po první části jeden padá a z 2ligy sem první postoupí.
2.liga: 11 týmů v první části, 12 ve druhé. Padají poslední tři a postoupí sem první čtyři z 3.ligy.                                                  

3.liga:12 týmů v 1 části,11 ve druhé.První čtyři postupují do 2 ligy!

Druhá  část začíná :

V první lize přidělením bonifikačních 3 bodů pro prvního,2 bodů pro druhého a 1 bodu pro třetí tým po první části LHL.    2 a 3 liga začíná od nuly .

 Vítězství je za 2 body, remíza za 1 bod. V případě rovnosti bodů dvou či více týmů v konečné tabulce rozhoduje: 1. vzájemný zápas nebo minitabulka vzájemných zápasů (určí pořadí podle minitabulkového skore), 2. pořadí po první části 3. rozdíl skóre, 4. podíl skóre, 5. vyšší počet vstřelených branek, 6. samostatné nájezdy v určeném náhradním termínu

 

 

5.b. Výstroj hráčů:    

Povinností každého hráče LHL, je být vybaven kompletní hokejovou výstrojí. Místo hokejových kalhot jsou povoleny kalhoty na in-line hokej. Na vyžádání kapitána soupeře provede rozhodčí  kontrolu kompletnosti výstroje určeného hráče. Při  zjištěném nedostatku (chybí rukavice, holeně, hrudník,helma , kalhoty) je hráč vyloučen na 2 minuty a bez nápravy se neúčastní další hry.

Tým uvedený v zápisu jako domácí má právo volby barvy dresů. Hosté se musí  přizpůsobit, nebo vzít rozlišováky.

 

5.c. Řízení utkání:  

LHL je soutěží podle pravidel ČsLH s jistými odchylkami.

 

 5.c.1.ROZHODČÍ –

Nutno dojednat před startem LHL (25.9.)

A)Tým si zajistí ve své režii na své zápasy kvalifikované rozhodčí min. III.tř. a to
na všechny zápasy-tím nebude rozhodčí delegován VV

B) lze dohodnout na každý zápas zajištění rozhodčího regionální úrovně.

 

V průběhu LHL

C) Tým, který požaduje rozhodčí dva (tři, čtyři), tak si dá minimálně 7 dní před zápasem požadavek na VV a uhradí 200,- na každého dalšího rozhodčího.  Když se sejdou požadavky obou soupeřů, tak platí každý půlku a finance jsou vyrovnány před začátkem zápasu

D) Tým, který požaduje na určitý zápas nasazení svého rozhodčího (min. III. Tř. a poučeného ředitelem LHL o místních úpravách pravidel) ,tak musí předem získat soupeřův souhlas a nahlásit jméno zajištěného rozhodčího VV minimálně 48 hodin před termínem zápasu.  Je to za poplatek 100,- .

 

Neúctu a nerespektování rozhodčího nelze tolerovat. VV si vyhrazuje právo okamžitého vyloučení hráče z LHL a to nově i za přestupek, který nebyl rozhodčím na ledě potrestán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.c.2.Rozdíly od pravidel LH

Minimální počet hráčů k začátku utkání je jeden brankář a 6 hráčů v poli. Tým musí v průběhu zápasu vždy ke hře postavit požadovaný počet hráčů. Při nedostatku hráčů následuje kontumace 0- 5 a využití ledu dle dohody,

V LHL je omezen kontakt protihráčů. Znamená to, že tlačit soupeře na mantinel, nebo jej kontaktovat tělem, lze pouze v případě, že se oba pohybují stejným směrem a oba tento  kontakt  mohou předvídat. Povolen je i souběžný bodyček (ne tvrdé naražení na mantinel). Trestá se však dohrávání hráče u mantinelu a hra tělem(strom) spolu s náznaky zbytečně tvrdé hry, sekání, hákování apod. Zvýšená pozornost je věnována kontaktům s brankářem, hráče bez kotouče a nesportovnímu chování (urážky, pokřikování a zdržování hry).

 Po signalizaci trestu rozhodčím  a jeho zapsáním na  časomíru  hned časoměřič v dosud nezahájené hře spustí čas hry.   Potrestaný hráč ihned  po signalizaci trestu časomírou opustí hrací plochu. Jestliže on, nebo jeho spoluhráč(i) protestují  a diskutují, což vyvolá zdržování hry( a tedy krácení přesilovky), pak rozhodčí  „přidá“ stejnému  hráči další trest +2min. za zdržování hry.

 

Všechny  tresty si odpyká hráč  na příslušné straně trestné lavice,kterou si potrestaný hráč sám otevře. Po skončení trestu hráč při vstupu na led zodpovídá (pod hrozbou dalších 2 min trestu)za správné uzavření dvířek.

Teoreticky tak může hráč, který nejdřív zdržuje a pak nezavře (dvířka) sedět minut 6. Nezavřená ústa mu mohou dalších 10 přidat.

Neustávající postupná kritika rozhodčího hráčem při  zápase se posuzuje následovně:
- trest 10 min
- OK
- Kontumace utkání 0-5 a předání píšťalky protestujícímu týmu, kterého libovolný hráč dopíská již jen přátelský zápas.

 Za trest do konce utkání následuje  stop na dva nejbližší, časově následující zápasy.
 Za dva desetiminutové tresty následuje automaticky stop na časově následující zápas.

Za čtyři vyšší tresty (pětiminutové nebo desetiminutové) je disciplinární řízení.

 

Místní výklad :

1)vyhozený puk z obranné třetiny výš než plexi, nebo přes hrazení v prostoru střídaček a mezi nimi- trest 2min

2)Při kontaktu masky brankáře s pukem nemusí rozhodčí vždy přerušit hru.

 

 

 

 

5.d. Časové rozložení zápasu:

Střídačky týmů (domácí x hosté) jsou určeny rozpisem. Je nutné v zájmu přehlednosti pro diváky v hale i na internetu jej dodržet.  Střídání stran na ledě se uskuteční v případě zájmu alespoň jednoho týmu pro druhou třetinu. 

Začátek  každého utkání je pevně určen. Úředním začátkem je vždy aktuální rozpis uvedený v týdenním  časovém rozpisu haly na  http://www.tslan.cz/hala/.  který již obsahuje všechny možné změny proti rozpisu původnímu. V rezervované délce 75 minut pronájmu ledu je úvodních 8 minut na rozbruslení. Pokud tým není schopen nastoupit po rozbruslení k utkání, počká rozhodčí dalších maximálně 10 minut. Pokud se tým dostaví, utkání se odehraje, popřípadě rozhodčí utkání zkrátí a tým, který se zpozdil zaplatí pokutu. Nenastoupí-li tým, ani po 20min od stanoveného začátku k utkání, bude zápas kontumován. Tým který se nedostavil - zaplatí pokutu a  led bude využit k tréninku druhého družstvo.

Po rozbruslení následuje zápas na 3x20 minut hrubého času, se dvěma přestávkami po dvou minutách. Time out v LHL neexistuje. Poslední dvě minuty třetí třetiny  se hrají na čas čistý. V případě rozdílu skóre menším než 2 se hraje na čistý čas již v posledních třech minutách hry. Tresty jsou  v časech obvyklých pro hru na čistý čas, tedy 2, 5 a 10 minut hrubého. V části zápasu  hraném na čas čistý je i trest odpočítán v čistém čase.

 

 

5.e. Soupisky
 
Za účelem posuzování registrovaných hráčů jsou   zavedeny pojmy:
JEN HRÁČ LHL …………………….dále J.H.
NOVÝ HRÁČ……………………………………….N.
NOVÝ REG. HRÁČ……………………….….N.R.
REGISTROVANÝ BRANKÁŘ………..R.B.

 J.H.  - do veřejného seznamu J.H. je zařazen hráč, který již má průkazku hráče LHL a odehrál v LHL alespoň 10 utkání. Jedná se asi o 500 „známých“ hráčů. Jejich R.P. (registrační průkaz ČsLH,..) nebudou pro potřeby LHL dále řešeny. Startem v soutěži ČsLH  od sezony 09/10 ztrácí hráč statut J.H. a ruší se jeho odehraná utkání v LHL.

N – nový neregistrovaný hráč LH přejde do J.H. po sehrání 10 zápasů LHL. Do té doby lze na něj podat protest.  Na základě požadavku  určeného vedoucího libovolného týmu může být tedy prověřen jeho R.P., čímž se převod do J.H. oddaluje do vyjasnění. Při zjištění RP je pokuta  1000 Kč + přeřazení hráče do N.R.+ odebrání týmu 10 bodů v lize.   Může také tedy  nastat situace „odhalení“ registrovaného hráče, který  ještě ani  jednou nenastoupil.

N.R. - po dobu účinkování hráče v LHL je uložen (RP) u pořadatele LHL
       -při odevzdání RP po 25.9.10,  smí hrát nejdříve po 30 dnech ode dne předání RP
     - ukončení činnosti v LHL a „vrácení“ RP před 1.4. 2010 je zpoplatněno 1000Kč
     -v  případě ztráty (nedohledání) RP je nutno za hráče složit poplatek 500 Kč  za sezónu.   Poměrná část   poplatku bude vrácena v případě : dodání RP,kopie RP(v Praze za 200 Kč), nebo potvrzení o zrušení RP( v Praze  30 Kč + souhlas oddílu LH)

Každý N. i N.R. hráč starší 40 let přejde automaticky do kategorie  J.H.

R.B. – smí nastupovat v soutěžích ČsLH jako pouze brankař.


N.R. i J.H. hráč může hrát ještě soutěž ČsLH  pouze po dovršení  45 let.

Na soupisku odevzdanou v el. verzi do 10.září 2010  každý tým musí uvést a označit výše uvedené zařazení všech,  minimálně 6 hráčů v poli. U nových hráčů, kteří nejsou v Seznamu J.H. musí být označení N., N.R., nebo R.B.  Hráč v poli uvedený na více soupiskách týmů LHL bude začleněn tam, kde poprvé nastoupí. Uveďte stálá čísla dresů hráčů. Je možné uvést i  a  „svého“ golmana, který však bude do soupisky patřit po účasti v zápase.

 Formulář soupisky dostanou vedoucí týmů a lze jej stáhnout z internetu. Soupisky budou pak vyvěšeny na internetových stránkách soutěže. Na základě soupisek budou vyhotoveny registrační průkazy hráčů LHL s fotkou. Průkazy z minulých sezon  zůstávají v platnosti a to i v případě změny týmu hráče. Nový  hráč LHL v tomto průkazu před úvodním zápasem LHL vlastnoručním podpisem stvrdí pravdivost všech údajů a také to, že soutěž odehraje na vlastní nebezpečí. Všechny registrace zůstávají uloženy po celou dobu trvání soutěže v místnosti rozhodčích v HBM. V utkání LHL smí nastoupit pouze hráči s platnou registrací LHL.

Hráči uvedení na soupisce v řádném termínu do 10. září mají zhotovení průkazu  zdarma. Po 10. září za 100,- Kč za každého hráče v poli připsaného na soupisku. Hráč smí nastoupit do utkání od okamžiku podpisu vyhotovené registrace.

Systém – vedoucí družstva dopíše v kanceláři ZS do soupisky příjmení a jméno nového hráče, datum narození. Předloží jednu fotografii formátu na doklady.Z jistiny se strhne 100,- Kč. Dopsaný hráč(s označením J.H.,  N, N.R.,  nebo R.B.) bude oznámen ve zprávě VV a další kolo může nastoupit.

Urychlení tohoto,výše uvedeného postupu a startu v LHL hned lze za poplatek 200,-, kdy je hráč zveřejněn ve zprávě VV až po odehrání příslušného kola.

Brankáři budou na soupiskách průběžně doplňováni až po aktivní účasti v zápase. Brankář smí v sezóně nastoupit za libovolný počet týmů. Limitován je počet aktivních brankařů uvedených na soupisce týmu na 5.

V případě každého startu dalšího brankaře za tým uhradí tento tým 200,- Kč.

Do druhé části soutěže smí nastoupit  hráči a brankáři, kteří odehráli za libovolný tým v první části LHL 09/10 minimálně dvě  utkání. Dále smí ve druhé části soutěže nastoupit i hráč kategorie JH či brankář, který byl uveden na soupisce a neodehrál v první části 2 utkání. Může být dopsán na soupisku i úplně nový hráč či brankář, ovšem pouze ze seznamu JH (u brankářů minimálně 10 celkově odchytaných utkání v LHL). Všechny tyto případy jsou ve druhé části LHL za poplatek 500,- Kč (zrychleně 1000,- Kč).
Na soupisku lze dopisovat do maximálního počtu 22 hráčů v poli.

Dále soupiska obsahuje spojení na kontaktní osoby týmu. Po zkušenostech upozorňuji, že je nutno sem vybrat lidi, kteří mají přístup k internetu a denně čtou své mailové zprávy. Zveřejněné a odeslané informace budou proto brány za převzaté!

 

 5.f. Přestupy: 
a)- před začátkem LHL se neřeší.  Hráč se stává členem týmu po odehrání prvního zápasu.
b)- v průběhu první části soutěže  platí tento postup – vyplnit přestupní lístek (vyzvednout v kanceláři ZS nebo na internetu)- uvést datum, jméno, z týmu, do týmu, podpis hráče, podpis vedoucích obou družstev, poplatek 200,- Kč. Hráč smí nastoupit ihned po potvrzení přestupu VV – zápisem do registračního průkazu LHL, ale nesmí nastoupit za dva týmy v jednom dni. Hráč může přestoupit 1x . Mateřský tým(M.t.) dostane polovinu částky za přestup (100,- Kč). V případě nesouhlasu M.t. s přestupem může hráč po uplynutí 30 dní ode dne, kdy hrál naposled utkání LHL za M.t., přestoupit i bez jeho  souhlasu. V tomto případě však 100 ,- Kč   nepřipadne pro M.t.  

c)-v druhé části LHL smí hráč přestoupit a to i podruhé v jednom ročníku LHL až po schválení

přestupu od VV. Start je povolen vždy až po 20 dnech od předání přestupního lístku. 

 5.g. Zápis o utkání:

Natištění zápisu připravuje VV podle aktuálních stavů soupisek. Vedoucí domácího týmu si vyzvedne zápis u časomíry. Dopíše čísla hráčů (při stálých číslech budou předtištěna) , údaje o brankáři, přeškrtne jména hráčů, kteří v utkání nenastoupí, a předá zápis hostům, kteří provedou totéž. Zápis musí být u časomíry nejdéle s úředním začátkem utkání (při rozbruslení). Za nevyplnění či neúplné vyplnění zápisu následuje pokuta.

Údaje v průběhu zápasu do zápisu zaznamenává zapisovatel/časoměřič a po zápase pouze rozhodčí, nebo na jeho vyzvání.

V soutěži se evidují odehraná utkání, vstřelené branky, nahrávky a vyšší tresty.

 

5.h. Protesty, konfrontace:

Kompetentní k projednávání a řešení problémů jsou pouze první dvě osoby ve veřejném seznamu – KONTAKTY  LHL. Nikdo jiný nemůže protesty podávat, nebo řešit.

O konfrontaci může požádat vedoucí družstva,nebo kapitán (nemusí to být jako výše u protestu) rozhodčího v průběhu utkání, které se musí však nejdříve dohrát. Konfrontaci provádí rozhodčí na tuto výzvu, nebo dle svého uvážení a to ihned po skončení zápasu, za účasti obou vedoucích v kabině rozhodčích. Může se jednat o kontrolu nejvýše u tří hráčů a to porovnáním totožnosti hráče s registračním a občanským průkazem. Při zjištění neoprávněného startu hráče (na reg. průkaz LHL hraje jiný hráč) je rozhodčí povinen toto zapsat do zápisu o utkání. Tým je potrestán kontumačním výsledkem 0:5 a pokutou 500 Kč za každého neoprávněného hráče.

Předzápasové vzájemné dohody týmů o půjčení hráčů, nebo vědomé tolerování neoprávněného
startu je možno za těchto podmínek:

1- pokuta 200 ,- v zápise bude uvedeno komu odečíst a tedy kdo prohrává 0-5 kont.

2- hraje se tzv. přátelák

3- nebudou se zapisovat statistiky ze zápasu

 

Proti neoprávněnému startu hráče soupeře může vedoucí, kterého mužstva protestovat předložením důkazu ještě do 10 dnů od konání zápasu. Pokud VV LHL protest uzná, bude zápas zpětně  kontumován. Po lhůtě 10 dnů od zápasu již nelze řešit zpětně žádné protesty.

Neoprávněným startem se rozumí, když hraje LHL hráč, který:
-není na soupisce
-je v trestu
-již nastoupil za jiný tým LHL
-nastoupil po 25.9.10 v soutěžním utkání ČsLH na svůj RP, duplikát RP, nebo  „načerno“
-nastoupil po 25.9.10 jako R.B. v pozici hráče v poli  v ČsLH
-nesplnil podmínky pro N.R.

5.i. Změny termínu utkání:
 5.i.1. Předehrání –

 Termín předehraného utkání, schváleného soupeřem nutno nahlásit 7 dní předem (popl. 100 Kč)

 

5.i.2.Přeložení-

 Přeložení utkání na později musí být předem schváleno soupeřem a nahlášeno více než 7 dní předem s termínem nového utkání.(200,-)

 

5.i.3. Výměna
 V naléhavých případech lze po dohodě s třetím týmem (nebo mezi čtyřmi) utkání „ vyměnit“. Zájemce musí tak učinit předem, dohodu si mezi třemi (čtyřmi) týmy sám dohodnout a písemné stanovisko předat vedení LHL nejpozději 48 hodin před zahájením utkání (i e-mailem).

Poplatek 200,- hradí pouze jeden tým( který změny chce)

 

5.i.4.  Odložení narychlo:

a)Při nemožnosti odehrát utkání z vyšší moci bude náhradní termín určen.

b)Odložení utkání na základě požadavku týmu méně než týden dopředu lze provést pro tým napoprvé za popl. 400,- a vždy následující zápas o 100,- více. Žádající musí stanovit po dohodě se soupeřem nový termín utkání a zajistit využití termínu takto volného ledu, nebo uhradit poplatek za nevyužitý  led.

5.i.5. Zrušení utkání

– nahlášení neúčasti soupeři a vedení LHL více než 12 hod před začátkem

(200,- Kč, kont 0-5 a soupeř využije led)

 

5.i.6. Nenastoupení k utkání – do 20 min. po úředním začátku. Tým který nemůže , nebo nechce schválně hrát a nic min. 12 hod předem nenahlásí, tak prohrává 0-5 kont. a uhradí poplatek 800,- z nějž přijde 400,- soupeři.

 

5j. Tresty, pokuty:     

Vyloučený  spolu s vedoucím týmu sleduje (viz 5c)  sám svůj zákaz startu v dalších utkáních.

Výši pokut a  poplatků za úkony určuje sazebník. Všechny pokuty se strhávají z jistiny složené týmem před zahájením  a doplňují dle  3/2.

Sazebník poplatků a pokut :
Registrace po 10. září,do zač 2 části                     -   100.- Kč
Registrace v 2 části                                               -   500- Kč

Urychlená registrace v 1 části                               -   200,- Kč
Urychlená registrace v 2 části                               - 1000 Kč
Neúplný zápis                                                          -   50,- Kč
Pozdní předání soupisky, pozdní úhrada  poplatku   –    20,- Kč /den
Disciplinární řízení dle 5.c.,TH za 1 hráče               -  100,- Kč
Předehrání  zápasu                                                  - 100,- Kč
Přeložení,výměna utkání                                         - 200,- Kč

Odložení utkání  narychlo                                        -400,- Kč +led

Zrušení utk.                                                            – 200,- Kč    a kontumace 0:5

Nenastoupení k utkání (do 20. minut)                      - 800,- ( z toho 400 pro druhý tým, kont.0:5)
Výběr rozhodčího(5.c.1.D)                                       -100,- Kč                      

Pozdní nástup k utkání (do 10. minut)                      - 200,- Kč
Nesprávné údaje v soupisce, registraci                   - 200,- Kč

Přestup                                                                   - 200,- Kč (z toho 100,- pro pův.tým)

Další brankař(viz 5e)                                               - 200,- Kč

Neoprávněný start hráče                                        - 500,- Kč a odebrání všech bodů, DŘ

Protest (v oprávněném příp. vrácen)                        - 500,- Kč

Napadení rozhodčího                                              - 500,- Kč+ DŘ

Vrácení RP z depozitu N.R.                                     – 1000,- Kč

Odhlášení týmu                                                       - 1000,- Kč

Zjištění RP u N. hráče                                            - 1000,- Kč, minus 10 bodů
Další pokuty může V V LHL udělit                                                                do výše 1000 Kč

 

5k. Hodnocení:

Ceny při slavnostním vyhlášení obdrží nejlepší týmy jednotlivých lig LHL.Dále budou vyhlášeni nejlepší hráči v kanadském bodování, brankáři s nejnižším průměrem na utkání (musí odehrát alespoň polovinu utkání), brankáři s nejvyšším počtem odchytaných minut, nejlepší střelci  a nejlepší nahrávači.