Slovan Ostrava

Klubový web na  
 
Spoluhráči.cz klub Slovan Ostrava O klubu

Slovan Ostrava – O klubu

Možné akce:

O klubu


Historie oddílu

O období samotného vzniku šachového oddílu TJ Slovan Ostrava nám chybí potřebné prameny. Musíme tedy vycházet z kusých vzpomínek Josefa Borovského, jenž stál u zrodu tohoto oddílu v ostravské aglomeraci.

Začátky: Změnou politické situace v zemi v roce 1948, došlo i k nové organizovanosti naší společnosti. Ministr informací a osvěty Václav Kopecký tzv. „Soběslavským plánem“ vytýčil základní úkoly pro kulturně-osvětovou činnost, vyplývající z generální linie výstavby socialismu.Ve čtvrtém bodu vybízí přímo orgány lidové správy organizovat společně s ROH šachové kroužky v závodech, na vesnicích, ve školách a všude tam, kde jsou k tomu předpoklady, tak aby se šachové umění stalo majetkem nejširších mas našich pracujících. Za tím účelem byla odbourána stará, měšťácká forma organizace ÚJČS, založená na isolovaných a samoúčelných spolcích. Šachová tvořivost byla přenesena na základnu masových organizací. Naši pracující se v nich stávali aktivními účastníky kulturně-výchovné práce. Tato se opírala o základnu Revolučního odborového hnutí, kde v závodních klubech byly nejlepší předpoklady pro masové rozšíření šachu a dalších sportů.. Šachy se zde měly stát jedním z důležitých prostředků kulturně-politické výchovy mas a rekreace.
Toto je citace z encyklopedie, na téma: Proč byla zákonem ustavena „Sjednocená tělovýchova a sport“ kterou řídil „Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport“.
Taktéž v klubovně KOR na Jurečkově ul. ostravští odboráři z tiskáren, zdravotnictví a dalších zestátněných podniků začali se svou sportovní aktivitou. Robert Klímek, Josef Borovský, Emil Běták František Staš, Vilém Činčala a další zájemci se zde počali scházet za účelem pořádání stolně tenisových a šachových klání.
Těsně před ukončením činnosti ÚJČS v roce 1952, se parta šachistů stačila zaregistrovat pod hlavičkou „Nemocnice Ostrava“ v této šachové organizaci. V dalším roce, když už existovala „šachová sekce“ zaštítěná „Výborem pro tělovýchovu a sport“ přešli do Slovanu který měl v té době své sídlo v budově na křižovatce ulic Poděbradové a Stodolní.
Prvním předsedou šachového oddílu byl zvolen Robert Klímek.

Hráči: V oddílu začala pomalu narůstat členská základna. Začali zde působit hráči Nachmilner, Bilík, Kocián, Talpa, Kaczmarcyk, Malysiák, Košťál, Hečko, Štverka, Bill, Kopčinský, Mazur, Duda, Mudr. Vojtěchovský, Šulák a Jaroslav Ganttner který byl divadelním hercem a účastníkem několika turnajů pořádaných ÚJČŠ. Po jeho úmrtí v roce 1953, byl Slovan spolupořadatelem několika ročníků turnaje „Memoriálu J.Ganttnera“ který se hrál v prostorách Divadla Jiřího Myrona jako soutěž družstev.
V roce 1958 se oddíl sloučil s Dynamem DP a později, v roce 1974 s Čechii Hulváky. Fluktuace mezi oddíly byla celkem běžná a tak pomyslný černobílý dres Slovanu v minulosti taktéž oblekli: Kubarský, Pěkník, Kvasnička, Varmuža, Roták, Josef Jamka, Plesník, Ing.Kasalík, Judr. Tománek, bratři Hrivňákové, Ing.Smoček, Ing.Endel, Chliapas, Magál, Vícha, Dvořáček, Čech, Chrt, Chromý, Pavol, Filipi, Krupová, Dvořáčková a mnozí další, kteří zde účinkovali kratší či delší dobu.

Herny: První herna byla v areálu OÚNZ nemocnice na Fifejdách. Druhou hernu oddíl získala na rohu Stodolní a Poděbradové kde tehdy sídlil sekretariát Slovan. Potom se chvíli hrálo v „Dřeváku“ který stál v blízkosti nádraží Ostrava-střed na Frýdlantské ulici a byl „Klubovnou ROH“ tehdejšího n.p. Ostroj. V pořadí čtvrtou hrací místnost jsme obsadili bylo po sloučení s Čechií Hulváky v „Domě kultury Hulváky“ na tamním kopci. To jsme již byli zaštítěni národním podnikem Pozemní stavby. Posléze jsme se stěhovali kousek za roh, do „Odborného učiliště PS“ na ul.Mojmírovců a zanedlouho na „Stadion odborářů“. Časem převzal největší republikový stadion Baník Ostrava a my jsme mazali dále na východ až na sídliště „Stavbařov“ které je umístěno podél zadního traktu „Komenského sadů“. Po několika sezonách strávených střídavě jak ve sklepeních ubytovny tak půdních „Kulturákových“ prostorách na Hrušovské, jsme se stěhovali do prostor ředitelství Pozemních staveb na Gottwaldovu tř. Tam jsme taktéž rotovali mezi starou a novou budovu které jsou umístěny po obou stranách ulice. V roce 1990 se podařilo TJ získat činžovní dům na rohu ulic Oborného a Žákovské v Hulvákách. Byla zde zřízena ubytovna a sekretariát našemu oddílu našel v půdních prostorách místo i pro hrací místnost. Za nějaký čas ubytovna zabrala náš prostor a my se přesunuli do starých UNIMO buněk, vedle psích kotců na fotbalové hřiště. Poslední dva roky hrajeme v „pitevně“, což je upravený krcálek z bývalé kuchyně, pivnice „Na Slovanu“.

Předsedové: Robert Klímek (1952-1956), J.Hečko (1956-1968), František Šulák (1968-1981), Václav Šimíček (1981-1986), Josef Borovský (1986-1989), Ing. Jaroslav Beneš (1989-1990), Miroslav Hettenberger (1990- 1998), od roku 1998 doposud Aleš Štefan.

Soutěže: Až na několik málo sezón v šedesátých letech, kdy Slovan i většina ostravských oddílů hrála v „Kraji“, účinkuje oddíl v ostravských městských soutěžích. V konečném pořadí převážně končí v druhé polovině tabulky. Povětšinu roku se zde hrají šachy pro radost ze hry, než pro slávu a vavříny vítězství.

Seznam současných členů oddílu k 1.8.2009

  Beneš Jaroslav 13.02.1943 2 3806 1679 0 0 Aktivní - -
  Gavroň Ladislav 04.01.1946 1 7592 1778 0 0 Aktivní - -
  Halámka Václav 09.09.1947 1 7606 1753 0 0 Aktivní - -
  Hettenberger Mirosl. 26.06.1947 1 1540 1857 326054 1976 Aktivní M -
  Hotárek Jaroslav 20.12.1950 1 5803 1689 0 0 Aktivní - -
  Jamka Břetislav 19.06.1950 KM 6313 1908 0 0 Aktivní - -
  Kalus Čestmír 19.11.1963 3 12881 1456 0 0 Aktivní - -
  Kohut Lumír 26.07.1938 2 8864 1551 0 0 Aktivní - -
  Krištof Břetislav 16.09.1944 2 7597 1562 0 0 Aktivní - -
  Lindovský Bohdan 02.07.1961 2 29173 1558 0 0 Aktivní - -
  Málek Jiří 17.09.1955 2 7596 1630 0 0 Aktivní - -
  Mladějovský Miroslav 11.10.1952 2 7595 1710 0 0 Aktivní - -
  Szabó Pavel 06.01.1937 1 6984 1657 0 0 Aktivní - -
  Šálek Josef 08.03.1949 1 3801 1761 0 0 Aktivní - -
  Štefan Aleš 01.11.1955 2 7593 1703 0 0 Aktivní - -
  Tkáč Leopold 07.11.1926 2 7002 1535 0 0 Neaktivní - -
  Vašina Kamil 12.09.1972 2 7070 1649 0 0 Aktivní - -