Swingin´Jihlava

Klubový web na  
 
Spoluhráči.cz klub Swingin´Jihlava kalendář akcí Živý obraz

Swingin´Jihlava – Živý obraz

Možné akce:

Živý obraz

Kdy:Čtvrtek 11. 6. 2015 15:00 – 15:15
Kde:park Gustava Mahlera (ten betonovy skvost)
Popis akce:

ahoj,

dostala jsem nabidku ucastnit se nize popsane akce, myslim ze je to dobry napadk jak zviditelnit swing v Jihlave

Živý obraz Jan Ámos Komenský v Jihlavě v rámci festivalu Hudba tisíců v Parku Gustava Mahlera 

Žánr tzv. živého obrazu byl velmi populární a užívaný v devadesátých letech devatenáctého století a ještě během první dekády století dvacátého.

Poté, bohužel, upadl téměř v zapomnění a jihlavský živý obraz bude jedním z prvých takových podniků po desetiletích odmlky. Jedná se, jak samotný název napovídá, o zhruba tříminutovou scénickou akci bez pohybu, při které se za doprovodu hudby předvede nějaká scéna nebo výjev s herci, případně dalšími osobami. Při tzv. živém obrazu je nejdůležitějším faktem absence jakéhokoliv pohybu všech aktérů, kteří vlastně vytvářejí jakési monumentální skupinové sousoší složené z kostýmovaných i civilně oblečených herců i neherců.

Obvykle se taková scéna realizovala s předcházející recitací vlastenecké poezie /v našem případě krátký citát z díla velkého humanisty  Jana Ámose Komenského (1592 - 1670)/, poté se otevřela opona,  kde již stáli v předepsaných pozicích a polohách herci a herečky vytvářející příslušný "živý obraz" a vydrželi stát ve stejné pozici zhruba tři minuty za zvuků příslušné většinou pro tento účel zkomponované hudby /v našem případě Zdeněk Fibich: Hudba k živému obrazu při oslavě 300. narozenin J. A. Komenského z roku 1892/.

 

V Jihlavě budeme muset na festivalu Hudba tisíců vzhledem k faktu, že živý obraz bude realizován v plenéru jako pokus o největší open air živý obraz v historii České republiky, zvolit  poněkud jinou strategii. 

 

Celá sestava živého obrazu v Jihlavě bude mít dva hlavní motivy -

A. Jan Ámos Komenský jako učitel národů a jeho dědicové

B. Historie Jihlavy jako hornického města

 

Tomuto faktu bude přizpůsoben i zhruba trojúhelníkový obrazec na vyvýšeném vrcholu s postavou Jana Ámose Komenského, z tohoto vrcholu se bude odvíjet podle připraveného náčrtu a scénáře obraz, na němž by měly participovat pokud možno veškeré složky města Jihlavy. Detailní rozkres, plán a systém nástupu i odchodu bude vypracován po přesném měření prostoru v Parku Gustava Mahlera a po konzultaci s režisérem a výtvarníkem projektu z Horáckého divadla.

Pod postavou Komenského, který bude obklopen dětmi, budou umístěni primátor (pokud nebude hrát přímo J.A. Komenského), radní statutárního města Jihlavy v dobových krojích, dále vrstva Orbis pictus  - učitelé a kazatelé, dále sokolové s načiním, mezi nimiž bude skupina Havířků a soubor historického šermu z Jihlavy VIVAMUS, v další vrstvě budou horníci a jednotliví zástupci jihlavských řemesel a cechů /pivovarníci, řezníci, zemědělci atd. v poslední nejširší vrstvě v jakési pomyslné základně trojůhelníku budou všechny další městské složk, spolky, firmy, orgamizace, sportovci  apod. Zapojeni budou i dělostřelci, kteří v závěru živého obrazu vypálí deset čestných slav. 

 

Živému obrazu bude předcházet den předem generální zkouška za zvuků reprodukované hudby, uskuteční se i za nepříznivého počasí. Obraz bude natočen a umístěn na YouTube.

Veškeré další detaily buodu upřesňovány průběžně.

 

 

Hudba Zdeňka Fibicha, která bude provázet živý obraz na festivalu v Jihlavě:

 

   Roman Štork,

     mobil:728665617

      mail:ro.stork@seznam.cz


Důležitost: střední
Zúčastnili se (3) Karolina Kociánová, Lukáš (host od Karolina Kociánová), Jiří Pesr
Nezúčastnili se (1) Jana Ďásková
Zadal:Karolina Kociánová, 26. 4. 2015, 11:56
Možnosti

Komentáře k této akci

Přidat komentář: