Spoluhráči.cz klub FK Nova Vávrovice O klubu

FK Nova Vávrovice – O klubu

Možné akce:

O klubu


Historie vzniku a založení kopané ve Vávrovicích. Ustavující členská schůze oddílu kopané při TJ Sokol Vávrovice se konala 6. července 1966.

U zrodu byli přítomni: Adolf Nestroj, Vladimír Gebauer, František Panýrek, Bohumír Valeček, Jiří Hanel st., Václav Hanel, Josef Zeman, Lubomír Panýrek, Jan Malý, Pavel Malý, Oldřich Trojan, Josef Schreier, Jan Beneš, Jan Magrla, Alois Gillig, Josef Černín, Jan Mariak, Vilém Prachař.

Byl zvolen tento výbor:
Bohumír Valeček – předseda oddílu Vladimír Gebauer – hospodář František Panýrek – pokladník Václav Hanel – trenér Jiří Hanel – člen výboru Adolf Nestroj – člen výboru Antonín Šnajder – člen výboru.

Byly přijaty a rozděleny první úkoly – zajištění nákupu kopaček, zajištění u nečlenů členství v Sokole, zajištění tréninků, zajištění výkopu studny, zajištění nových branek a sítí. Na konci roku na své výroční schůzi pak poprvé fotbalový oddíl zhodnotil svou půlroční činnost. Po podzimu byl na 6. místě. Měl 22 členů.

V roce 1967 chodili členové fotbalového oddílu pilně ve svém volném čase na brigády do zdejšího zemědělského družstva a získali takto dosti peněz do prvopočátku na nákup dresů a kopaček. Branky byly levně zhotoveny v místním cukrovaru. Na zápasy ven se jezdilo družstevním autobusem jen za náhradu nafty a zaplacení řidiče. OV ČSTV sdělil, že přispěje na stavbu šaten, jež se vybudují v akci „Z“, částkou 8.000,- Kčs a ONV částkou 12.000,- Kčs. Do konce října 1967 je však potřeba předložit dokumentaci šaten odboru výstavby ONV v Opavě.

Počátkem roku 1968 bylo dohodnuto, že výstavbu šaten o výměře 61 m2 pro fotbalový oddíl provede MNV Vávrovice a proto mu byl poukázán obnos na jejich stavbu ve výši 20.000,- Kčs. Do konce roku byla provedena hrubá stavba, na které odpracovali fotbalisté 350 hodin. V soutěži se umístili ve 2/3 tabulky.

V roce 1969 obdržel fotbalový oddíl 15.000,- Kčs od OV ČSTV na dokončení stavby šaten – provedení instalace vody, elektrického vedení, vnitřní úpravy a výkop studny. Vzhledem k tomu, že o kopanou projevovalo zájem hodně mládeže, bylo založeno družstvo žáků a dorostu.