Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí 14. Prvomájový přechod Pálavy - memoriál Toničky Klechové

Klub českých turistů, odbor Hodonín – 14. Prvomájový přechod Pálavy - memoriál Toničky Klechové

Možné akce:

14. Prvomájový přechod Pálavy - memoriál Toničky Klechové

Kdy:Neděle 1. 5. 2022 8:10
Kde:Pavlovské vrchy
Popis akce:

               V neděli na prvního máje uspořádá Klub českých turistů Hodonín 14. ročník Prvomájového přechodu Pálavy, na kterém si vzpomeneme na naši tragicky zesnulou členku Toničku Klechovou a také na Slávku Pánkovou, která dlouhá léta právě tuto akci vedla.

Sraz: v neděli 1. května v 8:10 ve vestibulu nádraží ČD v Hodoníně, zakoupení jízdenek (pro dvojice celodenní jízdenka IDS JMK za 150 Kč s možností přibrání až 3 dětí do 15 let, pro seniora 65+ zlevněné jízdné do Šakvic 6 zón za 24 Kč a z Mikulova 5 zón za 21 Kč)

Přesun: odjezd rychlíku Moravan v 8:23 (odjezd z Břeclavi v 8:44), příjezd do Šakvic v 9:01, okamžitý přestup na autobus s odjezdem v 9:07, příjezd do Dolních Věstonic v 9:20

Trasa: Z Dolních Věstonic (170 m) vystoupáme po červené TZ ke zřícenině hradu Děvičky (425 m; 2,4 km), ze které se nám naskytnou krásné pohledy k Pavlovu a vodnímu dílu Nové Mlýny. Po přestávce budeme pokračovat výstupem po hřebínku na nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů, Děvín (550 m; 3,8 km), ze kterého se nám opět otevřou nádherné výhledy na Nové Mlýny a do Dyjsko-svrateckého úvalu. Z Děvína pak seběhneme okolo skály Strážce ke křižovatce v Soutěsce (340 m; 5,2 km), kde uhneme k severu a po zelené TZ po chvíli vystoupáme na rozcestí Nad Soutěskou (405 m; 5,9 km), kde přejdeme na modrou TZ a sejdeme na rozcestí Pod Martinkou (390 m; 6,5 km), kde si prohlédneme skalní stěnu Martinky se skalními útvary Obří kámen a Velký špunt, který se právě uvolnil z Martinky a zasekl mezi ní a Obřím kamenem.

Dále nás modrá TZ přivede pod skalními věžemi Trůnu a přes vyhlídku nad bývalým lomem Pod Trůnem do Klentnice (335 m; 8,8 km), ze které po červené TZ krátce vystoupáme ke zřícenině Sirotčího hrádku (413 m; 9,4 km) s výhledem na Klentnici a přes sedlo se krátce vyšvihneme na náhorní plošinu Stolové hory (459 m; 10,1 km) v NPR Tabulová s krásnými zpětnými pohledy k Děvičkám a Děvínu a seběhneme podél vinohradu ke skalnatému vápencovému vršku Kočičí skála (362 m; 11,9 km), od něhož projdeme okolo jeskyně Na Turoldu na okraj Mikulova a přejdeme k Mariánskému mlýnu s přírodní památkou Lom Janičův vrch, od něhož po modré TZ krátce vystoupáme na Svatý kopeček s kaplí sv. Šebestiána, ze kterého si budeme moci vychutnat nádherný výhled na Mikulov, do jehož centra (235 m; 17,7 km) na závěr po křížové cestě seběhneme a vycházku zakončíme na železniční stanici (210 m; 18,9 km)Celkem 19 kilometrů s převýšením 750 metrů. Vycházku lze zkrátit o 6 kilometrů přímým postupem ze Soutěsky do Klentnice a od Turoldu přímo přes centrum Mikulova na nádraží s vynecháním výstupu na Svatý kopeček. Jestliže by chtěl někdo své putování zakončit už v Klentnici, autobus do Mikulova odjíždí v 14:10.

Mapa: https://mapy.cz/s/hetosoboro

Návrat: odjezdy osobního vlaku z Mikulova v 15:49, 16:50 a 17:50, po přestupu v Břeclavi příjezdy do Hodonína v 16:52 (Os), 17:33 (R) a 18:52 (Os)

S sebou: pevnou obuv, dle zvyku turistické hole, svačinu a dostatek nápoje na celou trasu pochodu, doklad totožnosti, průkaz pojištěnce

                Na tradiční prvomájovou procházku do krásných míst Pavlovských vrchů srdečně zve Jenda Čech (mob. 602 858 423).

 

Důležitost: vysoká
Přílohy:
Zúčastnili se (7) Jiří Michenka, Hanka Janíková, Zuzana Lažková, Andrea Kropíková, Jana Helešicová, Ema Helešicová (host od Jiří Michenka), Karel Trávník
Nezúčastnili se (1) Rostislava Svobodová
Zadal:Jiří Michenka, 24. 4. 2022, 22:38   (upraveno 25. 4. 2022, 8:00)
Možnosti

Komentáře k této akci