Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí 35. ročník Pochodu kolem Ratíškovic

Klub českých turistů, odbor Hodonín – 35. ročník Pochodu kolem Ratíškovic

Možné akce:

35. ročník Pochodu kolem Ratíškovic

Kdy:Úterý 8. 5. 2018 7:00 – 16:00
Kde:Slovácko - Hodonínsko
Popis akce:

               V úterý 8. května na státní svátek Dne vítězství pořádají kolegové z Ratíškovic již 35. ročník oblíbeného turistikcého Pochodu kolem Ratíškovic. Start je od 7 hodin na hřišti TJ Baník, cíl do 16 hodin tamtéž, na výběr máte k dispozici 2 pěší trasy a 2 cyklotrasy. Registrovaní účastníci budou po uhrazení symbolického startovaného po ukončení pochodu v cíli kromě slavnostního vyhlášení obdařeni i pěknými upomínkovými předměty a na trasu určitě dostanou ještě něco dobrého na zub. Členové našeho odboru se na startu zapíši do přiloženého seznamu hlavní pořadatelky akce, paní Heleny Vybíralové, která jej pak předá Oldovi pro zanesení příslušných kilometrů do statistiky.

PROGRAM PRO  PĚŠÍ  A CYKLISTY   

1) Pěší trasa na 10 km

Z areálu Spolkového domu Ratíškovice vyjdeme vpravo. Na první křižovatce opět vpravo. Po 100 m přicházíme k Rybářské baště, odtud vlevo podél Hliníka. Cestou vpravo a následně vlevo přijdeme po 200 m ke sluneční fotovoltaické elektrárně. Jdeme podél oplocení k lesu. Protější lesní cestou přicházíme k ohradě s divokými prasaty, ve vedlejší ohradě chovají daňky. Po prohlídce zvířat pokračujeme polní cestou k bývalé býkárně. Překročíme rohateckou silnici a lesní silničkou jdeme asi 1 km. Dostáváme se ke kapličce Panny Marie. Odtud po žluté tur. značce, krajem lesa přijdeme na Rudník. Kdo nechce jít písčitou polní cestou může pokračovat asfaltkou ještě asi 1km, pak odbočit vlevo a po dalším 1km jsme na Rudníku. Odtud známou cestou do Ratíškovic. Pozor, na přejezdu nás čeká drezína. Junáci vás povozí zdarma. Pokračujeme vlevo, kolem nové pekárny zpět do areálu spolkového domu. Ten, kdo šel po žluté, ušel 8,5 km, kdo šel po asfaltce, ušel 10 km.

2) Pěší trasa na 22 km

Z areálu spolkového domu vyjdeme vlevo k restauraci Na Mlýně, zde odbočíme zase vlevo směr Hodonín po modré tur. značce. Vstupujeme do lesa a pokračujeme asi 2 km k rozcestníku na Zavřené aleji. Od této chvíle už jdeme - Kolem Ratíškovic - stále po žluté tur. značce. Zavřenou alejí jdeme vlevo, po 1,1 km přicházíme k hl. silnici do Hodonína, tuto přejdeme a po žluté, lesní cestou necelé 3 km na Roztrhánky. Odtud pořád po žluté. Po 1,5 km přicházíme k rohatecké silnici, po jejím překročení jdeme po žluté a zelené směrem Soboňky. Po 1,2 km opouštíme zelenou a pokračujeme po žluté. Po příchodu k silnici odbočíme vpravo ke kapličce Panny Marie. Ušli jsme další 2km /celkem 10,6km /. Od P. Marie 1,8 km opět po žluté na Rúdník. Z Rúdníka 2,9 km do Vacenovic do centra. Z Vacenovic novou cyklostezkou po žluté 2,7 km k vodárně a následně na Náklo /celkem 17,8 /. Z Nákla přes Baťovku, kolem kostela po chodníku k restauraci Na Mlýně a odtud na hřiště je to 3,9 km. Celkem jsme ušli 21,7 km.

3) Cyklotrasa na 36 km

Z areálu spolkového domu vyjíždíme vlevo. U restaurace Na Mlýně zabočíme vlevo a přes areál zem. družstva jedeme do Dubňan. Od kostela hlavní ulicí přijíždíme k silnici Hodonín - Kyjov. Tutu přejíždíme a přes sídliště se dostáváme na konec Dubňan. Jedeme po silnici do Mutěnic. U Jarohňovického rybníka ze silnice odbočíme vlevo na cyklostezku Mutěnka. Máme ujeto 9,2 km. Cyklostezkou se dostáváme do Mutěnic k žel. přejezdu, ujeli jsme dalších 3,5 km. Trať přejedeme a po 0,5 km se dostáváme k hl. silnici Hodonín – Brno. / Pozor, zde výborná cukrárna /. My odbočujeme na Hodonín. Po hl. silnici jedeme asi 2 km, a odbočíme vpravo na tzv. nafťáckou cestu. Po ní jedeme 4 km do Dolních Bojanovic. Ulicí Kyjovskou přijíždíme k hl. silnici a odbočujeme vlevo. Přijíždíme kolem kostela k Obecní restauraci./19,7/. U restaurace odbočíme vlevo na cyklostezku Podluží 5115 . Podél potoka, kolem fotbal. hříště jedeme 3,7 km a dostáváme se do areálu písečných rybníků. Zde odbočíme vlevo, vjíždíme do lesa a po 2,7 km jsme rozcestníku Černé blato, dále pokračujeme po modré tur. značce. Po necelých 2 km přijíždíme na rozcestí Hodonín, Dubňany, Mutěnice, vydáme se po 3,5 km dlouhé cyklostezce do Dubňan. /restaurace Na Kradlově/ Silnicí vedoucí souběžně s hlavní se dostaneme k dubňanskému kostelu a odtud známou cestou do Ratíškovic.

Ujeli jsme 36 km.

4) Cyklotrasa na 66 km

Cyklotrasa na 66 km je vedena převážně cyklostezkami, frekventovanou silnicí se jede jen v nutném případě. Protože se jede po známých cyklotrasách představíme trasu jen heslovitě.

Z areálu spolkového domu vyjíždíme vpravo, jedeme přes Rudník do Vacenovic a Milotic k zámku. Odtud Mutěnickou cyklostezkou do Svatobořic – Mistřína. V Mistříně vpravo do Kyjova k žel. přejezdu. Ujeli jsme 16,8 km. Ulicí Vrchlického a Havlíčkovou se dostaneme na parkoviště u skláren. Odtud cyklostezkou do Skoronic. U prodejny Jednoty odbočíme vlevo do Vlkoše. Před žel. přejezdem jedeme vpravo po Moravské vinné. Po 3,5km jsme ve Vracově u koupaliště. Z Vracova jedeme do Bzence. Ve Bzenci odbočíme směr Těmice /33km/. U Sokolovny vpravo do ul. J. Hanáka a Moravskou vinnou na konec Bzence. Jedeme dále Moravskou vinnou, na rozcestí vpravo na Uherskohradišťskou, přijedeme do Mor. Písku na ul. Nádražní. Z této odbočíme vpravo do ul. Konzumní /40km/, přes hl. silnici vjedeme na cyklostezku do Veselí nad Moravou. Projedeme zámecký park, za mostkem odbočíme vpravo /43,5/. Podél Moravy se dostaneme do průmyslové zóny, odtud k hl. silnici. Přejdeme na protější stranu na cyklostezku, pak vpravo do Zarazic, Vnorov a Lidéřovic. Obce projíždíme po cyklostezkách, nebo po chodnících. Hlavní silnici opouštíme 100m za vnorovským kostelem / 47,7/. Jedeme po červené tur. značce, asfaltkou se dostáváme ke Strážnici /50,6/, za mostkem odbočujeme vpravo. Po 0,5km jsme u plavební komory. Zde občerstvení s posezením. Ke strážnickému přístavu přijíždíme po 0,6km jízdy. Odtud vlevo hlavní silnicí směr Bzenec. Po silnici jedeme 4km do Strážnice Přívoz a další 1km k Bechtelovu pomníku. Pak známou cestou k rek. středisku Litner a přes Rudník do cíle. Celkem jsme ujeli 66 km.

Důležitost: střední
Zúčastnili se (0)
Nezúčastnili se (0)
Zadal:Jiří Michenka, 27. 4. 2018, 16:57
Možnosti

Komentáře k této akci