Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí 39. ročník Pochod kolem Ratíškovic

Klub českých turistů, odbor Hodonín – 39. ročník Pochod kolem Ratíškovic

Možné akce:

39. ročník Pochod kolem Ratíškovic

Kdy:Sobota 14. 5. 2022 7:00
Kde:Ratíškovice
Popis akce:

39. ročník Pochod kolem Ratíškovic - NOVÝ TERMÍN


pochod2Trasy:

Pěšky - 10 km


Z areálu Spolkového domu Ratíškovice se vydáme vlevo. Po 100 m odbočíme opět vlevo a pokračujeme ulicí Cihlářská až po první křižovatku (k popelnicím s tříděným odpadem), kde jdeme vpravo ulicí Spojnou až k hlavní cestě, kterou přes přechod pro chodce opatrně přejdeme.

Pokračujeme rovně cestičkou kolem Hliníčku, která se stáčí vpravo. Postupně míjíme informační tabuli, slepičky, houpačku mezi stromy, a nakonec barevnou samostatně stojící houpačku, za kterou na rozcestí zahneme vpravo směrem k silnici Za Mlýnem, po které se vydáme vlevo.

Po 500 m dojdeme k mini farmě Vlasta u Poláčků, kterou můžeme dle zájmu navštívit a podívat se na zvířátka. Pokračujeme silnící kolem vilek Na Vlastě, mysliveckého areálu až k hlavní silnici na  Dubňany, po které půjdeme opatrně směrem vlevo. Asi po 250 m odbočíme vpravo na asfaltovou cestu mezi poli směr Náklo. Po dalších 600 m odbočíme na křižovatce opět doprava a kamenitou cestou se kolem firmy T Machinery (výrobce důlní techniky) dostaneme na Baťovku. U červené výrobní haly určitě nemineme stánek s občerstvením (pivo, limo, víno, pochutiny …), který pro nás zajišťuje paní Gajdíková. Od stánku pokračujeme pořád rovně podél polí a zrekonstruovaných bývalých „Baťových domků“, dále čistírny odpadních vod až ke žlutému důlnímu kombajnu a kříže u lípy u hlavní silnice směrem do Milotic.

Zde odbočíme doleva přes koleje a pokračujeme sklepní uličkou na Slavín dlouhou cca 1 km. Polovinu trasy máme za sebou a u posledního vinného sklepa odbočíme vpravo. Sejdeme opět k silnici vedoucí do Milotic, kterou se zvýšenou opatrností přejdeme a pokračujeme 200 m po kamenité cestě rovně mezi vinohrady. Na rozcestí odbočíme doprava a pokračujeme polní cestou za vinohrady až ke kolejím. Za kolejemi odbočíme doleva a kamenitou cestou pokračujeme z kopce k hlavní silnici do Vacenovic. Se zvýšenou opatrností ji přejdeme na asfaltovou cyklostezku vedoucí k Muzeu ve vagóně a šlapacím drezínám, na kterých se můžeme nechat ZDARMA v době od 10:00 - 14:00 hodin povozit od místních Junáků.Tohle byla poslední zastávka a nyní už nás čeká jen cesta zpět ke Spolkovému domu Ratíškovice.

Jdeme ulicí U Trati dolů stále po asfaltové cyklostezce až ke Stavebninám Příkaská, za kterými zahneme vpravo zkratkou na ulici Vinařská. Na křižovatce odbočíme vlevo a na V rozcestí pokračujeme vpravo k hlavní silnici, kterou opět se zvýšenou opatrností přejdeme a jdeme rovně. Přejdeme mostek, panelová cesta nás dovede na ulici Hasičská. Jdeme stále rovně kolem hasičské zbrojnice, po 500 m se dostaneme na ulici Sportovní, na křižovatce odbočíme vpravo a za dalších 250 m jsme zpět u Spolkového domu, kde budeme odměněni medailí a diplomem za absolvování pochodu, HURÁÁÁ. Ušli jsme 10 km J

Občerstvení zajištěno v areálu Baník Ratíškovice.

      

 

Pěšky - 20 km


Vycházíme z areálu SK Baník, odbočíme doleva a jdeme po ulici Sportovní, přejdeme hlavní ulici Vítěznou kolem bývalého JZD směr Vlasta, kde máme možnost navštívit dle zájmu Minifarmu u Poláčků. Projdeme kolem mysliveckého areálu až k hlavní silnici na Dubňany . Na ní se dáme doleva a po asi 250 m odbočíme doprava směr Náklo. Na rozcestí (za Baťovkou) odbočíme vlevo na polní cestu směr Důl 1. Máj. Na dalším rozcestí odbočíme z polní cesty na asfaltku doleva a opět po asi 150 m odbočíme na polní cestu doprava.  Dojdeme ke Kempu Josef a odbočíme doprava směr Šidleny. Jdeme rovně až narazíme na ceduli cyklostezky „Vinař“ a dáme se po asfaltové cestě z kopce doleva a dolů. Dále odbočíme doprava mezi šidlenské sklepy, které celé projdeme hlavní uličkou až nakonec. Pokračujeme rovně po prašné cestě až k budovám bývalého objektu JZD a za ním odbočíme doprava směr Náklo. Zde nás čeká dlouhé mírné stoupání až k Náklu. Po svačině a selfíčkách J na Nákle se dáme novou cyklostezkou směr Vacenovice. Tato cyklostezka nás dovede až do Vacenovic k hlavní cestě, kde odbočujeme doleva směr k Letochovému. Po krátkém občerstvení se vrátíme na ulici Rúdnickou, která vede lesem až na Rúdník. Z Rúdníku pak pokračujeme závěrečnou etapu zpět do Ratíškovic k drezíně, kde nás povozí Junáci v době od 10:00 – 14:00 hodin v rámci pochodu ZDARMA J Po projížďce na drezíně se kolem nové pekárny vracíme na hřiště, kde budeme odměněni medailí a diplomem za absolvování pochodu J  Ušli jsme 20 km.

py20

 

Cyklo - 10 km


Z areálu Spolkového domu Ratíškovice odbočíme vpravo. Jedeme k silnici na Rohatec. Za firmou Zámečnictví Cigánek odbočíme vlevo po zpevněné cestě do lesa. Hned na začátku cesty nás vítá informační tabule „Lesy obce Ratíškovice“ a „Les je domov“, takže malé cyklisty můžeme i trošku proškolit J Asi po 300 m pokračujeme přes koleje stále rovně, projedeme nově vysázenou alejí pod vysokým napětím a dojedeme na křižovatku, kde máme další informační tabuli „Co můžeme vidět a potkat v lese“. Na křižovatce se dáme cestou vpravo a vjedeme do lesa. Tady pokračujeme stále po zpevněné cestě rovně lesem a ujedeme asi 2 km až narazíme na asfaltovou silnici na které odbočíme vlevo. Tady POZOR pojedeme z kopce kolem kapličky Panenky Marie, kde si můžeme udělat přestávku a posedět na lavičce. Po asfaltové silnici pokračujeme dále, mineme odbočku ke studánce Nedbalka, projedeme pod vysokým napětím a jedeme stále rovně po silnici „Vinařská stezka Podluží“ až přijedeme na lesní křižovatku kde je malý altán s posezením. Na této křižovatce odbočíme vlevo a jedeme směr Rúdník. A jsme na Rúdníku, kde máme koně, ovečky a také si můžeme dát na Salaši v maringotce u Blahůšků malé občerstvení. Jsme asi v polovině cesty.

Pokračujeme po cyklostezce a žluté turistické značce směr Vacenovice. Asi po 1,5 km si můžeme udělat opět přestávku, protože „Tady je Krakonošovo“. Z informační tabule se můžeme dozvědět něco z historie a přečíst si kudy šla fronta za 2. světové války. Asi po 500 m míjíme vlevo infotabuli o „Moravské Sahaře“

A už nás vítá obec Vacenovice, kde hned na kraji odbočíme vlevo a pokračujeme asi 200 m cestou při kraji lesa až přijedeme k asfaltce, odbočíme vlevo. Ujedeme asi 100 m a dojedeme na konec ulice, kde si můžeme pohrát na dětském hřišti. Od hřiště pokračujeme rovně po asfaltové silnici mezi rodinnými domy až na konec ulice. Tady najedeme na písčitou cestu, dáme se mírně vpravo a vyjedeme pod vysokým napětím u AUTOVRAKOVIŠTĚ. Tady POZOR, odbočíme vlevo a najíždíme na hlavní silnici a jedeme směr Ratíškovice, přejedeme koleje a odbočíme opět vlevo na cyklostezku, po které jedeme až k Muzeu ve vagónu a k drezíně, kde nás povozí Junáci v době od 10:00 - 14:00 hodin v rámci pochodu ZDARMA J Po projížďce na drezíně se kolem nové pekárny vracíme na hřiště, kde budeme odměněni medailí a diplomem za absolvování pochodu. Ujeli jsme 10 km, možná i 11 km.

 

Cyklo - 35 km


Start na hřišti SK Baník Ratíškovice. Po vyjetí z brány hřiště se dáme doprava po ul. Sportovní. Na konci ulice odbočíme doleva a pokračujeme stále rovně směr Vacenovice.  Odbočíme na ul.Příční směrem k Jezérku a dále pokračujeme rovně až ke hřbitovu. Napojíme se na cyklostezku směrem na Milotice. Za přejezdem odbočíme doleva a kolem vinných sklepů pokračujeme stále rovně.

Za posledním sklepem odbočíme doleva a po asi 50 m hned doprava. Projedeme mezi vinohrady a na konci cesty se dáme doprava, po cca 200 m se napojíme na hlavní silnici směřující do Milotic. Případně je možné hned za posledním sklepem odbočit doprava a najet na hlavní silnici do Milotic.

Projedeme Milotice a u zámku se dáme doleva na cyklostezku „Hraběcí“ směrem do Svatobořic - Mistřína. Je možné se zastavit na občerstvení v restauraci „Na nádraží“.

V Mistříně se napojíme doprava na cyklostezku směr Kyjov. Vyjedeme u Šroubáren a přes železniční přejezd pokračujeme stále rovně kolem autobusového nádraží až k hlavní silnici na které se dáme doprava. Na kruhovém objezdu první odbočkou vpravo jedeme směrem na Milotice. Před železničním přejezdem odbočíme doleva a pokračujeme po cyklostezce směr Skoronice.

Po projetí části Skoronic přijedeme k hlavní silnici, na které odbočíme doleva a pokračujeme směrem na Vlkoš. Před dalším železničním přejezdem odbočíme doprava a pokračujeme stále rovně, až přijedeme do Vracova. Hned na začátku Vracova odbočíme doprava a jedeme cca 250 m lesíkem. Na konci cesty odbočíme doleva a projíždíme mezi domy. Následně odbočíme doprava na ulici Borová, po které jedeme asi 500 m. Dále odbočíme doleva až k hlavní silnici. Na této silnici odbočíme doprava směr Vacenovice. Za benzinkou přibližně po 200 m odbočíme na lesní cestu doleva a pokračujeme stále po této cestě. Ta nás dovede kolem hřebčína Dobrovských až do Vacenovic.

Ve Vacenovicích odbočíme na ulici Rúdnickou a stále rovně se dostaneme až na Rúdník. Tady si můžeme dát na Salaši v maringotce u Blahůšků malé občerstvení. Na Rúdníku odbočíme doprava směrem na Ratíškovice. Ujeli jsme 35 km. Cíl je na hřišti SK Baník.

cyklo35

 

Cyklo - 70 km


Z areálu Baníku vyjíždíme vpravo po ulici Sportovní, na jejím konci odbočujeme doleva a pokračujeme rovně po ul. Vrbky, Zbrodek, Posvátná, Vacenovická a dále do Vacenovic. Ve Vacenovicích za ZŠ odbočíme doleva a pokračujeme do Milotic. V Miloticích jedeme po ul. Školní a na hlavní silnici odbočíme doprava a po ul. Dědina a Zámecká jedeme do Skoronic. Ze Skoronic pokračujeme rovně do Vlkoše a Kelčan. Na konci Kelčan, před rybníkem, odbočíme doprava na vinařskou cyklostezku. Po ujetí asi 1,5 km dojedeme do Žádovic. Na konci ulice (na T křižovatce) zahneme doleva a následně po 200 m doprava směr Žeravice. Za obcí Žádovice odbočíme ze silnice na první odbočce doleva, cesta nás povede kolem JZD až do Ježova, kde odbočíme na první křižovatce doleva, jedeme přes most, přejedeme hlavní silnici a rovně pokračujeme po silnici do Skalky a dále do Labut a Vřesovic. Ve Vřesovicích se na křižovatce u OÚ dáme doprava směr Koryčany. Při cestě do Koryčan (asi 10 km) máte možnost s malou zajížďkou navštívit poutní místo- Hora sv. Klimenta, dále u Křížku (parkoviště na této silnici) je možné po cca 1,5 km zajít na zříceninu hradu Cimburk, na vyhlídku Kazatelna nebo na skalní útvar Kozel. Po příjezdu do Koryčan na náměstí odbočíme doleva směr Kyjov. Po výjezdu nad Koryčany pokračujeme na křižovatce doprava po vedlejší silnici směr Mouchnice, Nemotice, Snovídky. Jedem stále po hlavní silnici. V obci Snovídky, kdy se hlavní silnice prudce stáčí doprava, pokračujeme rovně po vedlejší silnici směr Haluzice. Na konci ulice odbočíme doleva směr Haluzická hájenka, Stabila (cesta vede kolem železniční tratě). Dále pokračujeme rovně po cyklostezce do Bohuslavic. V Bohuslavicích se na konci cyklostezky dáme doleva, projedeme pod železničním mostem a na hlavní silnici zahneme doprava směr Kyjov. U autobusové zastávky /ukazatel cyklostezka/ zahneme doleva. Cesta se stáčí mírně doprava na panelovou cestu, která pokračuje na cyklostezku Bohuslavice – Kyjov. Po příjezdu do Kyjova (Netčic) jedem po ul. Luční, která se stáčí doprava do malého kopce na hlavní silnici. Zde na ul. Netčická odbočíme doprava a z kopce sjedeme na tř. Komenského, zde se dáme doleva a pokračujeme rovně ke křižovatce (zde možnost navštívit Masarykovo náměstí). Na křižovatce zahneme doleva na ul. Dobrovolského, která se stáčí doprava, a na křižovatce pokračujeme po vedlejší ul. Jungmannova rovně. Poté na další křižovatce odbočíme na ul. Kollárova a přejedeme přes hlavní silnici (kolem autobusového nádraží) na ul. Jiráskova, která vede přes železniční trať. Za přejezdem odbočíme doprava směr cyklostezka Svatobořice- Mistřín. Ve Svatobořicích odbočíme z cyklostezky doleva na ul. Milotická, která nás přivede na cyklostezku do Milotic. V Miloticích u zámku zahneme doprava a pokračujeme po hlavní silnici směr Ratíškovice. Na kopci zahneme doprava na novou cyklostezku na Náklo (na Nákle máme možnost zhlédnout sochu kupce Sáma a Liliový kříž). Na konci cyklostezky zahneme doleva a pokračujeme rovně na silnici Ratíškovice – Dubňany. Zde odbočíme doleva a po cca 200 m doprava Na Vlastu, potom doleva na ul. Za Mlýnem. Na hlavní silnici zahneme doprava a hned doleva a jsme na ul. Sportovní, která nás přivede k areálu Baníku. Pokud jste si neudělali zajížďku, nebo si cestu nezkrátili, tak jste v cíli a máte ujeto cca 70 km.

cyklo70QR70km

 

UPOZORNĚNÍ: Pochodujete na vlastní nebezpečí. Od organizátorů nejste pojištěni. Osoby mladší 10-ti let musí mít doprovod starší 18-ti let. Neničte přírodu! Na silnicích pozor na auta! Služba na stadionu je do 16:00 hodin. V případě mimořádné události volejte 732 632 444. Před pochodem prostudujte mapy

Důležitost: střední
Zúčastnili se (0)
Nezúčastnili se (0)
Zadal:Adéla Příkaská, 10. 5. 2022, 13:22
Možnosti

Komentáře k této akci

anonymní příspěvek

صيانة كيرا
صيانة ثلاجات كيرا
صيانة ميكروويف كيرا
صيانة سخان كيرا
صيانة شاشات كيرا
صيانة غسالة كيرا
صيانة كيرا الاسكندرية
صيانة كيرا الجيزة
صيانة كيرا القاهرة
صيانة كيرا المنصورةصيانة اكاي
صيانة ثلاجات اكاي
صيانة شاشات اكاي
صيانة غسالة اكاي
صيانة موبيلات اكاي
صيانة اكاي الاسكندرية
صيانة اكاي الجيزة
صيانة اكاي القاهرة
صيانة اكاي المنصورةصيانة ايه اي جي
صيانة موبيلات ايه اي جي
صيانة شاشات ايه اي جي
صيانة غسالات ايه اي جي
صيانة ثلاجات ايه اي جي
صيانة ايه اي جي الاسكندرية
صيانة ايه اي جي الجيزة
صيانة ايه اي جي القاهرة
صيانة ايه اي جي المنصورةصيانة كينوود
صيانة ثلاجات كينوود
صيانة سخان كينوود
صيانة غسالات كينوود
صيانة كينوود الاسكندرية
صيانة كينوود الجيزة
صيانة كينوود القاهرة
صيانة كينوود المنصورةصيانة بلاك اند ديكر
صيانة ثلاجات بلاك اند ديكر
صيانة شاشات بلاك اند ديكر
صيانة غسالات بلاك اند ديكر
صيانة مجفف ملابس بلاك اند ديكر
صيانة ميكروويف بلاك اند ديكر
صيانة بلاك اند ديكر القاهرة
صيانة بلاك اند ديكر الجيزة
صيانة بلاك اند ديكر الاسكندرية
صيانة بلاك اند ديكر المنصورةصيانة سيمفوني
صيانة ثلاجات سيمفوني
صيانة شاشات سيمفوني
صيانة غسالات سيمفوني
صيانة موبيلات سيمفوني
صيانة سيمفوني الاسكندرية
صيانة سيمفوني الجيزة
صيانة سيمفوني القاهرة
صيانة سيمفوني المنصورة


صيانة ايه تي ايه
صيانة ثلاجات ايه تي ايه
صيانة ثلاجات ايه تي ايه
صيانة غسالات ايه تي ايه
صيانة مجفف ملابس ايه تي ايه
صيانة ميكروويف ايه تي ايه
صيانة ايه تي ايه القاهرة
صيانة ايه تي ايه الجيزة
صيانة ايه تي ايه الاسكندرية
صيانة ايه تي ايه المنصورةصيانة بينك
صيانة شاشات بينك
صيانة داتا شو بينك
صيانة بينك الاسكندرية
صيانة بينك الجيزة
صيانة بينك القاهرة
صيانة بينك المنصورة
صيانة بريما
صيانة شاشات بريما
صيانة غسالات بريما
صيانة ثلاجات بريما
صيانة بريما الاسكندرية
صيانة بريما الجيزة
صيانة بريما القاهرة
صيانة بريما المنصورة

صيانة كلفينيتور
صيانة ميكروويف كلفينيتور
صيانة بوتاجازات كلفينيتور
صيانة ثلاجات كلفينيتور
صيانة ديب فريزر كلفينيتور
صيانة غسالات كلفينيتور
صيانة كلفينيتور الاسكندرية
صيانة كليفنيتور الجيزة
صيانة كلفينيتور القاهرة
صيانة كلفينيتور المنصورة
صيانة كلفينيتور
صيانة بوتاجازات كلفينيتور
صيانة ثلاجات كلفينيتور
صيانة ديب فريزر كلفينيتور
صيانة غسالات كلفينيتور
صيانة ميكروويف كلفينيتور
صيانة كلفينيتور القاهرة
صيانة كلفينيتور الجيزة
صيانة كلفينيتور الاسكندرية
صيانة كلفينيتور المنصورةصيانة يونيفرسال
صيانة بوتاجازات يونيفرسال
صيانة ثلاجات يونيفرسال
صيانة سخان يونيفرسال
صيانة غسالات يونيفرسال
صيانة شاشات يونيفرسال
صيانة ديب فريزر يونيفرسال
صيانة يونيفرسال القاهرة
صيانة يونيفرسال الجيزة
صيانة يونيفرسال الاسكندرية
صيانة يونيفرسال المنصورة


صيانة زانوسي
صيانة بوتاجازات زانوسي
صيانة ثلاجات زانوسي
صيانة ديب فريزر زانوسي
صيانة ميكروويف زانوسي
صيانة غسالات زانوسي
صيانة سخانات زانوسي
صيانة زانوسي الاسكندرية
صيانة زانوسي القاهرة
صيانة زانوسي الجيزة
صيانة زانوسي المنصورة
صيانة سيمنس
صيانة سيمنس القاهرة
صيانة سيمنس الجيزة
صيانة سيمنس الاسكندرية
صيانة سيمنس المنصورة
صيانة بوتاجازات سيمنس
صيانة ثلاجات سيمنس
صيانة سخان سيمنس
صيانة غسالات سيمنس
صيانة ميكروويف سيمنس
صيانة ديب فريزر سيمنسصيانة يونوين اير
صيانة ثلاجات يونيون اير
صيانة شاشات يونيون اير
صيانة غسالة يونيون اير
صيانة ميكروويف يونيون اير
صيانة سخانات يونيون اير
صيانة بوتاجازات يونيون اير
صيانة ديب فريزر يونيون اير
صيانة يونيون اير القاهرة
صيانة يونيون اير الجيزة
صيانة يونيون اير الاسكندرية
صيانة يونيون اير المنصورة


صيانة ادميرال
صيانة ميكروويف ادميرال
صيانة غسالات ادميرال
صيانة سخانات ادميرال
صيانة ثلاجات ادميرال
صيانة بوتاجازات ادميرال
صيانة ديب فريزر ادميرال
صيانة ادميرال القاهرة
صيانة ادميرال الجيزة
صيانة ادميرال الاسكندرية
صيانة ادميرال المنصورة


صيانة ادميرال
صيانة ادميرال مصرالجديدة
صيانة ثلاجة ادميرال
صيانة بوتجاز ادميرال
صيانة ديب فريزر ادميرال
صيانة غسالات ادميرال
صيانة ميكروويف ادميرال
صيانة ادميرال القاهرة
صيانة ادميرال الجيزة
صيانة ادميرال الاسكندرية
صيانة ادميرال المنصورةصيانة ال جي
صيانة بوتجاز ال جي
صيانة ثلاجات ال جي
صيانة ديب فريزر ال جي
صيانة غسالات ال جي
صيانة شاشات ال جي
صيانة ميكروويف ال جي
صيانة ساخات ال جي
صيانة ال جي القاهرة
صيانة ال جي الجيزة
صيانة ال جي الاسكندرية
صيانة ال جي المنصورة


صيانة الكتروستار
صيانة بوتاجازات الكتروستار
صيانة ثلاجات الكتروستار
صيانة ديب فريزر الكتروستار
صيانة غسالات الكتروستار
صيانة ميكروويف الكتروستار
صيانة الكتروستار القاهرة
صيانة الكتروستار الجيزة
صيانة الكتروستار الاسكندرية
صيانة الكتروستار المنصورة


صيانة الكتروستار
صيانة بوتاجازات الكتروستار
صيانة ثلاجات الكتروستار
صيانة ديب فريزر الكتروستار
صيانة غسالات الكتروستار
صيانة ميكروويف الكتروستار
صيانة الكتروستار القاهرة
صيانة الكتروستار الجيزة
صيانة الكتروستار الاسكندرية
صيانة الكتروستار المنصورة


صيانة ايت بوينت
صيانة بوتاجازات وايت بوينت
صيانة ثلاجات وايت بوينت
صيانة ديب فريزر وايت بوينت
صيانة غسالات وايت بوينت
صيانة ميكروويف وايت بوينت
صيانة وايت بوينت القاهرة
صيانة وايت بوينت الاسكندرية
صيانة وايت بوينت الجيزة
صيانة وايت بوينت المنصورةVloženo  14. 5. 2022, 9:35
anonymní příspěvek

صيانة ال جي

صيانة ال جي الاسكندرية


صيانة ال جي القاهرة


صيانة ال جي الجيزة

صيانة ال جي المنصورة


صيانة ميكروويف ال جي


صيانة غسالة ال جي

صيانة شاشات ال جي


صيانة ديب فريزر ال جي

صيانة ثلاجات ال جي


صيانة تكيف ال جي

صيانة الكتروستار

صيانة الكتروستار الاسكندرية


صيانة الكتروستار الجيزة

صيانة الكتروستار القاهرة


صيانة الكتروستار المنصورة

صيانة غسالة الكتروستار


صيانة سخان الكتروستار

صيانة ديب فريزر الكتروستار

صيانة ثلاجات الكتروستار

صيانة بوتاجازات الكتروستار

صيانة فريجيديرصيانة ميكروويف فريجيدير


صيانة فريجيدير المنصورة

صيانة فريجيدير القاهرةصيانة فريجيدير الجيزة


صيانة فريجيدير الاسكندرية


صيانة غسالة فريجيدير


صيانة ثلاجات فريجيدير

صيانة جنرال اليكتريك

صيانة جنرال اليكتريك الاسكندرية

صيانة جنرال اليكتريك المنصورة


صيانة جنرال اليكتريك الجيزة


صيانة جنرال اليكتريك القاهرة

صيانة سخانات جنرال اليكتريك


صيانة غسالات جنرال اليكتريكصيانة ميكروويف جنرال اليكتريكصيانة سوني


صيانة ثلاجات سوني

صيانة موبيلات سوني

صيانة غسالة سوني


صيانة سوني الاسكندرية


صيانة سوني الجيزة

صيانة سوني القاهرة

صيانة سوني المنصورة

صيانة وستنجهاوس

صيانة ثلاجات وستنجهاوس

صيانة غسالات وستنجهاوس

صيانة ميكروويف وستنجهاوس


صيانة وستنجهاوس الاسكندرية


صيانة وستنجهاوس الجيزة

صيانة وستنجهاوس القاهرة


صيانة وستنجهاوس المنصورة


صيانة شارب

صيانة بوتاجازات شارب

صيانة تكييف شارب

صيانة ثلاجات شارب

صيانة ديب فريزر شارب

صيانة شاشات شارب

صيانة غسالات شارب

صيانة ميكروويف شارب

صيانة شارب الاسكندرية

صيانة شارب الجيزة

صيانة شارب القاهرة

صيانة شارب المنصورةصيانة هاير

صيانة ثلاجات هاير


صيانة شاشات هاير


صيانة شاشات هاير


صيانة ميكروويف هاير


صيانة هاير الاسكندرية

صيانة هاير الجيزة

صيانة هاير القاهرة


صيانة هاير المنصورة

صيانة اندست


صيانة اندست الاسكندرية

صيانة اندست الجيزة

صيانة اندست القاهرة


صيانة اندست المنصورة

صيانة غسالات اندست

صيانة ثلاجات اندست

صيانة بوتاجازات اندست

صيانة بيكو

صينة بوتاجازات بيكو

صيانة بيكو الاسكندرية

صيانة بيكو القاهرة


صيانة بيكو المنصورة

صيانة بيكو الجيزة


صيانة تكييف بيكو


صيانة غسالة بيكو

صيانة ميكروويف بيكو


صيانة ثلاجات بيكو


صيانة بوش


صيانة بوتاجازات بوش

صيانة بوش الاسكندرية


صيانة بوش الجيزة

صيانة بوش القاهرة

صيانة بوش المنصورة

صيانة ميكروويف بوش


صيانة غسالة بوش


صيانة سخان بوش

صيانة ثلاجات بوش

صيانة اريستون

صيانة اريستون الاسكندرية

صيانة اريستون الجيزة


صيانة اريستون القاهرة


صيانة اريستون المنصورة

صيانة ميكروويف اريستون


صيانة غسالة اريستون

صيانة سخان اريستون

صيانة ثلاجات اريستون


صيانة توشيبا

صيانة بوتاجازات توشيبا


صيانة توشيبا الاسكندرية

صيانة توشيبا الجيزة


صيانة توشيبا القاهرة


صيانة توشيبا المنصورة

صيانة ميكروويف توشيبا


صيانة غسالة توشيبا

صيانة شاشات توشيبا

صيانة سخانات توشيبا


صيانة ديب فريزر توشيبا

صيانة ثلاجات توشيبا


صيانة هايسنس

صيانة ثلاجات هايسنس

صيانة شاشات هايسنس

صيانة غسالات هايسنس

صيانة ميكروويف هايسنس

صيانة هايسنس الاسكندرية

صيانة هايسنس الجيزة

صيانة هايسنس القاهرة

صيانة هايسنس المنصورة


صيانة هيتاشي

صيانة ثلاجات هيتاشي

صيانة شاشات هيتاشي

صيانة غسالات هيتاشي


صيانة ميكروويف هيتاشي


صيانة هيتاشي الاسكندرية


صيانة هيتاشي الجيزة

صيانة هيتاشي القاهرة


صيانة هيتاشي المنصورة

صيانة كريازي

صيانة بوتاجازات كريازي


صيانة ثلاجات كريازي


صيانة ديب فريزر كريازي

صيانة سخانات كريازي


صيانة غسالات كريازي

صيانة كريازي الاسكندرية

صيانة كريازي الجيزة


صيانة كريازي القاهرة


صيانة كريازي المنصورة


صيانة وايت ويل


صيانة بوتاجازات وايت ويل


صيانة ثلاجات وايت ويل

صيانة سخانات وايت ويل

صيانة غسالات وايت ويل


صيانة ميكروويف وايت ويل


صيانة وايت ويل الاسكندرية


صيانة وايت ويل الجيزة

صيانة وايت ويل القاهرة

صيانة وايت ويل المنصورة

صيانة دايو

صيانة ثلاجات دايو

صيانة دايو الاسكندرية


صيانة دايو الجيزة

صيانة دايو القاهرة

صيانة دايو المنصورة

صيانة ميكروويف دايو

صيانة مجفف ملابس دايو

صيانة غسالات دايو

صيانة شاشات دايو

صيانة فاجور


صيانة بوتاجازات فاجور

صيانة ثلاجات فاجور


صيانة سخانات فاجور

صيانة غسالات فاجور

صيانة فاجور الاسكندرية

صيانة فاجور الجيزة


صيانة فاجور القاهرة


صيانة فاجور المنصورة


صيانة ميكروويف فاجور

صيانة جاك

صيانة ثلاجات جاك

صيانة جاك الاسكندرية


صيانة جاك الجيزة


صيانة جاك القاهرة

صيانة جاك المنصورة


صيانة ميكروويف جاك


صيانة غسالات جاك

صيانة سخانات جاك

صيانة الاسكا

صيانة الاسكا الاسكندرية

صيانة الاسكا الجيزة


صيانة الاسكا القاهرة


صيانة الاسكا المنصورة


صيانة ديب فريزر الاسكا


صيانة ثلاجات الاسكا


صيانة الاسكا


صيانة الاسكا الاسكندرية


صيانة الاسكا الجيزة


صيانة الاسكا القاهرة


صيانة الاسكا المنصورة


صيانة ديب فريزر الاسكا


صيانة ثلاجات الاسكا


صيانة زانوسي

صيانة بوتاجازات زانوسي

صيانة ثلاجات زانوسي

صيانة ديب فريزر زانوسي

صيانة زانوسي الاسكندرية

صيانة زانوسي الجيزة

صيانة زانوسي القاهرة


صيانة زانوسي المنصورة

صيانة ميكروويف زانوسيصيانة غسالات زانوسي


صيانة سخانات زانوسي

صيانة كريازي

صيانة بوتاجازات كريازي


صيانة ثلاجات كريازي

صيانة ديب فريزر كريازي

صيانة سخانات كريازي

صيانة غسالات كريازي


صيانة كريازي الاسكندرية


صيانة كريازي الجيزة


صيانة كريازي القاهرة


صيانة كريازي المنصورة


صيانة هايسنس


صيانة بوتاجازات هايسنس


صيانة ثلاجات هايسنس


صيانة ديب فريزر هايسنس

صيانة سخانات هايسنس

صيانة شاشات هايسنس

صيانة غسالات هايسنس


صيانة ميكروويف هايسنس


صيانة هايسنس الاسكندرية

صيانة هايسنس الجيزة


صيانة هايسنس القاهرة


صيانة هايسنس المنصورة


صيانة جاك

صيانة بوتاجازات جاك

صيانة ثلاجات جاك

صيانة جاك الاسكندرية

صيانة جاك الجيزة


صيانة جاك القاهرة

صيانة جاك المنصورة


صيانة ميكروويف جاك


صيانة غسالات جاك

صيانة شاشات جاك


صيانة سخانات جاك


صيانة ديب فريزر جاك


Vloženo  14. 5. 2022, 9:38
anonymní příspěvek

 صيانة دايو
صيانة ميكررويف دايو
صيانة ثلاجات دايو
صيانة بوتاجازات دايو
صيانة غسالات دايو
صيانة شاشات دايو
صيانة سخانات دايو
صيانة ديب فريزر دايو
صيانة دايو القاهرة
صيانة دايو الاسكندرية
صيانة دايو الجيزة
صيانة دايو المنصورة


صيانة هيتاشي
صيانة ثلاجات هيتاشي
صيانة شاشات هيتاشي
صيانة غسالات هيتاشي
صيانة ميكروويف هيتاشي
صيانة هيتاشي القاهرة
صيانة هيتاشي الاسكندرية
صيانة هيتاشي الجيزة
صيانة هيتاشي المنصورة

صيانة شارب
صيانة بوتاجاز شارب
صيانة ثلاجات شارب
صيانة ديب فريزر شارب
صيانة ميكروويف شارب
صيانة غسالات شارب
صيانة شارب القاهرة
صيانة شارب الاسكندرية
صيانة شارب الجيزة
صيانة شارب المنصورة


صيانة بوش
صيانة  بوتاجاز بوش
صيانة  ثلاجات بوش
صيانة  سخانات بوش
صيانة  غسالات بوش
صيانة  ميكروويف بوش
صيانة بوش القاهرة
صيانة بوش الاسكندرية
صيانة بوش الجيزة
صيانة بوش المنصورة


صيانة توشيبا
صيانة  ثلاجات توشيبا
صيانة غسالات توشيبا
صيانة شاشات توشيبا
صيانة بوتاجاز توشيبا
صيانة ديب فريزر توشيبا
صيانة ميكروويف توشيبا
صيانة سخانات توشيبا
صيانة توشيبا القاهرة
صيانة توشيبا الاسكندرية
صيانة توشيبا الجيزة
صيانة توشيبا المنصورة


صيانة سيمنس
صيانة ثلاجات سيمنس
صيانة بوتاجاز سيمنس
صيانة ديب فريزر سيمنس
صيانة ساخانات سيمنس
صيانة غسالات سيمنس
صيانة ميكروويف سيمنس
صيانة سيمنس القاهرة
صيانة سيمنس الاسكندرية
صيانة سيمنس الجيزة
صيانة سيمنس المنصورة


صيانة فريجيدير
صيانة ثلاجات فريجيدير
صيانة بوتوجاز فريجيدير
صيانة ديب فريزر فريجيدير
صيانة غسالات فريجيدير
صيانة   ميكروويف فريجيدير
صيانة فريجيدير القاهرة
صيانة فريجيدير الاسكندرية
صيانة فريجيدير الجيزة
صيانة فريجيدير المنصورة

صيانة سوني
صيانة  ثلاجات سوني
صيانة  ديب فريزر سوني
صيانة  ميكروويف سوني
صيانة  غسالات سوني
صيانة  شاشات سوني
صيانة سوني القاهرة
صيانة  سوني الاسكندرية
صيانة سوني الجيزة
صيانة سوني المنصورة

صيانة يونيفرسال
صيانة ثلاجات يونيفرسال
صيانة بوتاجاز يونيفرسال
صيانة   ديب فريزر يونيفرسال
صيانة سخانات يونيفرسال
صيانة شاشات يونيفرسال
صيانة غسالات يونيفرسال
صيانة ميكروويف يونيفرسال
صيانة يونيفرسال القاهرة
صيانة يونيفرسال الاسكندرية
صيانة يونيفرسال الجيزة
صيانة يونيفرسال المنصورة

صيانة اريستون
صيانة ثلاجات اريستون
صيانة بوتاجاز  اريستون
صيانة ديب فريزر اريستون
صيانة سخانات اريستون
صيانة غسالات اريستون
صيانة ميكروويف اريستون
صيانة اريستون القاهرة
صيانة اريستون الاسكندرية
صيانة اريستون الجيزة
صيانة اريستون المنصورة

صيانة سامسونج
صيانة ثلاجات سامسونج
صيانة بوتاجاز سامسونج
صيانة بديب فريزر سامسونج
صيانة ميكروويف سامسونج
صيانة غسالات سامسونج
صيانة شاشات سامسونج
صيانة سخانات سامسونج
صيانة سامسونج القاهرة
صيانة سامسونج الاسكندرية
صيانة سامسونج الجيزة
صيانة سامسونج المنصورة

صيانة اندست
صيانة ثلاجات اندست
صيانة بوتاجاز  اندست
صيانة ديب فريزر  اندست
صيانة سخانات  اندست
صيانة غسالات  اندست
صيانة ميكروويف  اندست
صيانة اندست القاهرة
صيانة اندست الاسكندرية
صيانة اندست الجيزة
صيانة اندست المنصورة


صيانة جنرال الكتريك
صيانة ثلاجات جنرال الكتريك
صيانة بوتاجاز جنرال الكتريك
صيانة ديب فريزر جنرال الكتريك
صيانة سخانات جنرال الكتريك
صيانة غسالات جنرال الكتريك
صيانة جنرال الكتريك القاهرة
صيانة جنرال الكتريك الاسكندرية
صيانة جنرال الكتريك الجيزة
صيانة جنرال الكتريك المنصورة


صيانة باناسونيك
صيانة ثلاجات باناسونيك
صيانة شاشات باناسونيك
صيانة غسالات باناسونيك
صيانة ميكروويف باناسونيك
صيانة باناسونيك القاهرة
صيانة باناسونيك الاسكندرية
صيانة باناسونيك الجيزة
صيانة باناسونيك المنصورة

صيانة يونيون اير
صيانة ثلاجات يونيون اير
صيانة بوتاجاز يونيون اير
صيانة ديب فريزر يونيون اير
صيانة سخانات يونيون اير
صيانة شاشات يونيون اير
صيانة غسالات يونيون اير
صيانة ميكروويف يونيون اير
صيانة يونيون اير القاهرة
صيانة يونيون اير الاسكندرية
صيانة يونيون اير الجيزة
صيانة يونيون اير المنصورة

صيانة وستنجهاوس
صيانة ثلاجات وستنجهاوس
صيانة بوتاجاز وستنجهاوس
صيانة ديب فريزر وستنجهاوس
صيانة غسالات وستنجهاوس
صيانة ميكروويف وستنجهاوس
صيانة وستنجهاوس القاهرة
صيانة وستنجهاوس الاسكندرية
صيانة وستنجهاوس الجيزة
صيانة وستنجهاوس المنصورة

صيانة وايت ويل
صيانة ثلاجات وايت ويل
صيانة بوتاجاز وايت ويل
صيانة ديب فريزر وايت ويل
صيانة سخانات وايت ويل
صيانة غسالات وايت ويل
صيانة ميكروويف وايت ويل
صيانة وايت ويل القاهرة
صيانة وايت ويل الاسكندرية
صيانة وايت ويل الجيزة
صيانة وايت ويل المنصورة

صيانة تكنوجاز
صيانة بوتاجاز تكنوجاز
صيانة سخانات تكنوجاز
صيانة تكنوجاز القاهرة
صيانة تكنوجاز الاسكندرية
صيانة تكنوجاز الجيزة
صيانة تكنوجاز المنصورة


صيانة جليم جاز
صيانة بوتاجاز جليم جاز
صيانة سخانات جليم جاز
صيانة جليم جاز القاهرة
صيانة جليم جاز الاسكندرية
صيانة جليم جاز الجيزة
صيانة جليم جاز المنصورة

Vloženo  14. 5. 2022, 9:42
Přidat komentář: