Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí 39. ročník Pochod kolem Ratíškovic

Klub českých turistů, odbor Hodonín – 39. ročník Pochod kolem Ratíškovic

Možné akce:

39. ročník Pochod kolem Ratíškovic

Kdy:Sobota 14. 5. 2022 7:00
Kde:Ratíškovice
Popis akce:

39. ročník Pochod kolem Ratíškovic - NOVÝ TERMÍN


pochod2Trasy:

Pěšky - 10 km


Z areálu Spolkového domu Ratíškovice se vydáme vlevo. Po 100 m odbočíme opět vlevo a pokračujeme ulicí Cihlářská až po první křižovatku (k popelnicím s tříděným odpadem), kde jdeme vpravo ulicí Spojnou až k hlavní cestě, kterou přes přechod pro chodce opatrně přejdeme.

Pokračujeme rovně cestičkou kolem Hliníčku, která se stáčí vpravo. Postupně míjíme informační tabuli, slepičky, houpačku mezi stromy, a nakonec barevnou samostatně stojící houpačku, za kterou na rozcestí zahneme vpravo směrem k silnici Za Mlýnem, po které se vydáme vlevo.

Po 500 m dojdeme k mini farmě Vlasta u Poláčků, kterou můžeme dle zájmu navštívit a podívat se na zvířátka. Pokračujeme silnící kolem vilek Na Vlastě, mysliveckého areálu až k hlavní silnici na  Dubňany, po které půjdeme opatrně směrem vlevo. Asi po 250 m odbočíme vpravo na asfaltovou cestu mezi poli směr Náklo. Po dalších 600 m odbočíme na křižovatce opět doprava a kamenitou cestou se kolem firmy T Machinery (výrobce důlní techniky) dostaneme na Baťovku. U červené výrobní haly určitě nemineme stánek s občerstvením (pivo, limo, víno, pochutiny …), který pro nás zajišťuje paní Gajdíková. Od stánku pokračujeme pořád rovně podél polí a zrekonstruovaných bývalých „Baťových domků“, dále čistírny odpadních vod až ke žlutému důlnímu kombajnu a kříže u lípy u hlavní silnice směrem do Milotic.

Zde odbočíme doleva přes koleje a pokračujeme sklepní uličkou na Slavín dlouhou cca 1 km. Polovinu trasy máme za sebou a u posledního vinného sklepa odbočíme vpravo. Sejdeme opět k silnici vedoucí do Milotic, kterou se zvýšenou opatrností přejdeme a pokračujeme 200 m po kamenité cestě rovně mezi vinohrady. Na rozcestí odbočíme doprava a pokračujeme polní cestou za vinohrady až ke kolejím. Za kolejemi odbočíme doleva a kamenitou cestou pokračujeme z kopce k hlavní silnici do Vacenovic. Se zvýšenou opatrností ji přejdeme na asfaltovou cyklostezku vedoucí k Muzeu ve vagóně a šlapacím drezínám, na kterých se můžeme nechat ZDARMA v době od 10:00 - 14:00 hodin povozit od místních Junáků.Tohle byla poslední zastávka a nyní už nás čeká jen cesta zpět ke Spolkovému domu Ratíškovice.

Jdeme ulicí U Trati dolů stále po asfaltové cyklostezce až ke Stavebninám Příkaská, za kterými zahneme vpravo zkratkou na ulici Vinařská. Na křižovatce odbočíme vlevo a na V rozcestí pokračujeme vpravo k hlavní silnici, kterou opět se zvýšenou opatrností přejdeme a jdeme rovně. Přejdeme mostek, panelová cesta nás dovede na ulici Hasičská. Jdeme stále rovně kolem hasičské zbrojnice, po 500 m se dostaneme na ulici Sportovní, na křižovatce odbočíme vpravo a za dalších 250 m jsme zpět u Spolkového domu, kde budeme odměněni medailí a diplomem za absolvování pochodu, HURÁÁÁ. Ušli jsme 10 km J

Občerstvení zajištěno v areálu Baník Ratíškovice.

      

 

Pěšky - 20 km


Vycházíme z areálu SK Baník, odbočíme doleva a jdeme po ulici Sportovní, přejdeme hlavní ulici Vítěznou kolem bývalého JZD směr Vlasta, kde máme možnost navštívit dle zájmu Minifarmu u Poláčků. Projdeme kolem mysliveckého areálu až k hlavní silnici na Dubňany . Na ní se dáme doleva a po asi 250 m odbočíme doprava směr Náklo. Na rozcestí (za Baťovkou) odbočíme vlevo na polní cestu směr Důl 1. Máj. Na dalším rozcestí odbočíme z polní cesty na asfaltku doleva a opět po asi 150 m odbočíme na polní cestu doprava.  Dojdeme ke Kempu Josef a odbočíme doprava směr Šidleny. Jdeme rovně až narazíme na ceduli cyklostezky „Vinař“ a dáme se po asfaltové cestě z kopce doleva a dolů. Dále odbočíme doprava mezi šidlenské sklepy, které celé projdeme hlavní uličkou až nakonec. Pokračujeme rovně po prašné cestě až k budovám bývalého objektu JZD a za ním odbočíme doprava směr Náklo. Zde nás čeká dlouhé mírné stoupání až k Náklu. Po svačině a selfíčkách J na Nákle se dáme novou cyklostezkou směr Vacenovice. Tato cyklostezka nás dovede až do Vacenovic k hlavní cestě, kde odbočujeme doleva směr k Letochovému. Po krátkém občerstvení se vrátíme na ulici Rúdnickou, která vede lesem až na Rúdník. Z Rúdníku pak pokračujeme závěrečnou etapu zpět do Ratíškovic k drezíně, kde nás povozí Junáci v době od 10:00 – 14:00 hodin v rámci pochodu ZDARMA J Po projížďce na drezíně se kolem nové pekárny vracíme na hřiště, kde budeme odměněni medailí a diplomem za absolvování pochodu J  Ušli jsme 20 km.

py20

 

Cyklo - 10 km


Z areálu Spolkového domu Ratíškovice odbočíme vpravo. Jedeme k silnici na Rohatec. Za firmou Zámečnictví Cigánek odbočíme vlevo po zpevněné cestě do lesa. Hned na začátku cesty nás vítá informační tabule „Lesy obce Ratíškovice“ a „Les je domov“, takže malé cyklisty můžeme i trošku proškolit J Asi po 300 m pokračujeme přes koleje stále rovně, projedeme nově vysázenou alejí pod vysokým napětím a dojedeme na křižovatku, kde máme další informační tabuli „Co můžeme vidět a potkat v lese“. Na křižovatce se dáme cestou vpravo a vjedeme do lesa. Tady pokračujeme stále po zpevněné cestě rovně lesem a ujedeme asi 2 km až narazíme na asfaltovou silnici na které odbočíme vlevo. Tady POZOR pojedeme z kopce kolem kapličky Panenky Marie, kde si můžeme udělat přestávku a posedět na lavičce. Po asfaltové silnici pokračujeme dále, mineme odbočku ke studánce Nedbalka, projedeme pod vysokým napětím a jedeme stále rovně po silnici „Vinařská stezka Podluží“ až přijedeme na lesní křižovatku kde je malý altán s posezením. Na této křižovatce odbočíme vlevo a jedeme směr Rúdník. A jsme na Rúdníku, kde máme koně, ovečky a také si můžeme dát na Salaši v maringotce u Blahůšků malé občerstvení. Jsme asi v polovině cesty.

Pokračujeme po cyklostezce a žluté turistické značce směr Vacenovice. Asi po 1,5 km si můžeme udělat opět přestávku, protože „Tady je Krakonošovo“. Z informační tabule se můžeme dozvědět něco z historie a přečíst si kudy šla fronta za 2. světové války. Asi po 500 m míjíme vlevo infotabuli o „Moravské Sahaře“

A už nás vítá obec Vacenovice, kde hned na kraji odbočíme vlevo a pokračujeme asi 200 m cestou při kraji lesa až přijedeme k asfaltce, odbočíme vlevo. Ujedeme asi 100 m a dojedeme na konec ulice, kde si můžeme pohrát na dětském hřišti. Od hřiště pokračujeme rovně po asfaltové silnici mezi rodinnými domy až na konec ulice. Tady najedeme na písčitou cestu, dáme se mírně vpravo a vyjedeme pod vysokým napětím u AUTOVRAKOVIŠTĚ. Tady POZOR, odbočíme vlevo a najíždíme na hlavní silnici a jedeme směr Ratíškovice, přejedeme koleje a odbočíme opět vlevo na cyklostezku, po které jedeme až k Muzeu ve vagónu a k drezíně, kde nás povozí Junáci v době od 10:00 - 14:00 hodin v rámci pochodu ZDARMA J Po projížďce na drezíně se kolem nové pekárny vracíme na hřiště, kde budeme odměněni medailí a diplomem za absolvování pochodu. Ujeli jsme 10 km, možná i 11 km.

 

Cyklo - 35 km


Start na hřišti SK Baník Ratíškovice. Po vyjetí z brány hřiště se dáme doprava po ul. Sportovní. Na konci ulice odbočíme doleva a pokračujeme stále rovně směr Vacenovice.  Odbočíme na ul.Příční směrem k Jezérku a dále pokračujeme rovně až ke hřbitovu. Napojíme se na cyklostezku směrem na Milotice. Za přejezdem odbočíme doleva a kolem vinných sklepů pokračujeme stále rovně.

Za posledním sklepem odbočíme doleva a po asi 50 m hned doprava. Projedeme mezi vinohrady a na konci cesty se dáme doprava, po cca 200 m se napojíme na hlavní silnici směřující do Milotic. Případně je možné hned za posledním sklepem odbočit doprava a najet na hlavní silnici do Milotic.

Projedeme Milotice a u zámku se dáme doleva na cyklostezku „Hraběcí“ směrem do Svatobořic - Mistřína. Je možné se zastavit na občerstvení v restauraci „Na nádraží“.

V Mistříně se napojíme doprava na cyklostezku směr Kyjov. Vyjedeme u Šroubáren a přes železniční přejezd pokračujeme stále rovně kolem autobusového nádraží až k hlavní silnici na které se dáme doprava. Na kruhovém objezdu první odbočkou vpravo jedeme směrem na Milotice. Před železničním přejezdem odbočíme doleva a pokračujeme po cyklostezce směr Skoronice.

Po projetí části Skoronic přijedeme k hlavní silnici, na které odbočíme doleva a pokračujeme směrem na Vlkoš. Před dalším železničním přejezdem odbočíme doprava a pokračujeme stále rovně, až přijedeme do Vracova. Hned na začátku Vracova odbočíme doprava a jedeme cca 250 m lesíkem. Na konci cesty odbočíme doleva a projíždíme mezi domy. Následně odbočíme doprava na ulici Borová, po které jedeme asi 500 m. Dále odbočíme doleva až k hlavní silnici. Na této silnici odbočíme doprava směr Vacenovice. Za benzinkou přibližně po 200 m odbočíme na lesní cestu doleva a pokračujeme stále po této cestě. Ta nás dovede kolem hřebčína Dobrovských až do Vacenovic.

Ve Vacenovicích odbočíme na ulici Rúdnickou a stále rovně se dostaneme až na Rúdník. Tady si můžeme dát na Salaši v maringotce u Blahůšků malé občerstvení. Na Rúdníku odbočíme doprava směrem na Ratíškovice. Ujeli jsme 35 km. Cíl je na hřišti SK Baník.

cyklo35

 

Cyklo - 70 km


Z areálu Baníku vyjíždíme vpravo po ulici Sportovní, na jejím konci odbočujeme doleva a pokračujeme rovně po ul. Vrbky, Zbrodek, Posvátná, Vacenovická a dále do Vacenovic. Ve Vacenovicích za ZŠ odbočíme doleva a pokračujeme do Milotic. V Miloticích jedeme po ul. Školní a na hlavní silnici odbočíme doprava a po ul. Dědina a Zámecká jedeme do Skoronic. Ze Skoronic pokračujeme rovně do Vlkoše a Kelčan. Na konci Kelčan, před rybníkem, odbočíme doprava na vinařskou cyklostezku. Po ujetí asi 1,5 km dojedeme do Žádovic. Na konci ulice (na T křižovatce) zahneme doleva a následně po 200 m doprava směr Žeravice. Za obcí Žádovice odbočíme ze silnice na první odbočce doleva, cesta nás povede kolem JZD až do Ježova, kde odbočíme na první křižovatce doleva, jedeme přes most, přejedeme hlavní silnici a rovně pokračujeme po silnici do Skalky a dále do Labut a Vřesovic. Ve Vřesovicích se na křižovatce u OÚ dáme doprava směr Koryčany. Při cestě do Koryčan (asi 10 km) máte možnost s malou zajížďkou navštívit poutní místo- Hora sv. Klimenta, dále u Křížku (parkoviště na této silnici) je možné po cca 1,5 km zajít na zříceninu hradu Cimburk, na vyhlídku Kazatelna nebo na skalní útvar Kozel. Po příjezdu do Koryčan na náměstí odbočíme doleva směr Kyjov. Po výjezdu nad Koryčany pokračujeme na křižovatce doprava po vedlejší silnici směr Mouchnice, Nemotice, Snovídky. Jedem stále po hlavní silnici. V obci Snovídky, kdy se hlavní silnice prudce stáčí doprava, pokračujeme rovně po vedlejší silnici směr Haluzice. Na konci ulice odbočíme doleva směr Haluzická hájenka, Stabila (cesta vede kolem železniční tratě). Dále pokračujeme rovně po cyklostezce do Bohuslavic. V Bohuslavicích se na konci cyklostezky dáme doleva, projedeme pod železničním mostem a na hlavní silnici zahneme doprava směr Kyjov. U autobusové zastávky /ukazatel cyklostezka/ zahneme doleva. Cesta se stáčí mírně doprava na panelovou cestu, která pokračuje na cyklostezku Bohuslavice – Kyjov. Po příjezdu do Kyjova (Netčic) jedem po ul. Luční, která se stáčí doprava do malého kopce na hlavní silnici. Zde na ul. Netčická odbočíme doprava a z kopce sjedeme na tř. Komenského, zde se dáme doleva a pokračujeme rovně ke křižovatce (zde možnost navštívit Masarykovo náměstí). Na křižovatce zahneme doleva na ul. Dobrovolského, která se stáčí doprava, a na křižovatce pokračujeme po vedlejší ul. Jungmannova rovně. Poté na další křižovatce odbočíme na ul. Kollárova a přejedeme přes hlavní silnici (kolem autobusového nádraží) na ul. Jiráskova, která vede přes železniční trať. Za přejezdem odbočíme doprava směr cyklostezka Svatobořice- Mistřín. Ve Svatobořicích odbočíme z cyklostezky doleva na ul. Milotická, která nás přivede na cyklostezku do Milotic. V Miloticích u zámku zahneme doprava a pokračujeme po hlavní silnici směr Ratíškovice. Na kopci zahneme doprava na novou cyklostezku na Náklo (na Nákle máme možnost zhlédnout sochu kupce Sáma a Liliový kříž). Na konci cyklostezky zahneme doleva a pokračujeme rovně na silnici Ratíškovice – Dubňany. Zde odbočíme doleva a po cca 200 m doprava Na Vlastu, potom doleva na ul. Za Mlýnem. Na hlavní silnici zahneme doprava a hned doleva a jsme na ul. Sportovní, která nás přivede k areálu Baníku. Pokud jste si neudělali zajížďku, nebo si cestu nezkrátili, tak jste v cíli a máte ujeto cca 70 km.

cyklo70QR70km

 

UPOZORNĚNÍ: Pochodujete na vlastní nebezpečí. Od organizátorů nejste pojištěni. Osoby mladší 10-ti let musí mít doprovod starší 18-ti let. Neničte přírodu! Na silnicích pozor na auta! Služba na stadionu je do 16:00 hodin. V případě mimořádné události volejte 732 632 444. Před pochodem prostudujte mapy

Důležitost: střední
Zúčastnili se (0)
Nezúčastnili se (0)
Zadal:Adéla Příkaská, 10. 5. 2022, 13:22
Možnosti

Komentáře k této akci