Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí 65. První jarní výšlap Jihomoravské oblasti KČT

Klub českých turistů, odbor Hodonín – 65. První jarní výšlap Jihomoravské oblasti KČT

Možné akce:

65. První jarní výšlap Jihomoravské oblasti KČT

Kdy:Neděle 3. 4. 2022 8:30
Kde:Hodonín, archeopark Mikulčice - Kopčany
Popis akce:


   

           V neděli 3. dubna pořádá Klub českých turistů Hodonín u příležitosti 100. výročí založení turistického odboru v Hodoníně ve spolupráci s Jihomoravskou oblastí KČT a Městem Hodonín 65. ročník Prvního jarního výšlapu Jihomoravské oblasti KČT, kterým každoročně společně formálně zahajujeme další turistickou sezónu v našem kraji.

Prezence: 8:30 – 11:30 na Masarykově náměstí před radnicí (z vlakového či autobusového nádraží 1 km po Národní třídě, příjezd rychlíků Moravan od Brna v 7:33 a 9:33, od 8:00 bude umožněn vstup na radniční věž a od 8:30 do Masarykova muzea a Regionálního centra, aby se v nich zájemci o prohlídku rozumně prostřídali)

Slavnostní zahájení: v 10:30, poté nástup na trasy

Na co se mohou účastníci v Hodoníně a jeho okolí těšit (vstup zdarma či zlevněné vstupné, bude upřesněno):

-          Masarykovo muzeum (Zámecké nám. 26/9, stálá expozice věnovaná nejslavnějšímu hodonínskému rodákovi a prvnímu československému prezidentovi, T. G. Masarykovi, zlevněné vstupné 25 Kč)

-          vyhlídka z radniční věže na Masarykově náměstí (vstup zdarma)

-          Regionální centrum města Hodonína (Masarykovo nám. 27/1)

-          komentovaná prohlídka radnice (v 9:30, 11:00 a 14:30 po předchozí rezervaci na tel. 518 351 437, zdarma)

-          Galerie výtvarného umění (Úprkova 601/2, sbírka českého umění 20. století, otevřeno od 9:00, vstup zdarma)

-          Muzeum naftového dobývání a geologie (Kasárenská 1022/3a, v areálu bývalých malých kasáren, historie těžby ropy v okolí Hodonína a současné metody průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků, otevřeno od 9:00, zlevněné vstupné 50 Kč)

-          Zoologická zahrada Hodonín (U Zoo 3529/1, na konci Bažantnice, na 900 kusů našich i exotických zvířat v 250 druzích, vstup zdarma)

-          plavba po Staré Moravě lodí Korálka  (od městského přístaviště za Radniční ulicí na přístaviště U Jezu či zpět, cca od 11:30, kontakt na loď mob. 603 281 290, jízdné 40 Kč, srub na přístavišti U Jezu otevřen od 10:00, možnost občerstvení)

-          Slovanské hradiště v Mikulčicích (Mikulčice 738, jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České republice, návštěvnické centrum, vyhlídková věž a pěší návštěvnický okruh po hradišti, prohlídky v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod., do expozice a na věž max. 25 osob, pro předem přihlášené účastníky vypraveného autobusu z Hodonína společná prohlídka od 12:00, zlevněné vstupné 60 Kč)

-          Kostelík sv. Margity Antiochijské (Kopčany 1147, jediná dodnes stojící architektonická památka pocházející z doby Velké Moravy, vstupné dobrovolné, pro předem přihlašené účastníky vypraveného autobusu z Hodonína společná prohlídka od 14. hodiny)

-          Císařský a královský hřebčín v Kopčanech (Kopčany 1146, hřebčín založil roku 1736 manžel Marie Terezie, František Štěpán Lotrinský, komentovaná prohlídka, informační centrum, pro předem přihlašené účastníky vypraveného autobusu z Hodonína společná prohlídka cca okolo 15. hodiny, vstupné 2 EUR)

Doporučené trasy:

1) Modrý okruh: Zámeček – radniční věž - cyklostezkaPřístaviště U Jezuzelená TZrodný dům T. G. Masarykačervená TZGalerie výtvarného uměníMuzeum naftového dobývání a geologieZOO – Za Červenými domky – cyklostezka - NPP Hodonínská dúbrava – Široká alej – Hornická čtvrť (Finské domky) – Hodonín, železniční stanice (12,5 km)

Mapa: https://mapy.cz/s/lajahunute

2) Zelený okruh: Slovanské hradiště v Mikulčicíchmodrá TZ – Stinná alej – lávka přes MoravuMoravská cyklotrasa 004 – Kanál Tvrdonice – Skalická vinárska cesta 8205císařský a královský hřebčín Kopčany kostelík sv. Margity Antiochijskémodrá TZlávka přes MoravuPR SkařinyIX. kostelSlovanské hradiště v Mikulčicích (10 km)   

Mapa: https://mapy.cz/s/lusecodanu

Poznámka: Pokud do Hodonína nedorazíte vlastním autobusem, odjezd osobního vlaku z Hodonína do Lužic v 11:08, autobusu k obecnímu úřadu v Mikulčicích v 12:15 (odtud na slovanské hradiště 3,5 km po silnici).

3) Červený okruh: Zámeček – radniční věž - rodný dům T. G. Masarykazelená TZPřístaviště U Jezu – most přes Moravu – zelená TZkostelík sv. Margity Antiochijskécísařský a královský hřebčín KopčanySkalická vinárska cesta 8205 – Kanál Tvrdonice – Moravská cyklotrasa 004lávka přes MoravuPR SkařinyIX. kostelSlovanské hradiště v Mikulčicíchzelená TZ – Skařiny, rozc. – U Staré Moravy – Hodonín, nám. – Hodonín, žel. st. (24,5 km)

Mapa: https://mapy.cz/s/puhaporuce

Uvedené okruhy se dají absolvovat i na jízdních kolech.

Startovné: 10 Kč

Odměna: pamětní list, plaketka, razítko PJV, možnost zakoupení turistické vizitky a odznaku, na Masarykově náměstí zajištěno občerstvení (slané a sladké pokrmy, bramboráky, langoše, teplé nápoje, limonáda)

Parkování autobusů: v Hodoníně na ploše pod čerpací Shell (Koupelní ulice), parkoviště na slovanském hradišti Mikulčice

Občerstvení na trasách: Minipivovar Kunc, Hotel Grand, Nádražní restaurace, ZOO, srub na Přístavišti U Jezu, Food track na Slovanském hradišti v Mikulčicích, hřebčín Kopčany, pohostinstvo U Vlada Kopčany, reštaurácia LUNA Kopčany

Další informace budou průběžně doplňovány na webu KČT Hodonín (ww.spoluhraci.cz/kcthodonin) nebo na požádání telefonicky či mailem na mob. 723 546 231, jiri.michenka@seznam.cz.

Srdečně vás zveme do Hodonína a těšíme se na vás!

Klub českých turistů Hodonín

 

 

   

  

Důležitost: vysoká
Přílohy:

PJV - Modrý okruh.pdf

PJV - Zelený okruh.pdf

PJV - propozice, souhrnné informace.pdf

PJV - pamětní list.pdf

PJV - plaketka.pdf

Zúčastnili se (6) Jiří Michenka, Hanka Janíková, Jitka Červinková, Zuzana Lažková, Jitka Přibylová, Iveta Bednaříková (host od Jitka Přibylová)
Nezúčastnili se (0)
Zadal:Jiří Michenka, 8. 2. 2022, 13:01   (upraveno 30. 3. 2022, 8:53)
Možnosti

Komentáře k této akci