Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí Balaton

Klub českých turistů, odbor Hodonín – Balaton

Možné akce:

Balaton

Kdy:Sobota 9. 8. 2025 6:30 – Sobota 16. 8. 2025
Kde:Hevíz
Popis akce:

               Klub českých turistů Hodonín pořádá o posledním srpnovém týdnu zájezd k Balatonu, který je určen zejména pro cyklisty, ale na své si taky přijdou milovníci koupání či pohodových procházek. Ubytování s polopenzí je zajištěno v Hotelu Majerik v Hevízu.

PROGRAM

sobota 24. srpna – Keszthelyské hory - hrad Sümeg, zříceniny hradů Tátika a Rezi

Sraz: v 6:30 na parkovišti před obchodním domem Kaufland-Cukrovar, nakládka kol a zavazadel, odjezd v 7:15

Přesun: přejezd přes Bratislavu do Mosonmagyaróváru (130 km, předpokládaný příjezd okolo 9. hodiny), směna forintů a nákup potravin v Aldi, dále přejezd přes Csornu a Sarvár do Sümegu (135 km), prohlídka středověkého hradu

               Sümegský hrad je jednou z nejlépe dochovaných pevností v Maďarsku, která stojí za návštěvu už jen kvůli úžasné vyhlídce. Hrad vévodí městečku Sümeg (kostel Nanebevstoupení Páně, biskupský zámek, františkánský kostel a klášter) z kuželovitého vápencového vrchu, jedinečné křídové formace mezi bakoňskými čedičovými skalami. Pevnost byla vybudována v průběhu 13. století jako obrana proti mongolským nájezdníkům a v následujících století byla několikrát dále zpevňována. Hrad dokázal odolat řadě tureckých útoků, nakonec jej však roku 1713 (tedy až po uzavření míru v Satu Mare v roce 1711, který ukončil sérii stavovských protihabsburských povstání v 17. století) vypálilo habsburské vojsko. Vstupné dospělí 2 500 HUF, děti (6-14) a senioři po předložení příslušného průkazu 1 500 HUF.

               Po prohlídce hradu a městečka krátký přejezd (10 km) ze Sümegu k obci Zalaszántó, nástup na pěší procházku.   

    

Trasa: Od autobusové zastávky (220 m) výstup po modré TZ na vrch Tátika (413 m; 2,0 km) s působivou zříceninou hradu Tátika-vár. Po prohlídce sestup do Zalaszántó (200 m; 8,3 km), občerstvení v restauraci Turul Fogadó. Po přestávce pokračování okolo vodního mlýna Kotsy ke kostelu sv. Kosmy a Damiána, od něhož vystoupáme na vrch Rezi-tető (431 m), na jehož severním úbočí se nachází další parádní zřícenina hradu Rezi-vár (410 m; 13,6 km). Po prohlídce objektu krátce seběhneme do obce Rezi (260 m; 17,5 km; ↗ 545 m; ↘ 500 m) s hospodou a kavárnou. Pokud by se trasa zdála někomu příliš dlouhá, může se na ni vydat až ze Zalaszántó (celkem 9,2 km).

Mapa: https://mapy.cz/s/nukumetode

Přesun: z Rezi krátký přejezd do Hevízu (8 km), ubytování, večeře, poté obhlídka lázeňského městečka     

     

neděle 25. srpna – Národní park Malý Balaton, Kápolnapuszta – buvolí rezervace, Keszthely

Na jihozápadním konci Balatonu zakrývá ústí řeky Zala husté rákosí a táhne se dlouhé kilometry až k Malému Balatonu (Kis-Balaton). Jezero kdysi pokrývalo 40 km2,ale v 50. letech 20. století bylo zpola vypuštěno kvůli zavlažování nové úrodné půdy a téměř zničeno, když se v 80. letech vypouštěly do Zaly škodlivé látky a nečistoty. Jeho obnova začala až na konci 80. let, kdy se úřady snažily zlepšit kvalitu vody v Balatonu. První fáze procesu, jež zahrnovala přivedení vody zpět do rákosových prostorů, které fungují jako čistící filtr jezerních vod, je už ukončena, ne tak však debaty o její úspěšnosti, a stále se nerozhodlo o dalších krocích. Provedená opatření však stačila k tomu, aby se z Malého Balatonu stal opět ráj ptactva i ornitologů a v současnosti se zde vyskytuje na 80 ptačích druhů, které můžete pozorovat z vícerých vyhlídkových věží.

U Kápolnapuszty na jihu Malého Balatonu se nachází buvolí rezervace Bivalyrezervátum. Před druhou světovou válkou žilo na maďarském území na 200 000 buvolů, dnes se tento působivý počet smrskl na pouhých 350 kusů, z nichž 106 žije v této rezervaci. Vstupné 1 600 HUF, zlevněné (děti, senioři) 1 400 HUF.

Volnomyšlenkářská tradice rozvíjející se již od 18. století dodává městu Keszthely pocit nadřazenosti nad ostatními balatonskými letovisky a jeho univerzita je pojistkou, že se zdejší život nedostane zcela do područí turistického ruchu. Keszthely se rozkládá na západním cípu Blatenského jezera a je dopravním uzlem trajektových, autobusových i železničních tras – město dokáže v sezóně elegantně pojmout tisíce návštěvníků, a přesto po zbytek roku nepůsobí opuštěně ani pochmurně. Přidáte-li k celkovému příznivému dojmu i působivý Belváros (vnitřní město), zámek rodiny Festeticsů a termální jezero v nedalekém Hevízu, tak není divu, že Keszthely je jedním z nejpřitažlivějších míst na Balatonu.

  Hlavní ulicí, procházející středem města, je Kossuth Lajos utca, pojmenovaná po maďarském politikovi a revolucionáři z let 1848/49. Její severní konec od náměstí Fő tér tvoří pěší zónu, kterou lemují kavárny a pouliční muzikanti, a ve středu a v sobotu se zde konají bleší trhy. Ve středu náměstí Fő tér stojí sloup nejsvětější Trojice z roku 1770. Na východní straně náměstí si můžete prohlédnout značně přestavovaný farní kostel Panny Marie, jenž pochází ze 14. století. Kostel má za sebou i přestavbu na pevnost, jež měla chránit obyvatele před Turky, a v roce 1799 přešel do majetku Györgyho Festeticse. Na jižním konci Kossuth utca se nachází Balatonské muzeum, které se zabývá dějinami přírodou zdejšího kraje a zahrnuje artefakty od 1. století našeho letopočtu, kdy Římané budující v kraji silnici (blízké Valcum castrum) narušili jinak poklidný život zdejších keltských kmenů. Obrazy rybářských výjevů a výroby rákosové střešní krytiny ilustrují život obyvatelstva v okolí jezera (vstupné dospělí 2 000 HUF, děti, studenti a senioři 1 000 HUF).

Při cestě k zámku rodiny Festeticsů minete po pravé straně dům na Kossuth utca 22 s pamětní deskou, která připomíná rodiště Kárloyho Goldmarka. Goldmark, narozený roku 1830 v rodině chudého židovského kantora, studoval na šoproňské hudební škole a později na vídeňské konzervatoři. Operní skladatel těsně unikl zastřelení jako rebel za koncertování v Rábu (Győru) během revoluce v roce 1848 a mezi jeho nejslavnější skladby patří Merlin, Zrinyi a Královna ze Sáby. V zadním dvoře stojí zrenovovaná synagoga z roku 1852. Blízký černý obelisk připomíná památku 829 Židů, kteří byli z města deportování do vyhlazovacích táborů na území Polska roku 1944.

O kousek dále na Kossuth utca 11 se nacházejí hned tři turistické atrakce. První z nich je Šnečí parlament (Csigaparlament) – 7 m dlouhá a 2,5 m vysoká replika budapešťského parlamentu. Její vytvoření zabralo autorce nepředstavitelných 14 let života, během nichž musela spojit 4,5 milionů ulit panonských mořských šneků. Hned za rohem stojí Muzeum voskových figurín (Historické panoptikum), kde jsou vystaveny voskové legendární i skutečné osobnosti maďarských dějin, mj. král Štěpán, Arpád či Petőfi. V nedávno opravené sousední budově sídlí příjemné Muzeum krojovaných panenek (Népi Babamúzeum), rozsáhlá sbírka nádherných porcelánových panenek oblečených v lidových krojích, které reprezentují nejrůznější kraje Maďarska. V objektech je ještě k vidění Erotické panoptikum, Muzeum nostalgie, Hororárium – muzeum mučení, Panoptikum Tüskevár a Muzeum hraček. Pro skupiny nad 15 osob balíček 3 pro všechna muzea 4 000 HUF/osoba, vedoucí zdarma.

Nedaleko zámku na Katona József utca 19 se nachází Muzeum marcipánu spojené s rodinnou cukrárnou a obchodem s pečivem, které stojí za návštěvu nejen kvůli prohlídce podivuhodných marcipánových výrobků, ale také kvůli ochutnávce některého z lákavých marcipánových dezertů, jež se prodávají v přilehlém obchodě.

Působivý novobarokní zámek Festeticsů, jenž je někdy připodobňován k pařížskému Versailles, dostal svou dnešní podobu v roce 1887 a se třemi stovkami komnat a sálů, z nichž osmnáct je otevřeno pro veřejnost, patří k největším (a nejdražším) v Maďarsku. Rod Festeticsů je připomínán především v osobě hraběte Györgyho, zakladatele keszthelyské zemědělské univerzity nazývané Georgikon (1797). Na počátku 19. století přitahoval zámecký salon přední osobnosti maďarské literatury a stal se prvním veřejným kritickým fórem v Uhersku. V nedávné době byl palác také spojován se skandálem, který vypukl roku 1989, když se zjistilo, že se v zámeckých komnatách natáčel pornografický film na téma života špionky Maty Hari, zatímco v sousedních místnostech probíhaly školní prohlídky zámku. Architektonické vrcholy zámku představují pozlacený zrcadlový plesový sál a knihovna Helikon, mistrovské tesařské dílo Jánose Kerbla z roku 1801, jež obsahuje přes 80 000 svazků v nejrůznějších jazycích, nejstarší kniha pochází z roku 1488. O místo se zde dělí čínské vázy a kachlová kamna s portréty rodinných dostihových koní a jezevčíků (s pyšně uvedenými rodokmeny) a s kožešinami a hlavami tygrů, medvědů a jiných zvířat skolených knížetem Windischgrätzem. Vstupné dospělí/zlevněné 6-26 a 62+ zámek + 1 výstava 4 200/2 100 HUF, zámek + 5 výstav 5 900/2 950 HUF, z výstav lze navštívit Výstavu kočárů, Mysliveckou výstavu, Výstavu historických modelů železnic, Výstavu šlechtických cestovatelských dobrodružství a Palmový dům a ptačí park.

Keszthely má tři pláže. Zdarma se můžete slunit a koupat na strandu na konci Lóczy Lajos utca východně od centra, za zbývající dvě pláže se platí. Hezčí Városi strand leží kousek od přívozu a má vlastní molo, zatímco Helikon strand se rozkládá mezi dvěma kempy jižněji. Na obou placených plážích si můžete zapůjčit vybavení na windsurfing.

Trasa: Od Hotelu Majerik pojedeme po cyklotrase Kis Balaton a přejdeme přes Alsópáhokkostelem Povýšení svatého Kříže, Sármellék a Zalavár k Muzeu Kis-Balaton ház (Dům Malého Balatonu) se sousedním Památníkem milénia, základy Hadriánova mučednického poutního kostela a kavárnou. Dále přejedeme k jezeru Hidvégi-tó a přijedeme k ostrovu Kányavári-sziget se dvěma pozorovatelnami ptáků a restaurací. Poté dorazíme přes Balatonmagyaródbuvolí rezervaci Bivalyrezervátum a prohlédneme si buvoly. Následně se stočíme k severu a podél železnice přijedeme k rozhlednám Vőrsi kilátó a Pap-kerti kilátó do Vőrsu, z něhož okolo bývalého římského vojenského tábora Valcum castrum a rozhledny Madárles kilátó na západním břehu Balatonu dorazíme do Keszthely s možným koupáním na městské pláži, prohlídkou města a posezením. Na závěr se pak vrátíme do Hevízu. Celkem 73 kilometrů s převýšením 310 metrů.     

Mapa: https://mapy.cz/s/pesafunoce

 

 

 

Důležitost: vysoká
Maximální účast:50 spoluhráčů
Přílohy:

24. - 30. 8. 2024 - Balaton.pdf

Zúčastní se (13) Jaroslav Adámek, Pavlína Lungová, Ladislava Klencová, Klenec Libor (host od Ladislava Klencová), Alena Fialova, Mária Kučerová, Alena Zubatá, Ivan Bosnyak, Zuzana Lažková, Zdeněk Dohnálek, Andrea Kropíková, Jana Míčková, Jaroslav Jurček
Nezúčastní se (0)
Ještě neví (5) Eva Polášková, Jarmila Gajdíková, Bea Užiková, Alena Krutišová, Naděžda Procházková
Zadal:Jiří Michenka, 14. 2. 2024, 16:00   (upraveno 30. 6. 2024, 10:10)
Možnosti

Komentáře k této akci