Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí Graselova stezka

Klub českých turistů, odbor Hodonín – Graselova stezka

Možné akce:

Graselova stezka

Kdy:Sobota 28. 12. 2019 6:50
Kde:Střední Podyjí
Popis akce:

               Na poslední letošní sobotu vkládáme nenáročnou a krásnou vycházku do nejzápadnější části našeho Jihomoravského kraje, když si projdeme z Vratěnína do Uherčic část Graselovy stezky, pojmenované po Janovi Jiřím Graselovi, jenž se narodil 4. 4. 1790 v rodině pohodného, tedy antouška v Nových Syrovicích u Moravských Budějovic, jako loupežník a vrah operoval po rakousko-moravském pohraničí a za své činy byl 31. 1. 1818 ve Vídni popraven.

Sraz:                v sobotu 28. prosince v 6:50 ve vestibulu nádraží ČD v Hodoníně, zakoupení jízdenek (pro dvojice celodenní IDS JMK za 150 Kč s možností přibrání až 3 dětí do 15 let, pro 1 seniora zlevněná za 37 Kč)

Přesun:           odjezd osobního vlaku v 7:08, příjezd do Břeclavi v 7:25, přestup na osobní vlak s odjezdem v 7:40, příjezd do Znojma v 8:54, přestup na autobus s odjezdem v 9:02, příjezd do Vratěnína v 10:20

Trasa:              Ve Vratěníně (307 obyvatel; 470 m. n. m.), obci do vzniku Československa roku 1918 prakticky zcela německé, v období normalizace zase zařazené mezi obce odsouzené k zániku, po sametové revoluci naopak procházející rychlou obnovou a roku 1995 vyhlášené za Vesnici roku, si nejdříve prohlédneme náves, která byla roku 1995 zařazena mezi vesnické památkové zóny a mezi nejvýznamnější památky patří bývalý klášter Augustiniánů, poštovní stanice a kostel svatého Jakuba Většího. Poté přejdeme 300 m východně od obce k místnímu hřbitovu, kde se zastavíme u kaple Božího hrobu, která byla postavena podle vzoru Chrámu božího hrobu v Jeruzalémě a v současnosti slouží jako márnice. Dále nás Graselova stezka přivede kolem Vratěnínského rybníka a podél česko-rakouské hranice do lesa, kde odbočíme na Grázlovu vyhlídku (410 m; 4,3 km) s křížem a lavičkou s krásným pohledem do údolí Dyje, kam se dá trochu opatrně seběhnout i po bývalém dřevěném schodišti, využívaném ještě za totality pohraničníky. My se však vrátíme zpět na křižovatku a sejdeme do údolí Dyje na státní hranici a do přírodní rezervace Bílý kříž (375 m; 6,3 km) pod mohutnou zvrásněnou skalní stěnou, připomínající Hamerské vrásy u Vranova.

Kolem Dyje pak projdeme pod Grázlovou vyhlídkou a po opuštění státní hranice a řeky nenáročně vystoupáme na úpatí Kamenné (485 m) a přejdeme do Uherčic ke zdejšímu renesančnímu zámku (430 m; 11,1 km), který vznikl v polovině 16. století přestavbou původní gotické tvrze Krajíři z Krajku. Zámek probíhá v současné době rozsáhlou rekonstrukcí, neboť se na něm devastujícím způsobem podepsalo působení státního statku a armády v době nesvobody, v zimě je pro veřejnost uzavřen, ovšem volně přístupný je rozsáhlý anglický zámecký park, který založil kolem roku 1800 Eduard III. Collalto a zastavíme se v něm u romantické umělé zříceniny uherčické věže, kamenné rozhledny z roku 1801, která je současně nejstarší stavbou svého druhu v České republice a též je plánována její oprava, a následně přejdeme ke Starému (vodnímu) mlýnu (Klampfermühle) na Blatnici a zpět k zámku se vrátíme kolem obelisku.

Do příjezdu autobusu pak můžeme posedět v útulné restauraci Na Kolářce s českou kuchyní. Délka trasy nenáročným terénem pohodových 13 kilometrů. Další výklad o zdejším mimořádně zajímavém kraji a místních pamětihodnostech obdržíte v průběhu trasy.

Mapa:             https://mapy.cz/s/lujugagone

Návrat:           odjezd autobusu z Uherčic v 15:37, příjezd do Znojma v 16:48, přestup na osobní vlak s odjezdem v 16:56, příjezd do Břeclavi v 18:14, přestup na osobní vlak s odjezdem v 18:35, příjezd do Hodonína v 18:52  

S sebou:         pevnou obuv, mohou se hodit turistické hole, svačinu a nápoj, doklad totožnosti, průkaz pojištěnce

            Na krásnou vycházku do méně navštěvované oblasti srdečně zve Jura Michenka (mob. 723 546 231).

Důležitost: střední
Přílohy:
Zúčastnili se (6) Jiří Michenka, Pavla Paldanová (host od Jiří Michenka), Nicol Paldanová (host od Jiří Michenka), Sofie Paldanová (host od Jiří Michenka), Antonín Mikl, Jiří Marák
Nezúčastnili se (0)
Zadal:Jiří Michenka, 26. 12. 2019, 7:43
Možnosti

Komentáře k této akci