Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí Jarní bělokarpatské louky

Klub českých turistů, odbor Hodonín – Jarní bělokarpatské louky

Možné akce:

Jarní bělokarpatské louky

Kdy:Sobota 21. 5. 2022 6:05
Kde:Bílé Karpaty
Popis akce:

V sobotu 21. května se vypravíme do Bílých Karpat za účelem kocháním se pohledy na rozkvetlé kytičky na bělokarpatských loukách. Vycházku lze dle chuti a kondice zakončit v Nové Lhotě či na zastávce v Javorníku nad Veličkou.

Sraz: v 6:05 před vestibulem železniční stanice, zakoupení jízdenek (pro dvojice dospělých celodenní turistická jízdenka Slovácko za 100 Kč s možností přibrání až 3 dětí do 15 let, senioři 65+ tatáž jízdenka za 50 Kč či pro jednotlivou jízdu 6 zón za 24 Kč)

Přesun: odjezd osobního vlaku v 6:21, příjezd do Veselí nad Moravou v 6:57, okamžitý přestup na autobus s odjezdem v 7:09, příjezd na Vápenky v 8:17

Trasa: Z Vápenek (450 m) vystoupáme po žluté TZ nejdříve po zpevněné svážnici proti proudu Kamenného potoka a posléze pěšinkou mezi nádhernou a typickou bělokarpatskou bučinou na Kamennou boudu (650 m; 3,2 km). Po zástavce u přístřešku na výdech budeme pokračovat neznačeně po louce na Lesnou (696 m; 4,0 km), bezlesý vrchol s jedním z nejkrásnějších výhledů v Bílých Karpatech – před námi se jako na dlani objeví Velká Javořina s Jelencem, na východně hřeben Velkého Lopeníku, k moravské straně se otvírají pohledy na Chřiby, Dolňácko, Dolnomoravský úval či k Pálavě. Z Lesné sestoupáme nad přírodní rezervaci Dolnoněmčanské louky k přírodní památce Sviní hnízdo (615 m; 5,3 km) se zachovaným původním dubovohabrovým lesem a můžeme zde spatřit kromě běžnějších druhů rostlin, jako je kyčelnice cibulkonosná nebo česnek medvědí, i ohrožené druhy orchidejí (několik druhů kruštíků nebo vstavač bledý). Roste zde dymnivka dutá, kterou ke svému vývoji potřebují housenky motýla jasoně dymnivkového. Dále přejdeme lesní cestou přes kótu 651 m k národní přírodní rezervaci Porážky (600 m; 6,9 km), jedné z botanicky nejcennějších lokalit Bílých Karpat, kde roste přes 300 druhů vyšších rostlin, z nichž je velký počet chráněných a ohrožených, včetně mnoha druhů orchidejí. Zajímavostí je poloparazitický všivec statný, který jinde v České republice neroste. Rozmanité jsou i druhy bezobratlých, z motýlů zde žije například jasoň dymnivkový, ohniváček modrolesklý, modrásek očkovaný. Z Porážek pak sejdeme po loukách na Hryzlácké mlýny (Mlýny u kříže; 395 m; 9,0 km), od kterých přejdeme po silnici na Fojtíkovy mlýny (415 m; 10,1 km), ze kterých se po modré TZ a zpevněné cyklostezce přehoupneme okolo přístřešku Ve Vrchu do Nové Lhoty (475 m; 12,7 km). Pokud by chtěl někdo zakončit vycházku již zde, odjezd autobusu z horní zastávky v 14:11, příjezd do Veselí nad Moravou v 14:56, okamžitý přestup na motorák s odjezdem v 15:12, příjezd do Hodonína v 15:51, možnost občerstvení v restauraci hotelu Háj (pro jistotu případně zjistit, zdali bude otevřeno, tel. 533 533 660). Z Nové Lhoty budeme pokračovat po modré TZ po louce do lesa s výstupem pod Hradisko (617 m; 15,5 km), z něhož sejdeme lesní svážnicí, jež bývá po dešti rozblácená, a po louce do Javorníka (315 m; 18,3 km), kde se budeme moci na závěr občerstvit v Javornické hospodě či v hospodě u Bančáků, než krátce vystoupáme na železniční zastávku (350 m; 19,4 km; ↗ 555 m; ↘ 655 m).

Mapa: https://mapy.cz/s/lujetecocu

Návrat: odjezd osobního vlaku ze zastávky Javorník nad Veličkou v 14:33 nebo 16:33, po okamžitém přestupu ve Velké nad Veličkou příjezd do Hodonína v 15:51, resp. 17:51

S sebou: pevnou obuv, dle zvyku turistické hole, svačinu a dostatek nápoje, doklad totožnosti, průkaz pojištěnce

                Na pohodovou vycházku do Bílých Karpat srdečně zve Eva Pivková (mob. 728 849 018).

 

Důležitost: střední
Přílohy:
Zúčastnili se (0)
Nezúčastnili se (0)
Zadal:Jiří Michenka, 17. 5. 2022, 10:47
Možnosti

Komentáře k této akci