Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí Krušné hory

Klub českých turistů, odbor Hodonín – Krušné hory

Možné akce:

Krušné hory

Kdy:Sobota 13. 8. 2022 6:30 – Sobota 20. 8. 2022
Kde:Boží Dar
Popis akce:

               V druhé polovině srpna pořádá Klub českých turistů Hodonín druhý z týdenních zájezdů, jenž bude směřovat do Krušných hor. Ubytování s polopenzí je zajištěno v pokojích s vlastním sociálním zařízením v penzionu Medard na Božím Daru. Na programu budou celodenní túry střední (povede Jura Michenka) a lehčí obtížnosti (povede Alena Zubatá), nahlédneme i k sousedům do Německa do saské části pohoří (Erzgebirge) a při cestách příjezdu a návratu se zastavíme na Litoměřicku.

TURISTICKÝ PROGRAM

sobota 13. srpna – České středohoří – Lovoš (570 m), Oparenské údolí, zřícenina hradu Oparno

Sraz: v 6:30 u autoservisu Chaloupka vedle autobusového nádraží, nakládka zavazadel, odjezd v 7:00

Přesun: po dálnici přes Brno a Prahu do Litoměřic (340 km), předpokládaný příjezd okolo 11:15, hodinová přestávka na nákup potravin v OD Kaufland či občerstvení, poté krátký přejezd do Lovosic k čerpací stanici BENZINA u levého břehu Labe (10 km), zamýšlený příjezd a nástup na trasu v 12:30

Trasa: Z Lovosic (150 m) vystoupáme lesním chodníkem po zelené TZ k turistické chatě KČT na vrchu Lovoš (570 m; 3,3 km). Lovoš je jednou z nepřehlédnutelných dominant Českého středohoří, čedičový kopec, majestátně se tyčí nedaleko Lovosic. Z dálky už je poznatelný podle typického tvaru se dvěma vrcholy – Velkým a Malým Lovošem zvaným též Kybička. Je zajímavé, že se oba vrcholy od sebe liší geologickým složením. Zatímco Velký Lovoš je tvořen čedičem, Malý Lovoš vznikl ze znělce. Výstup na vrchol stojí bezpochyby za námahu, ale neděste se, cesta je to mírná a nenáročná, pouze je místy trochu strmější. Za dalekými výhledy sem turisté chodili již na konci 19. století. Zvýšený zájem o Lovoš vyústil ve vybudování kamenné rozhledničky a dřevěné chatky s verandou. Dnes svému účelu slouží pouze chata (otevřena každodenně od 11 hodin, možnost občerstvení, zakoupení pohlednic a turistické známky), která ovšem nabízí turistům nádherné výhledy z vyhlídkové plošiny na střeše. Ze střechy chaty spatříte nejvyšší vrchol Českého středohoří Milešovku, Kletečnou, Ostrý, Sutomský vrch, Boreč, Ovčín, Košťálov, Jezerku, Hazmburk (navštívíme při zpáteční cestě), Radobýl, Deblík, Plešivec, ale i památný Říp, Polabskou nížinu, Lovosice, Píšťanské jezero s plachetnicemi a čilý provoz na nové teplické dálnici jako na dlani. Téměř celý vrch byl vyhlášen národní přírodní rezervací s pozoruhodnou vegetací skalních stepí, poloslepí a suťového lesa. Mezi chráněné zástupce květeny patří např. koniklec luční český, bělozářivka liliovitá, kavyl Ivanův a další. Z keřů je to hojně zde rostoucí dřín obecný. Východní svah Kybičky zaujme své návštěvníky Panenskými kameny, což je název tří znělcových sloupů – trachytových věží, k nimž se váže pověst o zkamenělých dívkách, které byly potrestány za zanedbání mše. Není také bez zajímavosti, že Lovoš i jeho okolí se stalo aktéry ve válečné vřavě 18. století. Rakouská císařovna Marie Terezie si nedala líbit, že by měla přijít o Slezsko, a naopak pruský král Friedrich II. se ve Slezsku snažil upevnit svou moc. A tak 1. října 1756 stála proti sobě na pláni mezi obcí Vchynice a Lovosicemi rakouská a pruská vojska. Bitva u Lovosic byla první větší bitvou Sedmileté války. Rakušané drželi pozici v Sulejovicích a na Lovoši, na vrchu Homolka byla pruská baterie, nicméně ve velmi krátkém střetu dobyli Prusové Lovoš a donutili rakouské vojsko k ústupu až do Budyně nad Ohří, kterou také navštívíme následující sobotu. Na památku 6 000 padlých vojáků byla při cestě do Lovosic postavena kaplička. Lovoš obkroužíme po modré TZ, projdeme po NS Lovoš kolem Panenských kamenů (486 m; 4,4 km) a po žluté TZ sejdeme do Oparenského údolí (205 m; 6,5 km), kde byly obnaženy nejstarší horniny Českého středohoří (ruly, migmatity, permokrabonské ryolity) a nabízí se zde pohled na mohutné překlenovací oblouky mostu dálnice D8. Následně po zelené TZ a NS Lovoš, Zlatá stezka Zemí hradů přejdeme proti proudu Milešovského potoka k Černému mlýnu s restaurací Černodolský mlýn (230 m; 7,7 km), od něhož krátce vystoupáme po zelené TZ ke zřícenině hradu Oparno (280 m; 8,1 km), z něhož se zachovala část plášťové hradby a sklep paláce s valenou klenbou, od proluky v hradní zdi se nám pak otevře dílčí výhled ke Kletečné (706 m). Po prohlídce volně přístupné zříceniny sejdeme po zelené TZ k Oparenském mlýnu (245 m; 8,7 km) a proti proudu Chotiměřského potoka přijdeme do Chotiměři (270 m; 9,6 km; ↗ 510 m; ↘ 400 m), kde si na návsi můžeme prohlédnout dům č.p. 7, památkově chráněný dům lidové architektury z 19. století a občerstvit se v sousední hospůdce Herberk se zahrádkou. Pokud by se někomu nechtělo do Oparenského údolí a Chotiměři, může z Lovoše sestoupat po modré TZ do Oparna k penzionu s restaurací Oráč (270 m; 6,6 km; ↗ 430 m; ↘ 310 m).                              

Mapa: https://mapy.cz/s/pedoresutu

Odjezd z Chotiměři nejpozději v 16:30, přejezd přes Teplice, Most a Chomutov na Boží Dar (108 km, předpokládaný příjezd okolo 18. hodiny), ubytování v penzionu Medard, večeře na 19. hodinu  

neděle 14. srpna – rozhledny na Blatenském vrchu (1043 m) a Plešivci (1028 m), Ledová jáma a Vlčí jámy, Abertamy

Přesun: Po snídani přejezd přes Ryžovnu do Horní Blatné (12 km, výstup skupiny „B“) a ke státní hranici na Potůčky (23 km, výstup skupiny „A“).

Trasa „A“: Z Potůčků (700 m) v sousedství saského Johanngeorgenstadtu vyjdeme po červené TZ a NS Horská přes chalupy na Stráni (775 m; 1,3 km) na Železnou cestu (815 m; 2,4 km), ze které po žluté TZ vystoupáme přes rozcestí Luhy (915 m; 4,3 km) a Blatenský vrch – odbočka (970 m; 4,9 km) souběžně s NS Horní Blatná – Vlčí jámy na Blatenský vrch (1043 m; 5,7 km), na jehož vrcholu stojí 21 metrů vysoká rozhledna, kterou roku 1913 vybudoval Spolek pro zimní sporty z Horní Blatné podle projektu chebského architekta Karla Matusche, jenž navrhl na Blatenském vrchu i hotel, který zde stával do začátku 2. světové války, kdy se zde československá armáda rozhodla zřídit vzdušnou hlídku a hotel byl později stržen. Hotel byl na svou dobu velmi moderní a stal se od začátku nejnavštěvovanějším místem v širokém okolí, kromě tanečního sálu a velké terasy měl dokonce i podzemní garáže. Rozhledna byla pojmenována jako Zitina vyhlídka podle poslední rakouské císařovny Zity Bourbonsko-Parmské. Po 9 kamenných a 68 dřevěných schodech se dostaneme na první vyhlídkovou plošinu, na druhou plošinu vede dalších 17 schodů. Zde se ocitneme ve výšce 18 metrů, odkud se nám naskytne krásný výhled na Klínovec a Fichtelberg, Doupovské hory, Karlovy Vary, Tisovský vrch a Horní Blatnou. Vstupné dobrovolné, možnost občerstvení v bistru Rastamann.

Z Blatenského vrchu krátce sejdeme po červené TZ k vyhlídkovému místu nad Ledovou jámou a Vlčími jámami. Ledová jáma je propadlina vzniklá zřícením nadloží hlubinného dolu Jiří, ve kterém se těžila cínová ruda. Jen několik metrů široká propadlina je hluboká až 15 metrů a drží se v ní led i v letním období. Vlčí jámy byly v roce 1975 vyhlášeny za přírodní památku, důvodem ochrany jsou dobývky cínových rud, ve kterých se vlivem specifického vzdušného režimu vytváří jeskynní led.

Po prohlídce obou zajímavých přírodních výtvorů se vrátíme zpět na Blatenský vrch a po červené TZ (Cesta A. Günthera) sejdeme přes rozcestí Pod Blatenským vrchem (1005 m; 7,0 km) na rozcestí na rozcestí Bludná (975 m; 7,5 km), kde se stočíme po zelené TZ k jihu, po Černé cestě přejdeme k hájovně na zaniklé osadě Lesík (960 m; 9,3 km) a od ní souběžně s NS 17 Abertamských zastavení sejdeme do Abertam (895 m; 11,5 km), městečka s necelou tisícovkou obyvatel. Vznik Abertam je spojen s těžbou stříbrné rudy na začátku 30. let 16. století, během třicetileté války však hornictví prakticky ustalo a jako náhradní zdroj obživy se rozšířilo krajkářství. Ve druhé polovině 19. století se Abertamy proslavily výrobou kožených rukavic, kterou ve městě zavedl Adalbert Eberhart. Koncem 30. let 20. století výroba dosahovala 6,6 milionů párů ročně a zabývalo se jí 1 200 lidí z města a celkem asi 11 000 obyvatel z širokého okolí. Rukavice se vyvážely do 60 zemí včetně Spojených států amerických nebo Kanady. V 60. letech 20. století výrobu převzaly dobříšské Rukavičkářské závody. Na náměstí Míru v budově městského úřadu a knihovny je výrobě rukavic věnována Rukavičkářská expozice, občerstvení doporučeno v bistru Abertamy hned za expozicí, kde každý den vaří jednoduchá, ale generacemi prověřená jídla české kuchyně. Abertamy jsou také rodištěm bývalého sparťanského útočníka Horsta Siegla, který dle Peti Antoše výrazně pocítil tvrdost bundesligových laviček. Z Abertam po přechodu Abertamské doliny a řeky Bystřice vystoupáme po zelené TZ a NS Plešivec na Plešivec (1028 m; 15,3 km) k hotelu a rozhledně. V současnosti je Plešivec významným střediskem zimních sportů se třemi lanovkami, 21 metrů vysoká rozhledna na Plešivci byla postavena místními nadšenci v roce 1895. Po zdolání 66 schodů se vám z vyhlídkového ochozu ve výšce 16 metrů otevře neopakovatelný rozhled na okolní Krušné hory, Doupovské hory, Slavkovský les, Dyleň v Českém lese, na nejvyšší horu Krušných hor Klínovec i protější nejvyšší vrchol na německé straně Fichtelberg, jako na dlani se před vámi objeví Jáchymov, Ostrov, Karlovy Vary či Velký rybník u Hroznětína. Volný vstup na rozhlednu z jídelny naproti hotelového baru, možnost občerstvení v hotelové restauraci.

Z Plešivce sejdeme po žluté TZ okolo Švýcarské boudy (980 m; 16,0 km), vrchu Jelení (954 m) a přes rozcestí U Hájovny (945 m; 16,7 km) na Abertamskou silnici (947 m; 17,8 km), od níž vystoupáme přes vyhlídku nad osadou Vrškem (980 m; 18,4 km) s pozůstatky bývalého dolu Barbora, kde vězni z tábora nucených prací těžili uran, a zalesněný vrchol Barbory (1031 m; 19,9 km) na rozcestí Pod Špičákem (1010 m; 20,7 km), kde opět přejdeme na červenou TZ (Cesta A. Günthera), která nás přes vyhlídku pod Božídarským Špičákem (1050 m; 22,0 km), který je se svými 1115 metry druhou nejvyšší horou české části Krušných hor, ovšem na jeho zalesněný vrchol značka nevede, a přes Božídarské rašeliniště (985 m; 25,2 km) přivede na Boží Dar k penzionu Medard (26,4 km; ↗ 770 m; ↘ 440 m). Pokud by se někomu zdála trasa příliš dlouhou, po domluvě možný sestup z Plešivce se skupinou „B“ do Pstruží (18 km) či Abertam (21 km).

Mapa: https://mapy.cz/s/jodonusevu

Trasa „B“: Z Horní Blatné (890 m) s městskou památkovou rezervací od kostela svatého Vavřince krátce vystoupáme po červené TZ (Cesta A. Günthera) k vyhlídkovému místu nad Vlčími jámami (1005 m; 1,4 km), odkud budeme pokračovat přes Blatenský vrch a Abertami na Plešivec (1028 m; 10,7 km) souběžně se skupinou A“. Z Plešivce sestup po modré TZ přes rozcestí Pod Plešivcem (900 m; 11,4 km) do Pstruží (710 m; 13,5 km) s možností občerstvení v restauraci FABRIKA art a na závěr pozvolný výstup po žluté TZ a NS Plešivecká Abertamskou dolinou proti proudu Bystřice přes rozcestí Důl Šlik (805 m; 15,1 km) pod bývalým stejnojmenným dolem zpět do Abertam na náměstí Míru (895 m; 16,4 km; převýšení 515 m). Možnost zakončení vycházky na 14. kilometru v Pstruží.

Mapa: https://mapy.cz/s/jozejebabo

Z Abertam návrat do Božího Daru autobusem (11 km).

pondělí 15. srpna – Fichtelberg (1215 m), Bärenstein (898 m), Annaberg-Buchholz, termální lázně Mirquidi ve Wiesenbadu

Po snídani Jurova skupina výstup přímo z Božího Daru na nejvyšší horu saské části Krušných hor (Erzgebirge) Fichtelberg (1215 m) s horským hotelem a rozhlednou, Alenina skupina sem vyjede autobusem. Z Fichtelbergu přechod přes lavičku na Toskabanku (887 m) na Bärenstein (898 m) s horským hotelem a rozhlednou. Z Bärensteinu Alenina skupina sestup k autobusové zastávce Ortseingang a přejezd přes Annaberg-Bucholz do termálních lázní Thermalbad Wiesenbad, koupání v termálech Mirquidi (vstupné na 2 hodiny 9,50 EUR, v ceně i finská sauna), možnost návštěvy Bismarckovy věže (Bismarckturm) cca 200 m od lázní. Jurova skupina z Bärensteinu přejde do historického hornického města Annaberg-Buchholz na úpatí Pöhlbergu (832 m). Po prohlídce města (barokní radnice, kostel sv. Anny, kostel sv. Kateřiny, hornický kostel sv. Marie, hora Pöhlberg s rozhlednou z roku 1897) a možném občerstvení ji Alenina skupina nabere při návratu z termálů.        

 

úterý 16. srpna – Lesová, Hora Svaté Kateřiny – Mikulášská štola, rozhledna Hláska na Růžovém vrchu (729 m)

Po snídani přejezd přes Chomutov do Meziboří či Zákoutí (Jurova skupina) a nad Svahovou (Alenina skupina). Přechod kolem Mezihořského vrchu (916 m) a Helenčiných vodopádů přes Lesnou (Krušnohorský lidový dům, bludiště, geopark a arboretum, vzdělávací a rekreační centrum) na Horu Svaté Kateřiny, domluvená prohlídka Mikulášské štoly, nejznámější a největší štoly Krušných hor, jež sloužila ve středověku k těžbě stříbra a mědi, a rozhledny Hláska na Růžovém vrchu (729 m). Návrat autobusem přes Bärenstein a Kurort-Oberwiesenthal na Boží Dar.

středa 17. srpna – Klínovec (1244 m), Jáchymov (štola č. 1 – hornické muzeum, Královská mincovna, zřícenina hradu Freudenstein, důl Svornost)

Po snídani výstup přes Boží vyhlídku na nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec s momentálně uzavřeným horským hotelem a 24 m vysokou nově opravenou a zprovozněnou rozhlednou.

Z Klínovce sestup do lázeňského města Jáchymov s dlouhou těžařskou tradicí, nejprve se zde těžilo stříbro. V roce 1534 to bylo druhé nejlidnatější město Českého království. Důl Svornost (1525) je nejstarší dosud využívaný důl v Evropě, je to také první a dlouho jediný důl na světě, kde se těžilo radium. Během druhé světové války ve městě a jeho blízkosti probíhala těžba uranu, na které pracovali sovětští váleční zajatci. Po nástupu komunistů zde byli nasazeni především političtí a další vězni. Ve městě se nachází několik lázeňských domů, jsou zde i jedny z nejunikátnějších lázní na světě, kde se léčí přímým ozařováním. Historické jádro Jáchymova z 16. století je dnes městskou památkovou zónou, jedná se o ucelený soubor goticko-renesančních patricijských domů. Volná prohlídka historického centra, zříceniny hradu Freudenstein s věží Šlikovka, pracovního tábora Svornost, po domluvě pak štoly č. 1 – hornického muzea a Královské mincovny. Jurova skupina návrat na Boží Dar po naučné stezce dr. Hlouška, Alenina skupina autobusem.      

čtvrtek 18. srpna – Kraslicko – rozhledna Bleiberg na Olověném vrchu (802 m), Přírodní park Leopoldovy Hamry - Vysoký kámen (774 m), Luby

Po snídani přejezd přes Horní Blatnou, Nové Hamry a Přebuz do Bublavy, výstup Jurovy skupiny, poté přes Kraslice pod Počátecký vrch, výstup Aleniny skupiny. Z Bublavy výstup na Olověný vrch (802 m) s turistickou chatou a dřevěnou 16 metrovou rozhlednou Bleiberg z roku 1933, která však od roku 2017 probíhá rekonstrukcí.

Z Bleibergu přechod po Loupežnické stezce do Kraslic a přes Krásnou pod Počátecký vrch (819 m). Dále společná trasa přírodním parkem Leopoldovy Hamry na Vysoký kámen (774 m), přírodní památku s Vyhlídkovou a Větrnou skálou. Z vysokého kamene pokračování přes Tříslovou (648 m) a po naučné stezce Lubsko přes Zlatý vrch (631 m) a vyhlídku U Rozhledny (640 m) do městečka Luby, které se proslavily výrobou strunných nástrojů, zejména houslí – na náměstí 5. května Sbírka historických hudebních nástrojů Luby – Schönbach, socha houslaře, kostel sv. Ondřeje, jedna z nejstarších církevních staveb v západních Čechách a budova radnice. Z Lubů návrat přes Kraslice a po cestě příjezdu na Boží Dar.    

pátek 19. srpna – rozhledna Pajndl na Tisovském vrchu (977 m), Dračí skála (953 m), Trousnická skála (949 m), Pernink

Po snídani krátký přejezd přes Abertamy k Perninskému rašeliništi, jež je revitalizovanou oblastí po těžbě rašeliny. Po prohlídce rašeliniště z vyhlídky přechod po Krušnohornické naučné stezce do Perninku a pod Tisovský vrch (977 m) k 24 m vysoké kamenné rozhledně Pajndl, postavené Nejdeckým krušnohorským spolkem v letech 1895-1897.

Po obkroužení Tisovského vrchu přechod k Dračí skále (953 m), Jurova skupina přes Trousnickou skálu (949 m) s nádhernými výhledy na Porolaví, do Krajkovské pahorkatiny, Sokolovské pánve a na Slavkovský les. Dračí skála je malebná skalní dominanta, přes 100 m dlouhá a přibližně 10 m vysoká skalní hradba, vzniklá v důsledku mrazivého zvětrávání odkrytého skalního masivu na vrcholu kopce. V minulosti byla oblíbeným vyhlídkovým místem, v současné době je kvůli vysokému lesnímu porostu výhled omezen. Z Dračí skály sestup okolo Ježčí skály do Perninku, bývalého horního městečka s těžbou stříbra, železa a zejména cínu. Barokní kostel Nejsvětější Trojice, kontribuční sýpka ze 17. století zvaná kaple, hrázděný dům čp. 7. Pernink leží na tzv. Krušnohorském Semmeringu a jedná se o druhou nejvýše položenou železniční stanici v ČR. Návrat na Boží Dar autobusem přes Abertamy. Večer společné zhodnocení zájezdu, možná návštěva pivovaru Červený vlk či dle domluvy grilování nebo opékání špekáčků.    

  

sobota 20. srpna – Dolní Poohří – Hazmburk, Budyně nad Ohří

Po snídani ukončení ubytování, odjezd z Božího Daru v 9 hodin, přejezd přes Chomutov do obce Klapý. Výstup na Hazmburk (418 m) a prohlídka zříceniny hradu Házmburk (Klapý), jejíž věže patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny dolního Poohří a spatřit je můžeme na vzdálenost až několika desítek kilometrů. Vznik hradu je opředen tajemstvím. Podle Dalimilovy kroniky si zde první sídlo vybudoval jakýsi Léva a se svou družinou odtud ovládal okolní krajinu. Václav Hájek z Libočan ve své kronice naopak uvádí, že roku 754 bratři Kalboj a Veslav z Košťálova postavili na svahu kopce dům pevný jako hrad a nazvali ho Klopaj. Stavbu, která se dochovala do současnosti, založil téměř jistě kolem poloviny 13. století, kdy v Čechách vznikala řada významných feudálních sídel, rod Lichtenburků.

Po zhruba 40 minutové prohlídce hradu bez průvodce (vstupné dospělí 100 Kč, senioři 65+ zlevněné) sestup do Slatiny a přejezd do Budyně nad Ohří, zakončení zájezdu prohlídkou raně gotického vodního hradu, nachází se zde také Jandovo městské muzeum (střelné zbraně, trofeje, archeologické vykopávky) i ukázka alchymistické dílny a laboratoře z dob Rudolfa II. Cena přibližně hodinové prohlídky dospělí 100 Kč (skupina nad 10 osob 90 Kč), senioři 65+ 40 Kč. Kdo by nechtěl na prohlídku hradu, může se naobědvat v restauraci na Mírovém náměstí, je zde i stylová restaurace s venkovní zahrádkou U Jandy archiváře s nabídkou převážně pro vegetariány a vegany. Návrat do Hodonína po trase příjezdu okolo 20. hodiny.   

V případě špatného počasí možná návštěva Chomutova (městská památková zóna - budova radnice, dříve tvrz, přebudovaná na řádovou komendu neboli opevněný klášter, později přestavěná na renesanční zámek, kostel sv. Kateřiny – jeden z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě, městská věž přilehlá ke gotickému kostelu Nanebevzetí Panny Marie, jezuitský areál, barokní jezuitský kostel sv. Ignáce, jezuitské gymnázium, špejchar), Kadaně (městská památková rezervace - hrad, městské brány – Žatecký barbakan, radniční věž, františkánský klášter) a Klášterce nad Ohří (městská památková zóna, dominantní barokní kostel Nejsvětější Trojice s Thunskou hrobkou v podzemí, novogotický zámek).

Ubytování: v penzionu Medard na Božím Daru v pokojích s vlastním sociálním zařízením (budeme všichni na prvním patře)

Stravování: formou polopenze, výborná domácí kuchyně

Cena: člen KČT Hodonín 5 700 Kč, nečlen odboru 6 500 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování a polopenzi)

Přihlašování: od úterý 1. února do pátku 25. února nejlépe převodem ceny zájezdu na účet odboru č. 2401546644/2010, v účelu platby uvést jméno a Krušné hory, nebo složením částky a zápisem do přihlašovacího formuláře v knihkupectví paní Zdenky Dvořákové na Národní třídě 21

                Na všechny účastníky se těší a na zájezd srdečně zvou Jura Michenka (mob. 723 546 231) a Alena Zubatá (mob. 728 208 046).

    

 

 

Důležitost: vysoká
Maximální účast:49 spoluhráčů
Přílohy:

13. - 20. 8. 2022 - Krušné hory - pozvánka.pdf

Krušné hory 2022 - program.pdf

Zúčastnili se (33) Jiří Michenka, Hanka Janíková, Kamil Mikuláček, Růžena Vaňková, Láda Vaněk (host od Růžena Vaňková), Martina Dubasová, Věra Nettlová, Ladislav Blaha, Zuzana Lažková, Marek a Aleš (host od Zuzana Lažková), Marie Ježková, Petr Antoš, Alena Zubatá, Mirka Mrázová, Helena Kolajová, Bronislava Lacová, Andrea Kropíková, George Prohászka (host od Andrea Kropíková), Jarmila Beckovská, Jindřiška Bučková (host od Andrea Kropíková), Stanislav Patík, Marta Votrubcová, Alena Dostálová, MAŇÁKOVÁ (host od Alena Dostálová), Pavla Banátová, Xenie Prohászková (host od Andrea Kropíková), Martina Pilková, Martin Kočtář, Dagmar Kočtářová (host od Martin Kočtář), Jana Kalužová, Antonín Mikl, Had (host od Jiří Michenka), Myrek (host od Jiří Michenka)
Nezúčastnili se (3) Vendula Skočíková, Jiří Půček, Sylva Celmanová
Zadal:Jiří Michenka, 27. 1. 2022, 11:43   (upraveno 12. 8. 2022, 15:38)
Možnosti

Komentáře k této akci

anonymní příspěvek

Get stitched ladies trousers design in various sizes and styles. Trendy trouser designs from the best trouser designs 2021 are available within the best price ranges.

Vloženo  1. 2. 2022, 18:23
anonymní příspěvek

مركز صيانة اكاي
مركز صيانة اكاي الاسكندرية
مركز صيانة اكاي الجيزة
مركز صيانة اكاي القاهرة
مركز صيانة اكاي المنصورة
مركز صيانة موبيلات كاي
مركز صيانة غسالة اكاي
مركز صيانة شاشات اكاي
مركز صيانة ثلاجات اكاي

 

مركز صيانة ايه اي جي
مركز صيانة ايه اي جي القاهرة
مركز صيانة ايه اي جي المنصورة
مركز صيانة ايه اي جي الجيزة
مركز صيانة ايه اي جي الاسكندرية
مركز صيانة موبيلات ايه اي جي
مركز صيانة غسالة ايه اي جي
مركز صيانة شاشات ايه اي جي
مركز صيانة ثلاجات ايه اي جي

 

 
مركز صيانة بريما
مركز صيانة بريما الاسكندرية
مركز صيانة بريما الجيزة
مركز صيانة بريما القاهرة
مركز صيانة بريما المنصورة
مركز صيانة شاشات بريما
مركز صيانة ثلاجات بريما
مركز صيانة غسالات بريما

 

مركز صيانة كينود
مركز صيانة ميكروويف كينود
مركز صيانة سخان كينود
مركز صيانة ثلاجات كينود
مركز صيانة غسالات كينود
مركز صيانة كينود الجيزة
مركز صيانة كينود الاسكندرية
مركز صيانة كينود القاهرة
مركز صيانة كينود المنصورة

 

مركز صيانة سيمفوني
مركز صيانة ثلاجات سيمفوني
مركز صيانة موبيلات سيمفوني
مركز صيانة غسالات  سيمفوني
مركز صيانة شاشات سيمفوني
مركز صيانة سيمفوني الاسكندرية
مركز صيانة سيمفوني الجيزة
مركز صيانة سيمفوني القاهرة
مركز صيانة سيمفوني المنصورة

 

مركز صيانة ايه تي ايه
مركز صيانة ايه تي ايه
مركز صيانة ايه تي ايه
مركز صيانة ايه تي ايه
مركز صيانة ايه تي ايه
مركز صيانة ثاجات ايه تي ايه
مركز صيانة شاشات اية تي ايه
مركز صيانة غسالات ايه تي ايه
مركز صيانة مجفف  ملابس ايه تي ايه
مركز صيانة ميكروويف ايه تي ايه

 

Vloženo  6. 2. 2022, 10:02
anonymní příspěvek

 مركزصيانة دايو
مركزصيانة ميكررويف دايو
مركزصيانة ثلاجات دايو
مركزصيانة بوتاجازات دايو
مركزصيانة غسالات دايو
مركزصيانة شاشات دايو
مركزصيانة سخانات دايو
مركزصيانة ديب فريزر دايو
مركزصيانة دايو القاهرة
مركزصيانة دايو الاسكندرية
مركزصيانة دايو الجيزة
مركزصيانة دايو المنصورة


مركزصيانة هيتاشي
مركزصيانة ثلاجات هيتاشي
مركزصيانة شاشات هيتاشي
مركزصيانة غسالات هيتاشي
مركزصيانة ميكروويف هيتاشي
مركزصيانة هيتاشي القاهرة
مركزصيانة هيتاشي الاسكندرية
مركزصيانة هيتاشي الجيزة
مركزصيانة هيتاشي المنصورة

مركزصيانة شارب
مركزصيانة بوتاجاز شارب
مركزصيانة ثلاجات شارب
مركزصيانة ديب فريزر شارب
مركزصيانة ميكروويف شارب
مركزصيانة غسالات شارب
مركزصيانة شارب القاهرة
مركزصيانة شارب الاسكندرية
مركزصيانة شارب الجيزة
مركزصيانة شارب المنصورة


مركزصيانة بوش
مركزصيانة  بوتاجاز بوش
مركزصيانة  ثلاجات بوش
مركزصيانة  سخانات بوش
مركزصيانة  غسالات بوش
مركزصيانة  ميكروويف بوش
مركزصيانة بوش القاهرة
مركزصيانة بوش الاسكندرية
مركزصيانة بوش الجيزة
مركزصيانة بوش المنصورة


مركزصيانة توشيبا
مركزصيانة  ثلاجات توشيبا
مركزصيانة غسالات توشيبا
مركزصيانة شاشات توشيبا
مركزصيانة بوتاجاز توشيبا
مركزصيانة ديب فريزر توشيبا
مركزصيانة ميكروويف توشيبا
مركزصيانة سخانات توشيبا
مركزصيانة توشيبا القاهرة
مركزصيانة توشيبا الاسكندرية
مركزصيانة توشيبا الجيزة
مركزصيانة توشيبا المنصورة


مركزصيانة سيمنس
مركزصيانة ثلاجات سيمنس
مركزصيانة بوتاجاز سيمنس
مركزصيانة ديب فريزر سيمنس
مركزصيانة ساخانات سيمنس
مركزصيانة غسالات سيمنس
مركزصيانة ميكروويف سيمنس
مركزصيانة سيمنس القاهرة
مركزصيانة سيمنس الاسكندرية
مركزصيانة سيمنس الجيزة
مركزصيانة سيمنس المنصورة


مركزصيانة فريجيدير
مركزصيانة ثلاجات فريجيدير
مركزصيانة بوتوجاز فريجيدير
مركزصيانة ديب فريزر فريجيدير
مركزصيانة غسالات فريجيدير
مركزصيانةميكروويف فريجيدير
مركزصيانة فريجيدير القاهرة
مركزصيانة فريجيدير الاسكندرية
مركزصيانة فريجيدير الجيزة
مركزصيانة فريجيدير المنصورة

مركزصيانة سوني
مركزصيانة  ثلاجات سوني
مركزصيانة  ديب فريزر سوني
مركزصيانة  ميكروويف سوني
مركزصيانة  غسالات سوني
مركزصيانة  شاشات سوني
مركزصيانة سوني القاهرة
مركزصيانة  سوني الاسكندرية
مركزصيانة سوني الجيزة
مركزصيانة سوني المنصورة

مركزصيانة يونيفرسال
مركزصيانة ثلاجات يونيفرسال
مركزصيانة بوتاجاز يونيفرسال
مركزصيانةديب فريزر يونيفرسال
مركزصيانة سخانات يونيفرسال
مركزصيانة شاشات يونيفرسال
مركزصيانة غسالات يونيفرسال
مركزصيانة ميكروويف يونيفرسال
مركزصيانة يونيفرسال القاهرة
مركزصيانة يونيفرسال الاسكندرية
مركزصيانة يونيفرسال الجيزة
مركزصيانة يونيفرسال المنصورة

مركزصيانة اريستون
مركزصيانة ثلاجات اريستون
مركزصيانة بوتاجاز  اريستون
مركزصيانة ديب فريزر اريستون
مركزصيانة سخانات اريستون
مركزصيانة غسالات اريستون
مركزصيانة ميكروويف اريستون
مركزصيانة اريستون القاهرة
مركزصيانة اريستون الاسكندرية
مركزصيانة اريستون الجيزة
مركزصيانة اريستون المنصورة

مركزصيانة سامسونج
مركزصيانة ثلاجات سامسونج
مركزصيانة بوتاجاز سامسونج
مركزصيانة بديب فريزر سامسونج
مركزصيانة ميكروويف سامسونج
مركزصيانة غسالات سامسونج
مركزصيانة شاشات سامسونج
مركزصيانة سخانات سامسونج
مركزصيانة سامسونج القاهرة
مركزصيانة سامسونج الاسكندرية
مركزصيانة سامسونج الجيزة
مركزصيانة سامسونج المنصورة

مركزصيانة اندست
مركزصيانة ثلاجات اندست
مركزصيانة بوتاجاز  اندست
مركزصيانة ديب فريزر  اندست
مركزصيانة سخانات  اندست
مركزصيانة غسالات  اندست
مركزصيانة ميكروويف  اندست
مركزصيانة اندست القاهرة
مركزصيانة اندست الاسكندرية
مركزصيانة اندست الجيزة
مركزصيانة اندست المنصورة


مركزصيانة جنرال الكتريك
مركزصيانة ثلاجات جنرال الكتريك
مركزصيانة بوتاجاز جنرال الكتريك
مركزصيانة ديب فريزر جنرال الكتريك
مركزصيانة سخانات جنرال الكتريك
مركزصيانة غسالات جنرال الكتريك
مركزصيانة جنرال الكتريك القاهرة
مركزصيانة جنرال الكتريك الاسكندرية
مركزصيانة جنرال الكتريك الجيزة
مركزصيانة جنرال الكتريك المنصورة


مركزصيانة باناسونيك
مركزصيانة ثلاجات باناسونيك
مركزصيانة شاشات باناسونيك
مركزصيانة غسالات باناسونيك
مركزصيانة ميكروويف باناسونيك
مركزصيانة باناسونيك القاهرة
مركزصيانة باناسونيك الاسكندرية
مركزصيانة باناسونيك الجيزة
مركزصيانة باناسونيك المنصورة

مركزصيانة يونيون اير
مركزصيانة ثلاجات يونيون اير
مركزصيانة بوتاجاز يونيون اير
مركزصيانة ديب فريزر يونيون اير
مركزصيانة سخانات يونيون اير
مركزصيانة شاشات يونيون اير
مركزصيانة غسالات يونيون اير
مركزصيانة ميكروويف يونيون اير
مركزصيانة يونيون اير القاهرة
مركزصيانة يونيون اير الاسكندرية
مركزصيانة يونيون اير الجيزة
مركزصيانة يونيون اير المنصورة

مركزصيانة وستنجهاوس
مركزصيانة ثلاجات وستنجهاوس
مركزصيانة بوتاجاز وستنجهاوس
مركزصيانة ديب فريزر وستنجهاوس

Vloženo  6. 2. 2022, 10:02
anonymní příspěvek

مركزصيانة ال جي

مركزصيانة ال جي الاسكندرية


مركزصيانة ال جي القاهرة


مركزصيانة ال جي الجيزة

مركزصيانة ال جي المنصورة


مركزصيانة ميكروويف ال جي


مركزصيانة غسالة ال جي

مركزصيانة شاشات ال جي


مركزصيانة ديب فريزر ال جي

مركزصيانة ثلاجات ال جي


مركزصيانة تكيف ال جي

مركزصيانة الكتروستار

مركزصيانة الكتروستار الاسكندرية


مركزصيانة الكتروستار الجيزة

مركزصيانة الكتروستار القاهرة


مركزصيانة الكتروستار المنصورة

مركزصيانة غسالة الكتروستار


مركزصيانة سخان الكتروستار

مركزصيانة ديب فريزر الكتروستار

مركزصيانة ثلاجات الكتروستار

مركزصيانة بوتاجازات الكتروستار

مركزصيانة فريجيدير

 

مركزصيانة ميكروويف فريجيدير


مركزصيانة فريجيدير المنصورة

مركزصيانة فريجيدير القاهرة

 

مركزصيانة فريجيدير الجيزة


مركزصيانة فريجيدير الاسكندرية


مركزصيانة غسالة فريجيدير


مركزصيانة ثلاجات فريجيدير

مركزصيانة جنرال اليكتريك

مركزصيانة جنرال اليكتريك الاسكندرية

مركزصيانة جنرال اليكتريك المنصورة


مركزصيانة جنرال اليكتريك الجيزة


مركزصيانة جنرال اليكتريك القاهرة

مركزصيانة سخانات جنرال اليكتريك


مركزصيانة غسالات جنرال اليكتريك

 

مركزصيانة ميكروويف جنرال اليكتريك

 

مركزصيانة سوني


مركزصيانة ثلاجات سوني

مركزصيانة موبيلات سوني

مركزصيانة غسالة سوني


مركزصيانة سوني الاسكندرية


مركزصيانة سوني الجيزة

مركزصيانة سوني القاهرة

مركزصيانة سوني المنصورة

مركزصيانة وستنجهاوس

مركزصيانة ثلاجات وستنجهاوس

مركزصيانة غسالات وستنجهاوس

مركزصيانة ميكروويف وستنجهاوس


مركزصيانة وستنجهاوس الاسكندرية


مركزصيانة وستنجهاوس الجيزة

مركزصيانة وستنجهاوس القاهرة


مركزصيانة وستنجهاوس المنصورة


مركزصيانة شارب

مركزصيانة بوتاجازات  شارب

مركزصيانة تكييف شارب

مركزصيانة ثلاجات شارب

مركزصيانة ديب فريزر شارب

مركزصيانة شاشات شارب

مركزصيانة غسالات شارب

مركزصيانة ميكروويف شارب

مركزصيانة شارب الاسكندرية

مركزصيانة شارب الجيزة

مركزصيانة شارب القاهرة

مركزصيانة شارب المنصورة

 

مركزصيانة هاير

مركزصيانة ثلاجات هاير


مركزصيانة شاشات هاير


مركزصيانة شاشات هاير


مركزصيانة ميكروويف هاير


مركزصيانة هاير الاسكندرية

مركزصيانة هاير الجيزة

مركزصيانة هاير القاهرة


مركزصيانة هاير المنصورة

مركزصيانة اندست


مركزصيانة اندست الاسكندرية

مركزصيانة اندست الجيزة

مركزصيانة اندست القاهرة


مركزصيانة اندست المنصورة

مركزصيانة غسالات اندست

مركزصيانة ثلاجات اندست

مركزصيانة بوتاجازات اندست

مركزصيانة بيكو

صينة بوتاجازات بيكو

مركزصيانة بيكو الاسكندرية

مركزصيانة بيكو القاهرة


مركزصيانة بيكو المنصورة

مركزصيانة بيكو الجيزة


مركزصيانة تكييف بيكو


مركزصيانة غسالة بيكو

مركزصيانة ميكروويف بيكو


مركزصيانة ثلاجات بيكو


مركزصيانة بوش


مركزصيانة بوتاجازات بوش

مركزصيانة بوش الاسكندرية


مركزصيانة بوش الجيزة

مركزصيانة بوش القاهرة

مركزصيانة بوش المنصورة

مركزصيانة ميكروويف بوش


مركزصيانة غسالة بوش


مركزصيانة سخان بوش

مركزصيانة ثلاجات بوش

مركزصيانة اريستون

مركزصيانة اريستون الاسكندرية

مركزصيانة اريستون الجيزة


مركزصيانة اريستون القاهرة


مركزصيانة اريستون المنصورة

مركزصيانة ميكروويف اريستون


مركزصيانة غسالة اريستون

مركزصيانة سخان اريستون

مركزصيانة ثلاجات اريستون


مركزصيانة توشيبا

مركزصيانة بوتاجازات توشيبا


مركزصيانة توشيبا الاسكندرية

مركزصيانة توشيبا الجيزة


مركزصيانة توشيبا القاهرة


مركزصيانة توشيبا المنصورة

مركزصيانة ميكروويف توشيبا


مركزصيانة غسالة توشيبا

مركزصيانة شاشات توشيبا

مركزصيانة سخانات توشيبا


مركزصيانة ديب فريزر توشيبا

مركزصيانة ثلاجات توشيبا


مركزصيانة هايسنس

مركزصيانة ثلاجات هايسنس

مركزصيانة شاشات هايسنس

مركزصيانة غسالات هايسنس

مركزصيانة ميكروويف هايسنس

مركزصيانة هايسنس الاسكندرية

مركزصيانة هايسنس الجيزة

مركزصيانة هايسنس القاهرة

مركزصيانة هايسنس المنصورة


مركزصيانة هيتاشي

مركزصيانة ثلاجات هيتاشي

مركزصيانة شاشات هيتاشي

مركزصيانة غسالات هيتاشي


مركزصيانة ميكروويف هيتاشي


مركزصيانة هيتاشي الاسكندرية


مركزصيانة هيتاشي الجيزة

مركزصيانة هيتاشي القاهرة


مركزصيانة هيتاشي المنصورة

مركزصيانة كريازي

مركزصيانة بوتاجازات كريازي


مركزصيانة ثلاجات كريازي


مركزصيانة ديب فريزر كريازي

مركزصيانة سخانات كريازي


مركزصيانة غسالات كريازي

مركزصيانة كريازي الاسكندرية

مركزصيانة كريازي الجيزة


مركزصيانة كريازي القاهرة


مركزصيانة كريازي المنصورة


مركزصيانة وايت ويل


مركزصيانة بوتاجازات وايت ويل


مركزصيانة ثلاجات وايت ويل

مركزصيانة سخانات وايت ويل

مركزصيانة غسالات وايت ويل


مركزصيانة ميكروويف وايت ويل


مركزصيانة وايت ويل الاسكندرية


مركزصيانة وايت ويل الجيزة

مركزصيانة وايت ويل القاهرة

مركزصيانة وايت ويل المنصورة

مركزصيانة دايو

مركزصيانة ثلاجات دايو

مركزصيانة دايو الاسكندرية


مركزصيانة دايو الجيزة

مركزصيانة دايو القاهرة

مركزصيانة دايو المنصورة

مركزصيانة ميكروويف دايو

مركزصيانة مجفف ملابس دايو

مركزصيانة غسالات دايو

مركزصيانة شاشات دايو

مركزصيانة فاجور


مركزصيانة بوتاجازات فاجور

مركزصيانة ثلاجات فاجور


مركزصيانة سخانات فاجور

مركزصيانة غسالات فاجور

مركزصيانة فاجور الاسكندرية

مركزصيانة فاجور الجيزة


مركزصيانة فاجور القاهرة


مركزصيانة فاجور المنصورة


مركزصيانة ميكروويف فاجور

مركزصيانة جاك

مركزصيانة ثلاجات جاك

مركزصيانة جاك الاسكندرية


مركزصيانة جاك الجيزة


مركزصيانة جاك القاهرة

مركزصيانة جاك المنصورة


مركزصيانة ميكروويف جاك


Vloženo  6. 2. 2022, 10:02
anonymní příspěvek

 

مركزصيانة كلفينيتور
مركزصيانة مكروويف كلفينيتور
مركزصيانة بوتاجازات كلفينيتور
مركزصيانة ثلاجات كلفينيتور
مركزصيانة ديب فريزر كلفينيتور
مركزصيانة غسالات كلفينيتور
مركزصيانة كلفينيتور الاسكندرية
مركزصيانة كليفنيتور الجيزة
مركزصيانة كلفينيتور القاهرة
مركزصيانة كلفينيتور المنصورة

 


مركزصيانةكلفينيتور
مركزصيانةبوتاجازات كلفينيتور
مركزصيانةثلاجات كلفينيتور
مركزصيانةديب فريزر كلفينيتور
مركزصيانةغسالات كلفينيتور
مركزصيانةميكروويف كلفينيتور
مركزصيانة كلفينيتور القاهرة
مركزصيانة كلفينيتور الجيزة
مركزصيانة كلفينيتور الاسكندرية
مركزصيانة كلفينيتور المنصورة

 

مركزصيانةيونيفرسال
مركزصيانةبوتاجازات يونيفرسال 
مركزصيانةثلاجات يونيفرسال
مركزصيانةسخان يونيفرسال
مركزصيانةغسالات يونيفرسال
مركزصيانةشاشات يونيفرسال
مركزصيانةديب فريزر يونيفرسال
مركزصيانةيونيفرسال القاهرة
مركزصيانةيونيفرسال الجيزة
مركزصيانةيونيفرسال الاسكندرية
مركزصيانةيونيفرسال المنصورة


مركزصيانةزانوسي
مركزصيانة بوتاجازات زانوسي
مركزصيانة ثلاجات زانوسي
مركزصيانة ديب فريزر زانوسي
مركزصيانة ميكروويف زانوسي
مركزصيانة غسالات زانوسي
مركزصيانة سخانات زانوسي
مركزصيانةزانوسي الاسكندرية
مركزصيانةزانوسي القاهرة
مركزصيانةزانوسي الجيزة
مركزصيانةزانوسي المنصورة

 


مركزصيانةسيمنس
مركزصيانةسيمنس القاهرة
مركزصيانةسيمنس الجيزة
مركزصيانةسيمنس الاسكندرية
مركزصيانةسيمنس المنصورة
مركزصيانةبوتاجازات سيمنس
مركزصيانةثلاجات سيمنس
مركزصيانةسخان سيمنس
مركزصيانةغسالات سيمنس
مركزصيانةميكروويف سيمنس
مركزصيانةديب فريزر سيمنس

 

مركزصيانةيونوين اير
مركزصيانةثلاجات يونيون اير
مركزصيانةشاشات يونيون اير
مركزصيانةغسالة يونيون اير
مركزصيانةميكروويف يونيون اير
مركزصيانةسخانات يونيون اير
مركزصيانةبوتاجازات يونيون اير
مركزصيانةديب فريزر يونيون اير
مركزصيانةيونيون اير القاهرة
مركزصيانةيونيون اير الجيزة
مركزصيانةيونيون اير الاسكندرية
مركزصيانةيونيون اير المنصورة


مركزصيانةادميرال
مركزصيانةميكروويف ادميرال
مركزصيانةغسالات ادميرال
مركزصيانةسخانات ادميرال
مركزصيانةثلاجات ادميرال
مركزصيانةبوتاجازات ادميرال
مركزصيانةديب فريزر ادميرال
مركزصيانةادميرال القاهرة
مركزصيانةادميرال الجيزة
مركزصيانةادميرال الاسكندرية
مركزصيانةادميرال المنصورة


مركزصيانةادميرال
مركزصيانةادميرال مصرالجديدة
مركزصيانةثلاجة ادميرال
مركزصيانةبوتجاز ادميرال
مركزصيانةديب فريزر ادميرال
مركزصيانةغسالات ادميرال
مركزصيانةميكروويف ادميرال
مركزصيانةادميرال القاهرة
مركزصيانةادميرال الجيزة
مركزصيانةادميرال الاسكندرية
مركزصيانةادميرال المنصورة

 

مركزصيانةال جي
مركزصيانةبوتجاز ال جي
مركزصيانةثلاجات ال جي
مركزصيانةديب فريزر ال جي
مركزصيانةغسالات ال جي
مركزصيانةشاشات ال جي
مركزصيانةميكروويف ال جي
مركزصيانةساخات ال جي
مركزصيانةال جي القاهرة
مركزصيانةال جي الجيزة
مركزصيانةال جي الاسكندرية
مركزصيانةال جي المنصورة


مركزصيانةالكتروستار
مركزصيانةبوتاجازات الكتروستار
مركزصيانةثلاجات الكتروستار
مركزصيانةديب فريزر الكتروستار
مركزصيانةغسالات الكتروستار
مركزصيانةميكروويف الكتروستار
مركزصيانةالكتروستار القاهرة
مركزصيانةالكتروستار الجيزة
مركزصيانةالكتروستار الاسكندرية
مركزصيانةالكتروستار المنصورة 


مركزصيانةالكتروستار
مركزصيانةبوتاجازات الكتروستار
مركزصيانةثلاجات الكتروستار
مركزصيانةديب فريزر الكتروستار
مركزصيانةغسالات الكتروستار
مركزصيانةميكروويف الكتروستار
مركزصيانةالكتروستار القاهرة
مركزصيانةالكتروستار الجيزة
مركزصيانةالكتروستار الاسكندرية
مركزصيانةالكتروستار المنصورة 


مركزصيانة وايت بوينت
مركزصيانة بوتاجازات وايت بوينت
مركزصيانة ثلاجات وايت بوينت
مركزصيانة ديب فريزر وايت بوينت
مركزصيانة غسالات وايت بوينت
مركزصيانة ميكروويف وايت بوينت
مركزصيانة وايت بوينت القاهرة
مركزصيانة وايت بوينت الاسكندرية
مركزصيانة وايت بوينت الجيزة
مركزصيانة وايت بوينت المنصورة

 

 

Vloženo  6. 2. 2022, 10:02
anonymní příspěvek

Meghalaya Board High School Textbooks 2023 are Very Important to Students on the Preparations of the Monthly and Final Examination. Here, we are Providing the Latest Edition of MBOSE 6th, 7th, 8th, 9th, 10th Class Book 2023 which is Published by the NCERT. All the chapters can be Downloaded in form of PDFs. Meghalaya 7th Class Books 2023 Meghalaya Board Secondary School Students Follows These Textbooks are Updated as per the Syllabus Prescribed by NCERT, Students of 6th, 7th,8th, 9th, 10th Should follow Prescribed Textbooks while Preparing for Exam. Our Team Refer to the Respective Subject Textbook while Preparing the Final Important questions.

Vloženo  8. 7. 2022, 7:23
anonymní příspěvek

JILI Games ay isang nangungunang tatak ng electronic casino laro. Nakakaranas ng aming kahanga-hangang mga laro kabilang ang mga slots, arkada, pangingisda, mesa at card ngayon!

Vloženo  8. 8. 2022, 10:08
anonymní příspěvek

I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! Keo nha cai

Vloženo  20. 8. 2022, 4:50
anonymní příspěvek
خدمات مرکز خرید و فروش گوسفند زنده در تهران و کرج مربوط به ارائه انواع دام زنده روز شامل بهترین نژاد گوسفند و بره زنده، انواع نژاد گوشتی گاو و گوساله زنده، بز و بزغاله با گوشت خوشمزه ، شتر برای کشتار روز و حتی ارائه طیور محلی گوشتی برای قربانی کردن و ذبح به دلایل مختلفی اعم از چشم زخم، دفع بلا و ... طیور محلی شامل مرغ و خروس زنده محلی، بوقلمون محلی و شتر مرغ می شود. اگر شما هم نیاز به هر کدام از این دام ها و طیور دارید می توانید با یک تماس به راحتی از مراکز مختلف فروش دام زنده شهرداری اقدام به خرید کنید. لازم به ذکر است که امروزه مراکز خرید گوسفنده زنده ارگانیک بسیار کن است. زیرا اکثر کشتارگاه ها یا میادین و حتی مراکز خصوص بیشتر دام ها را از طریق مواد غذایی چاق کننده و افزایش وزن پرورش میدهند. همین مورد سبب می شود تا مشتریان از گوشت آن خوششان نیاید. 
البته باید بدانید که تعداد مرکز خرید و فروش دام زنده تهران وجود دارند که واقعا کارشان درست است و کاملا قابل اطمینان هستند. اگر شما هم می خواهید از مرکز فروش ارگانیک با رشد و پرورش صد در صد طبیعی خرید کنید میتوانید به یکی از موارد معرفی شده در این بخش مراجعه کنید. ما سعی کرده ایم چندین سایت از بهترین و بزرگترین مراکز عرضه دام زنده با ذبح بهداشتی که دارای خدمات حمل و نقل و حتی قصابی رایگان می باشد را به شما معرفی کنیم.
 
Vloženo  20. 8. 2022, 8:34
anonymní příspěvek

เกมส์สล็อต

online casino website with every bet complete answer.
Leading casino Excited with gambling in online casinos It is becoming popular nowadays.

Vloženo  24. 8. 2022, 17:58
anonymní příspěvek

ว็บตรงสล็อตเว็บไซต์พนันออนไลน์ชั้น 1 ที่มีผู้เสียสละความไว้ใจ ใช้บริการเยอะที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพวกเราได้เก็บรวบรวมการเดิมพันออนไลน์ ที่คนนิยมเล่นกันสูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็น พนันบอลออนไลน์ สล็อตออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ เกมส์ออนไลน์ ให้ได้เลือกพนันตามความปรารถนาของท่านอีกด้วย ถือว่าเป็นครบวงจรที่สุดเลยก็ว่าได้ นอกจากนั้นพวกเรายังคงปรับปรุงระบบถัดไป เพื่อเพิ่มสินค้าใหม่ๆเข้ามา ให้นักพนันที่วางใจให้พวกเราดูแล ได้ใช้บริการของพวกเราอย่างมีคุณภาพเยอะที่สุด แม้ท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ ที่มีหมวดการพนันที่นานัปการ เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับการตกลงใจ ว่าควรจะสมัครเล่นเว็บไซต์ไหนดี พวกเราได้เก็บข้อมูลสินค้าทั้งสิ้นที่พวกเรามีมาให้ท่านได้พินิจพิเคราะห์แล้ว

Vloženo  13. 10. 2022, 10:04
anonymní příspěvek

 There are pretty, beautiful girls who are always dealing with cards without getting bored.

games that are played online And supports

 Full of fun, exciting, challenging, comes with a clear HD picture system.

Vloženo  14. 11. 2022, 17:53
Přidat komentář: