Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí Oderské vrchy - Bílý kámen

Klub českých turistů, odbor Hodonín – Oderské vrchy - Bílý kámen

Možné akce:

Oderské vrchy - Bílý kámen

Kdy:Úterý 1. 5. 2018 5:25
Kde:Oderské vrchy
Popis akce:

               Na Prvního máje, jediný den v roce, kdy je pro veřejnost otevřen Vojenský újezd Libavá, uspořádá Klub českých turistů Hodonín autobusový zájezd na 25. ročník akce Bílý kámen do Oderských vrchů, která je určena především pro cyklisty. Pro naše cyklisty budou pod vedením Jury Michenka a Aleny Zubaté k dispozici 2 trasy o délce 90 a 65 km (trasy se dají v případě nepříznivých podmínek zkrátit a ukončit podle potřeby v Odrách, Novém Jičíně). Na své si však přijdou také pěšáci, které Milan Kolář provede údolím Budišovky a Odry na pohodové trase o délce 14 km. Účastnický poplatek pro vstup do vojenského újezdu (cyklisté) představuje 40 Kč, cyklisté musí mít bezpodmínečně přilbu, ve vojenském újezdu platí zákaz fotografování a pohyb výhradně po určených cestách, vše pod hrozbou pokuty 5 000 Kč (v minulých ročnících jich bylo též velký počet uděleno)!!!  Každý musí mít u sebe platný doklad totožnosti!!!

Sraz:                                     v úterý 1. května v 5:25 (pěšáci mohou později) na parkovišti před OD Kaufland-Cukrovar, nakládka kol, odjezd v 6:10

Přesun:                                 přes Rohatec (zastavíme u kostela), Strážnici (zastavíme na autobusovém nádraží), Veselí nad Moravou, Přerov a Lipník nad Bečvou do Kozlova (119 km, předpokládaný příjezd okolo 8:45, výstup cyklistů „A“), následně do sousedního Potštátu (9 km, výstup cyklistů „B“) a na závěr přes Jakubčovice na Odrou a Vítkov do Svatoňovic (33 km, předpokládaný příjezd okolo 10. hodiny, výstup „pěšáků“)                    

Trasa „cyklo A“:               Z Kozlova (650 m) k pramenu Odry a přes bývalý Varhošť a bývalé Jestřabí na Bílý kámen na úpatí Strážné (629 m). Následně zpět na Jestřabí, z něhož se centrální částí vojenského újezdu přes Strážisko, zámek Bores, bývalou Velkou Střelnou a Smilov přesuneme do Města Libavá (25 km). Po prohlídce bývalého města (nyní zde žije necelých 600 obyvatel) se zrekonstruovaným větrným mlýnem přejedeme okolo bývalého kláštera ve Staré Vodě do Podlesí a po polní cestě okolo hranice vojenského újezdu přes Staré Oldřůvky do bývalých Nových Oldřůvek (40 km). Zde sjedeme kolem bývalých břidlicových dolů do údolí Budišovky, kterým projedeme k chatám na Hadince, kde se Budišovka vlévá do Odry, a budeme pokračovat nádherným údolím Odry po pěkné cyklostezce Střecha Evropydo Oder (62 km). Po prohlídce sedmitisícového městečka pak přejedeme přes Jeseník nad Odrou a Starý Jičín se zříceninou stejnojmenného hradu do Nového Jičína (81 km), odkud se po procházce po Masarykově náměstí a prohlídce městské památkové rezervace přesuneme na závěr mírně do kopce přes Rybí do Štramberku (90 km), kde se budeme moci občerstvit na náměstí v Městském pivovaru a zakoupit si na cestu domů zdejší Štramberské uši.

Mapa „cyklo A“:  http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=231114

Trasa „cyklo B“ :              Z náměstí v Podštátu (500 m) krátce vystoupáme po silnici přes Kovářov k vrcholu Srnova (621 m) a poté přejedeme zvlněnou krajinou vojenského újezdu okolo Luboměře pod Strážnou a vrchu U Lomu (635 m) k Olověnému vrchu (616 m), od něhož sjedeme k vodní nádrži Barnov (400 m) a krátce vystoupáme k bývalým Novým Oldřůvkám (480 m; 15,7 km), od kterých budeme postupovat souběžně se skupinou „A“. V případě zájmu mohou cyklisté do Potštátu sjet přímo z Kozlova po silnici (9 km).

Mapa „cyklo B“:   http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=231313

Pěší trasa:                          Ze Svatoňovic od železniční stanice (550 m) klesneme po zelené TZ a NS Břidlicová stezka do údolí Budišovky (435 m; 3,6 km), kde se napojíme na modrou TZ, a souběžně s tokem řeky přejdeme okolo bývalých břidlicových dolů k Čermenskému Mlýnu (420 m; 5,0 km), od něhož se dále údolím řeky pohodlně přesuneme k rekreačním chatám na Hadince (395 m; 7,2 km) a k soutoku Budišovky s Odrou (375 m; 8,3 km). Poté nás modrá TZ provede po krátkém stoupání zařezaným údolím Odry na rozcestí Trojmezí (390 m; 11,4 km), od něhož seběhneme ke Spálovskému Mlýnu a poutnímu místu Panny Marie ve skále (Marianstein; 345 m; 13,1 km) s možností občerstvení ve výletní restauraci U Maria skály. Na závěr přejdeme po zelené TZ do Klokočůvka (340 m; 14,2 km), kde nás před hostincem na autobusové zastávce vyčká autobus, který nás poté převeze do Štramberku.     

Mapa „pěší“:  http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=231316

Návrat:                               předpokládaný odjezd ze Štramberku okolo 17:30, přejezd přes Nový Jičín, Lipník nad Bečvou a po trase příjezdu do Hodonína, předpokládaný návrat okolo 20:15

S sebou:                              cyklisté kolo v dobrém technickém stavu, přilbu, náhradní duši, základní cyklovybavení, svačinu a nápoj (ve vojenském újezdu možnost občerstvení pro skupinu „A“ ve stáncích na Jestřabí, Boresu, Velké Střelné, Městě Libavá, Staré Vodě a Starých Oldřůvkách, pro skupinu „B“ jen při sjezdu do Luboměře, mimo vojenských újezd pak v restauracích na trase), pěšáci pevnou obuv, přijdou vhod turistické hole, svačinu a nápoj (na trase občerstvení v závěru v restauraci U Maria skály a v cíli v Klokočůvku), všichni platný doklad totožnosti a průkaz pojištěnce; oblast je zanesena v turistické mapě edice KČT č. 60 Moravská brána a Oderské vrchy, měřítko 1 : 50 000; další informace na http://www.akcebilykamen.cz/index.phphttps://www.kct.cz/cms/cyklostezka-strecha-evropy-trasa-odry-klokocuvek        

Cena:                                  člen KČT Hodonín 220 Kč, nečlen odboru 300 Kč

Přihlášky:                           od pátku 16. března do čtvrtka 26. dubna v knihkupectví paní Dvořákové na Národní třídě 21 s úhradou ceny zájezdu a uvedením, jestli se zapisujete mezi cyklisty nebo pěšáky či úhradou zájezdu na účet odboru č. 248582884/0300, v účelu platby uvést jméno, Libavá a kolo nebo pěší

                Na akci srdečně zvou a případné další informace poskytnou Jura Michenka (mob. 723 546 231), Alena Zubatá (mob. 728 208 046) a Milan Kolář (mob. 736 272 088).

 

                              

  

               

    

Důležitost: vysoká
Maximální účast:50 spoluhráčů
Přílohy:
Zúčastnili se (20) Ivan Bosnyak, Marie Tomanová, Ivan Machýček, Bea Užiková, Blanka Nedvědová, Sylva Celmanová, Mirka Mrázová, Pavla Banátová, Rostislava Svobodová, Jitka Havlíková, Jaroslav Svoboda, Ladislava Klencová, Zbyšek (host od Pavla Banátová), Stanislav Patík, Marta Votrubcová, Kateřina Třísková, Jana Malá, Václav Malý, Antonín Mikl, Milena Macháčková
Nezúčastnili se (0)
Zadal:Jiří Michenka, 8. 3. 2018, 12:21   (upraveno 20. 4. 2018, 0:02)
Možnosti

Komentáře k této akci