Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí Pochod kolem Ratíškovic - 34. ročník

Klub českých turistů, odbor Hodonín – Pochod kolem Ratíškovic - 34. ročník

Možné akce:

Pochod kolem Ratíškovic - 34. ročník

Kdy:Pondělí 8. 5. 2017 7:00
Kde:Ratíškovice
Popis akce:

V Ratíškovicích, v pondělí 8.května se koná 34. ročník pochodu kolem Ratíškovic. Jako obvykle máme dvě pěší trasy a dvě trasy cyklo. Začátek akce je v 7.00 hod. pro delší tratě, t.j. pěší na 20 km a cyklo na 69 km. Pro kratší trasy je začátek v 8.00 hod., a to na pěší trasu dlouhou 10 km a cyklo trasu dlouhou 30 km. Startovné je 20 Kč. Odměnou bude diplom, medaile a malé občerstvení. Pozor, pro letošní rok je START přesunut na tenisový klub. Po vstupu na hřiště Baníka jděte vlevo. Občerstvení v cíli a v restauraci Sport zajištěno, dobré počasí taky. Za 34. let nám ještě nikdy nepršelo. Členové KČT Hodonín vyhledejte na startu seznam účastníků akce a napište déku trasy, případně vyhledejte H. Vybíralovou nebo Adélu Příkaskou.Všechny srdečně zve Helena Vybíralová.

Popis tras

chodec

Trasa 10 km - pěší


Z hřiště Baníku vyjdeme vpravo, Sportovní ulicí přijdeme na ulici Vrbky. Pokračujeme vlevo, kolem pekárny ke Zbrodku / 1,1 km / a následně    na Rúdník / 2,6 km /. Zde odbočíme vlevo a po žluté turistické značce přicházíme do Vacenovic, do centra obce / 5,4 km /. Zde máme možnost se občerstvit v hospodě U Letochů. Ulicí Ratíškovskou se vracíme zpět do Ratíškovic. Po překročení silnice vstupujeme do lesa / 6,4 km /. Značeným lesním chodníkem – červené fáborky – jdeme asi 1km lesem.  Dostáváme se na státní silnici, proto dalších 250 m jdeme se zvýšenou opatrnosti !!! Od přejezdu  po Muzeum ve vagonu / 8 km / se můžeme v čase od 10:00 do 12:30 hod. svézt drezínou zdarma. Do cíle jdeme   po cyklostezce, přes Zbrodek a Vrbky, stejnou cestou jako při startu. Jsme v cíli a v nohách máme 9,7 km.

 

Trasa 20 km - pěší


Z hřiště Baníku vyjdeme vpravo, pokračujeme směrem ke Zbrodu, dále cyklostezkou k vlak. přejezdu do Vacenovic /2,2 km/. Po silnici do Vacenovic jdeme 250 m, pak zabočíme do lesa, cesta je značena červenými fáborkami. V centru obce máme ušlapáno /4,2 km/. Odtud jdeme po modré turistické značce na konec obce. Na rozcestí pokračujeme vlevo, kolem zemědělského družstva. Jdeme asi 2 km k rozcestníku Malá strana. Odtud vpravo po žluté do Vracova /9 km/. Ve Vracově, dříve než vyjdeme z lesa můžeme odbočit vlevo a po 200 m chůze jsme v restauraci na koupališti. Kdo se nebude občerstvovat, půjde po žluté k hlavní silnici, zde odbočí vpravo, ulice Drahy a pak Hodonínská. Asi 200 m za obcí /11,2km/ začíná v lese asfaltová cyklostezka dlouhá 1,5 km.  Po ní a potom 400m po lesní cestě půjdeme na konec lesa. Pak krajem lesa k myslivně Židoviny  / 13,5 km / a do Vacenovic do centra / 15 km /. Odtud po žluté na Rúdník. Z Rúdníka známou cestou na hřiště Baníku. Máme v nohách 20,4 km. Ten kdo půjde z Vacenovic lesem po červených fáborkách ujde 19,2 km.

 
cyklistaTrasa 30 km - cyklo


Z hřiště Baníku vyjedeme vlevo. Sportovní ulicí k hlavní silnici, zde odbočíme vpravo a ihned vlevo k areálu zemědělského družstva. Pokračujeme k prodejně jablek na Vlastě /1,6 km/. Na silnici do Dubňan odbočíme vlevo. Dubňany projedeme směrem na Hodonín. Na konci obce máme najeto /6,7 km/. Jedeme cyklostezkou na rozcestí Hodonín, Mutěnice /10 km/. Zde překročíme hlavní silnici, za kolejemi jedeme po modré turistické značce. U rozcestníku Černé bláto se přidává žlutá a červená TZ. Od rozcestníku Za červenými domky jedeme dále po červené TZ. U hlavní silnice sesedáme z kola a přecházíme s největší opatrností !!!!!!  Červená nás povede kolem ZOO do Bažantnice. Vyhneme se centru, dále jedeme přes areál bývalých kasáren   a ulicí Žižkovou /14,3 km/ směrem k nemocnici. Využíváme méně frekventovaných komunikací a městských cyklostezek. Od kruh. objezdu u Kauflandu jedeme po cyklostezce ke hřbitovu /17,2 km/. Podél silnice pokračujeme ještě asi 0,5 km, pak odbočíme vpravo. Jedeme cyklostezkou č.47 Podluží. Po této se dostaneme ul. Přívoz k rohateckému přístavišti /22 km/. Od přístaviště pokračujeme pěknou asfaltkou 1,5 km, tato však nenadále končí. Odbočíme vlevo a chodníkem do kopce se dostáváme k hlavní silnici, kterou přejdeme. U Inablanky máme najeto /24 km/. Projedeme Rohatec kolonií a známou cestou se dostáváme do cíle na hřiště Baníku. Ujeli jsme 29 km.

 

Trasa 69 km - cyklo


Tuto trasu popisujeme pouze heslovitě. Předpokládáme, že 70-ti km trasu pojedou zkušení cyklisté, kteří se budou dobře orientovat. Pojedeme na Smraďavku.

Z hřiště vyjedeme vpravo, Sportovní ulicí na ul. Vrbky, pak vlevo, kolem nové pekárny na

Zbrodek           a dále cyklostezkou k přejezdu do Vacenovic /2,2 km/
Vacenovice      projedeme po hl. silnici směr Vracov / 3,9 km/
Vracov             opět po hlavní, směr Bzenec, jedeme po cyklo chodníku, za obcí po
                        cyklostezce
Bzenec            před vjezdem do centra odbočíme vlevo na Těmice
Těmice            obec projedeme po hlavní, za obcí na rozcestí jedeme vpravo, směr 
                        Syrovín. Po 0,5 km jízdy odbočíme vpravo na Ořechov
Ořechov           projedeme po hl. silnici, stále do kopce, kolem zámku a přijedeme do
                         Vážan
Vážan               zde odbočíme vlevo do Tučap
Tučapy             projíždíme po hl. silnici, stále z kopce do Boršic
Boršice             při vjezdu do obce odbočíme vpravo, pak vlevo a po 0,5 km jízdy jsme
                         na náměstí, pokračujeme vlevo, směr Stříbrnice, po 0,8 km jízdy
                         odbočujeme vpravo směr Lázně
Leopoldov        - Smraďavka, máme před sebou ještě 2,5 km jízdy, na křižovatce
                          odbočíme vlevo a jsme u cíle. Ujeli jsme 31,5 km

Cesta zpět bude mírně delší, pojedeme do Boršic, při vjezdu na hl. silnici  jedeme vpravo do Stříbrnic. Ze Stříbrnic do Medlovic, pak do Osvětiman, dále do Ježova, pak do Žádovic, pak směr Kyjov. Odbočku do Kelčan mineme, /probíhá zde rekonstrukce vozovky/ jedeme ještě asi 1 km směr Kyjov, na kraji lesa, po levé straně vjedeme na cyklostezku – Moravská vinná, ta nás přivede do Vlkoše. Ve Vlkoši pojedeme směrem na Skoronice, ale za tratí odbočíme vlevo a krásnou cyklostezkou přijedeme do Vracova ke koupališti. Odtud rovně k hl. silnici, tam vpravo až do Vacenovic a dále do Ratíškovic na hřiště Baníku, do areálu tenisových kurtů. Máte v nohách 69 km.
Důležitost: střední
Zúčastnili se (2) Aleš Soldán, Ivan Machýček
Nezúčastnili se (0)
Zadal:Adéla Příkaská, 27. 4. 2017, 12:00   (upraveno 29. 4. 2017, 20:32)
Možnosti

Komentáře k této akci