Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí Posázaví

Klub českých turistů, odbor Hodonín – Posázaví

Možné akce:

Posázaví

Kdy:Pondělí 8. 7. 2019 – Sobota 13. 7. 2019
Kde:Posázaví
Popis akce:

Klub českých turistů, odbor Hodonín, pořádá pro své členy a příznivce turistiky zájezd do jedné z legendárních oblastí české turistiky a trampingu – do Posázaví .

Ubytování s polopenzí: Hotel V Pivovaře Davle převážně ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením.

Cena zájezdu: pro členy KČT Hodonín   4.000,- Kč, pro nečleny 4.300,- Kč. Cena zahrnuje ubytování, polopenzi, dopravu a vstupné.

Přihlášky: V Knihkupectví  p. Dvořákové, Národní tř. 21, Hodonín od 1.  března 2019.

Zájezd je možné uhradit na účet KČT: 2401546644/2010,  do poznámky napište Posázaví a jméno. Pokud uplatňujete poukázky, uhraďte rozdíl a poukázky předejte p. Zubaté.

Srdečně Vás zvou vedoucí zájezdu Alena Zubatá, Milan Kolář a Jan Čech.   Případné  další  informace  na  tel.:  728 20 80 46 .

 

Posázaví    8.  - 13. července 2019.

Sraz účastníků: 8.7.2019 v 7,00 hod. u autoservisu Chaloupka, odjezd v 7,30 hod.

1. Ondřejovská hvězdárna, Hrusice

příjezd do Ondřejova v 10,30 hod. = 240 km

Při cestě do Davle se zastavíme v Ondřejově a projdeme si Hvězdárnu Ondřejov a Hrusice, rodiště Josefa Lady.

Ondřejovská hvězdárna, která byla založena roku 1898 Josefem Fričem a vystavěna v secesním slohu, dnes je součástí Astronomického ústavu AV ČR. Historická část je přeměněna na muzeum. Hvězdárna stojí na kopci Žalov nad obcí Ondřejov již více než sto let. Zabývá se pozorováním Slunce a dalších hvězd. Během návštěvy nás průvodci seznámí se založením hvězdárny, v historické kopuli uvidíme expozici věnovanou vývoji hvězdárny a řadu zajímavých přístrojů. Dozvíme se o současném poslání observatoře i jejím významu.

 

Celý areál je upraven jako park se vzácnými stromy a řadou moderních plastik. Do něho jsou zasazeny secesní budovy a kopule původní hvězdárny, které navrhoval architekt Josef Fanta. Při procházce parkem můžeme obdivovat i umístěné přístroje, např. trofejní německé radary z 2. světové války, z nichž některé stále slouží vědeckým pozorováním, zejména Slunce nebo meteorů. V severní části se nachází kopule s dvoumetrovým zrcadlovým dalekohledem, největším v ČR, instalovaným roku 1967.

Po prohlídce a občerstvení přejedeme do Hrusic, projdeme náměstíčko s kostelem sv. Václava, rodným domem Josefa Lady a zastavíme se u pomníku kocoura Mikeše.

Délka trasy 4 km.

Pokračujeme na ubytování do Hotelu V Pivovaře v Davli  ( 50 km/ 1 hod.).

Davle se nachází na soutoku Vltavy a Sázavy, 22 km jižně od centra Prahy, Žije zde 1685 obyvatel. Svou polohou je startovním nebo cílovým místem pro turistické výlety.

2. Posázavská stezka

Autobusem: Davle – Třebsín - Davle = 25 km ( autobus odjede po výstupu do Davle ).

 

Od Třebsínského vodopádu vede stezka romantickou krajinou Posázaví, projdeme kolem vyhlídek nad řekou Sázavou  a  pod vrcholem Medník. Cestou uvidíme mohutná skaliska. V  Pikovicích odbočíme na  Orlí hnízdo, vyhlídku nad  soutokem Vltavy a Sázavy.

 

Trasa: dnešní turistický výšlap zahájíme u kapličky v Třebsíně, odkud se vydáme po zelené TZ k rozcestníku pod Třebsínem, kde odbočíme na červenou TZ, po které se dostaneme na vyhlídku pojmenovanou po spisovateli Karlu Václavovi Raisovi, následuje Klimentova vyhlídka, která se nachází poblíž národní přírodní rezervace Medník, přijdeme do Pikovic,  kde je možné se občerstvit ( 5,6 km ) rest. Na Růžku tel:732151963 a U Dolejších 603892448. Po občerstvení se skupina A vrátí k Sázavě a pokračuje po červené TZ do Davle.

Celkem 10 km, doba chůze 3 hodiny

Skupina B pokračuje po zelené a žluté TZ  přes Pikovice do Hradištka a po cyklostezce přijdeme na vyhlídku Orlí hnízdo nad soutokem Vltavy a Sázavy     ( 10, 5 km ). Vrátíme se zpět k Sázavě ( 15,5 km ). Pokračujeme do Davle po červené TZ ( 19 km ) nebo se svezeme Posázavským pacifikem ze stanice Petrov u Prahy  ( 15,5 km nebo ze stanice Petrov - Chlomek 17 km ) do Davle .

Odjezdy vlaků z železniční stanice Petrov u Prahy: 13,14  15,14  16,14  17,14

3. Údolím Svatojánských proudů

Autobusem: Štěchovice, Třebenice, Štěchovice, Davle = 30 km ( počká ve Štěchovicích )

Stezka Svatojánské proudy vede hlubokým skalnatým údolím řeky Vltavy,  úsekem Svatojánských proudů, nyní zatopených Štěchovickou přehradní nádrží. Stezka je dlouhá 10 km s řadou chat a srubů, nejznámější je osada Ztracenka.  Projdeme si repliku 1. turistické trasy mezi Slapskou přehradou a Štěchovicemi.

 

Trasa: autobus nás dopraví do Štěchovic na parkoviště Krátká, kde dnešní túru zahájí skupina B. Vydáme se po modré TZ kolem vodní přečerpávací elektrárně  k rozcestníku Nad přehradou. Dále pokračujeme po Replice 1. Trasy KČT k turistickému přístřešku Kolna, kde odbočíme na modrou TZ a projdeme Třebenicemi k vodní nádrži Slapy. Po prohlídce se vydáme naučnou stezkou Svatojánské proudy zpět do Štěchovic, kde se občerstvíme v restauraci U Vrňáků. ( tel.: 602 113 157 )                                                

Celkem 15 km, doba chůze 5,5 hod.

 

Skupinu A převeze autobus do Třebenic ke Slapské přehradě, odkud se vydáme po modré TZ, u rozcestníku Třebenice – bus odbočíme na NS Svatojánské proudy a pokračujeme skalnatým údolím do Štěchovic, kde se občerstvíme v restauraci  U  Vrňáků.

 

Délka trasy 10 km, doba chůze 3,5 hod.

 

 4. Štoly kolem Jílového u Prahy

Autobusem: Davle, Luka pod Medníkem, Jílové u Prahy, Davle = 30 km ( počká v Jílovém )

 Z Luk pod Medníkem, kolem štol, kde se těžila zlatá ruda, v Žampachu uvidíme žulový most, který se sedmi oblouky a rozpětím 12 metrů je nejvyšším kamenným železničním mostem v České republice, celková délka   je 109 metrů a šířka 5,77 metrů. Dále vystoupáme na  rozhlednu Pepř a kolem Boží skály přijdeme do Jílového u  Prahy.

Skupina B vystoupí za Jílovým na červenou značku Jílovské vyhlídky ( žlutou TZ ) vedoucí k rozcestníku Nad Bohuliby, po červené TZ a projdeme vesnicí do Luk pod Medníkem ( 4,5 km), za aut. zastávkou odbočíme doleva na modrou TZ, pokračujeme společnou trasou se skupinou A k rozcestníku Dolní studené, kde odbočíme doprava na žlutou TZ ke štolám Sv. Josefa a Sv. Ant. Paduánského ( 7,5 km). Ve štolách se těžila zlatá ruda již v předhusitské době. V současné době je možné absolvovat prohlídky. Pokračujeme kolem Žampašského železničního viaduktu,  u rozcestníku Žampach přejdeme na zelenou TZ kolem hotelu Troníček, po 300 m odbočíme za mostem do lesa, přejdeme koleje na žlutou TZ, kolem Včelního hrádku k rozcestníku Horní Studené, projdeme po neznačené cestě vesnicí Studená na rozhlednu Pepř, vrátíme se k rozcestníku a pokračujeme po červené stezce Jílovské rybníky ke kapličce sv. Anny, přes vesnici Kabáty a kolem Boží skály přijdeme na náměstí v Jílovém u Prahy, kde se občerstvíme (U Dušků, na nám. jsou 4 restaurace ).

Trasa měří 16 km, doba chůze 5,5 hod.

Trasa skupiny A: Z vyhlášeného  letoviska Luka pod Medníkem, se vydáme po modré TZ k rozcestníku Dolní studené, kde odbočíme doprava na žlutou TZ ke štolám Sv. Josefa a Sv. Ant. Paduánského. Ve štole se těžila zlatá ruda již v předhusitské době. V současné době je možné absolvovat prohlídky. Pokračujeme kolem Žampašského železničního viaduktu,  u rozcestníku Žampach přejdeme na zelenou TZ kolem hotelu Troníček, po 300 m odbočíme za mostem do lesa, přejdeme koleje na žlutou TZ, kolem Včelního hrádku k rozcestníku Horní Studené, projdeme po neznačené cestě vesnicí Studená na rozhlednu Pepř, vrátíme se k rozcestníku a pokračujeme po červené stezce Jílovské vyhlídky ke kapličce sv. Anny a přes vesnici Kabáty a kolem Boží skály přijdeme na náměstí v Jílovém u Prahy, kde se občerstvíme.

Délka trasy 11 km, doba chůze 3,5 hod.

5. Z Přibyšic přes Konopiště  do Benešova

Autobusem z Davle do Přibyšic, Benešova, Davle = 75 km ( autobus počká v Benešově )

                                                                                                                

 Z  Přibyšic  přes hradiště Chvojen na  Konopiště, prohlídka zámku, medvědária a      zahrad zámku, jehož posledním majitelem byl Frant. Ferdinand d´Este s manželkou Žofií, kteří se stali  v  Sarajevu obětí atentátu. Na nádraží v  Benešově     si prohlédneme Císařský salonek Františka Ferdinanda d´Este.

 

Trasa: Dnešní výšlap zahájíme u výklenkové kapličky v Přibyšicích po červené TZ kolem vrchu Chlum, vodního mlýna, pozůstatků hradu Kožlí s odbočkou na hradiště Chvojen, kde stojí tribunový kostel sv. Jakuba. Říká se, že sem vede vyzděná podzemní chodba ze zámku Konopiště. Ta je prý místy tak široká, že se v ní vyhnou dva jezdci na koních. Vrátíme se k rozcestníku Chvojen dvůr a stále po červené TZ pokračujeme kolem Konopišťského rybníka k zámku Konopiště. Po prohlídce jedné z expozic zámku, medvědária,  zámecké nebo Růžové zahrady pokračujeme po červené TZ přes zámecký park k nádraží Českých drah v Benešově, kde se nachází luxusní čekárna následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Jako zázemí při jeho cestách vlakem vznikla s přístavbou nádraží koncem 90. let 19. století. Zastavili se zde také císař František Josef I. nebo německý císař Vilém II.  Tel.: p. Števka 602 299 522 prohlídka.

Po prohlídce pokračujeme ulicí Jiráskovou, Husovou, Tyršovou a kolem kostela sv. Anny na Masarykovo nám., kde se občerstvíme v místní  cukrárně  nebo  restauraci .

 

Délka dnešní trasy 13 km. 

6. Bájný Velký Blaník

Odjezd autobusu z Davle v 9 hod., příjezd  obce  Kondrac 10,30 hod.  86 km

 

Při zpáteční cestě se podíváme na Velký Blaník, horu opředenou legendami.  Na  vrcholu stojí dřevěná rozhledna a kopie základního kamene pro  Národní  divadlo.             

Malý Blaník se zříceninou  kaple Máří Magdaleny.  Uprostřed kaple roste smrk, kterému se říká Mnich.

 

Trasa: Výstup na Blaník zahájíme na parkovišti u Domu přírody Blaníku v Kondraci. Vydáme se po červené TZ a naučné stezce S rytířem na Blaník kolem Slepičí skály, odkud byl v roce 1868 vylomen jeden ze základních kamenů pro Národní divadlo, nyní se zde nachází  kopie základního kamene ( 1,8 km ). Pokračujeme na vrchol Velkého Blaníku s vojskem ukrytým a spícím v nitru hory, který střeží třicetimetrová husitská hláska. Pokračujeme kolem kamenné sochy hlavy Blanického rytíře, u silnice přejdeme na žlutou TZ, která nás zavede na Malý Blaník, kde stojí zřícenina poutní barokní kaple Máří Magdaleny. V současné době zde zůstaly pouze obvodové zdi. Vrátíme se zpět a před silnicí pokračujeme do Louňovic neznačenou cestou na náměstí, kde se  občerstvíme   v Zámecké  hospodě  ( tel.: 605975891 ), po občerstvení se vydáme na zpáteční cestu do Hodonína.

Délka trasy 7 km

 

Srdečně Vás zvou vedoucí zájezdu Alena Zubatá, Milan Kolář a Jan Čech.   Případné  další  informace  na  tel.:  728 20 80 46 .

 

 

 

 

Důležitost: střední
Maximální účast:50 spoluhráčů
Přílohy:
Zúčastnili se (22) Ivan Bosnyak, Rostislava Svobodová, Ivan Machýček, Jarmila Gajdíková, Marie Procházková, Jana Čechová (host od Jan Čech), Irena Götzová, Marie Tomanová, Jitka Matulová, Jarmila Mikšánková, Belejčáková Hana (host od Jarmila Mikšánková), Kaivodová Ivetka (host od Jarmila Mikšánková), Ing. Jan Suchánek (host od Jarmila Mikšánková), Franěk David (host od Jarmila Mikšánková), Josef Jaroš, Růžena Vaňková, Ladislav Vaněk (host od Růžena Vaňková), Jaroslav Svoboda, Jiří Štencl, Zdeněk Dohnálek, Ludmila Žůrková, Jan Havlík
Nezúčastnili se (0)
Zadal:Alena Zubatá, 31. 1. 2019, 19:30   (upraveno 28. 6. 2019, 21:33)
Možnosti

Komentáře k této akci