Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí Poznávací zájezd do Banské Štiavnice a Svätého Antona

Klub českých turistů, odbor Hodonín – Poznávací zájezd do Banské Štiavnice a Svätého Antona

Možné akce:

Poznávací zájezd do Banské Štiavnice a Svätého Antona

Kdy:Sobota 30. 5. 2015 5:30 – 20:30
Kde:Banská Štiavnica a Svätý Anton
Popis akce:

Poslední květnovou sobotu (30.5.) pořádá KČT Hodonín jednodenní poznávací zájezd do Banské Štiavnice. Navazujeme tímto na předcházející poznávací zájezdy pořádané v létech 2013 a 2014 k sousedům na Slovensko při kterých jsme postupně navštívili lázně Trenčianske Teplice, Trenčín a jeho hrad, zrekonstruovaný hrad Beckov, mohylu M. R. Štefánika v Brezové pod Bradlom, Smolenický zámek, hrad Červený kameň a skončili na jihu Slovenska u Dunaje návštěvou Bratislavského hradu a samotného hlavního města.

Tentokrát se vydáme o něco dál na východ do oblasti Štiavnických vrchů, s dominantním vrchem Sitno, pod kterým leží město Banská Štiavnica s bohatou historií spojenou především s báňskou činností.

Několik organizačních sdělení k zájezdu:

1) První zastávka bude ve Svätém Antonu, kde je na 9:30 pro naši skupinu zajištěna prohlídka kaštiela. Půjdeme velký okruh, který trvá 1:45 a zhlédneme 26 historických místností, kapli, oratorium a mysliveckou expozici. Vstupné dospělí  7,- euro, senioři (nad 65 let) 3,5 eura.

2) Po prohlídce kaštiela se  ihned přesuneme do Banské Štiavnice - do Báňského muzea v přírodě (jedinečné muzeum svého druhu na Slovensku), kde je zajištěn vstup pro naši skupinu na 12:00 hodinu. V muzeu zhlédneme podzemní expozici s návštěvou baně ze 17. století a povrchovou expozici. Vstupné dospělí 5,- euro, senioři 2,5 eura.

3) Po ukončení prohlídky báňského muzea (cca ve 14:00) se přesuneme autobusem na parkoviště ke kostelu Panny Marie Sněžné v BŠ. Zde budeme mít na 1,5 hod rozchod, který každý účastník může využít po svém  (individuální prohlídka města,  oběd).

4) Znovu se sejdeme u autobusu v 15:30 a  přesuneme se pod Banskoštiavnickou kalvarii, zde provedeme společný výstup k tomuto souboru, který má celkem 22 samostatných sakrálních staveb. Současně shlédneme panoramata města a okolních Štiavnických vrchů.

Další informace si můžete přečíst v pozvánce, kterou přikládám na informační portál Spoluhráče  a rovněž tak ve vývěskách KČT.

Na akci srdečně zve vedoucí zájezdu Anton Vávra (tel. kontakt 606 482 460).

Důležitost: střední
Maximální účast:48 spoluhráčů
Přílohy:
Zúčastnili se (7) Ivan Machýček, Jiří Štencl, Josef Michenka (host od Jiří Michenka), Eva Michenková (host od Jiří Michenka), Pavel Šikuta (host od Jiří Michenka), Marta Votrubcová, Darek Pivka
Nezúčastnili se (0)
Zadal:Anton Vávra, 22. 4. 2015, 19:38
Možnosti

Komentáře k této akci