Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí Zájezd pro pořadatele 41. ročníku PSV

Klub českých turistů, odbor Hodonín – Zájezd pro pořadatele 41. ročníku PSV

Možné akce:

Zájezd pro pořadatele 41. ročníku PSV

Kdy:Sobota 26. 5. 2018 5:45
Kde:Opavsko
Popis akce:

V sobotu 26.5.2018 pořádá KČT odbor Hodonín pro své členy – pořadatele 41. ročníku PSV zájezd do okolí Hradce nad Moravicí.

Sraz: v 5:45 hod. na zastávce u autoservisu Chaloupka, odjezd v 6:00 hod., do Podhradí přijedeme okolo 9. hodiny, kde dnešní túru zahájíme.

Trasa A pro zdatnější turisty : Z Podhradí se vydáme po MTZ ke zřícenině hradu Vikštejn, přes obec Radkov do Žabího údolí, dále po ŽTZ k rozcestníku Nad Melčským údolím .  Zde odbočíme doleva na ČTZ, přijdeme k Weisshuhnovu kanálu, (Papírenský náhon). Umělý vodní kanál z roku 1891. Postavil ho továrník Carl Weisshuhn pro dopravu materiálu do nově budované papírny. Kanál měří 3,5 km a jsou na něm vybudovány dva akvadukty a tři tunely. Je vytesán ve skalním podloží a je stále funkční,  byl využíván až do roku 1966.

Stále po ČTZ pokračujeme kolem akvaduktů a po 12. km přijdeme do Žimrovice, jediné obce takového jména v ČR. Přejdeme řeku a pokračujeme po ŽTZ k Bezručově rozhledně, po MTZ projdeme parkem k zámku.

Po prohlídce a občerstvení túru zakončíme na parkovišti pod zámkem.

Celková délka 20 km.

Trasa B: Túru zahájíme v Melči u  zámku ( dnes dětský domov ) na ŽTZ . Podél Melčského potoka  přijdeme k poutnímu místu Maria Talhof,  pokračujeme  Žabím údolím k rozcestníku Nad Melčským údolím.  Zde odbočíme doleva na ČTZ, přijdeme k Weisshuhnovu kanálu, (Papírenský náhon). Umělý vodní kanál z roku 1891. Postavil ho továrník Carl Weisshuhn pro dopravu materiálu do nově budované papírny. Kanál měří 3,5 km a jsou na něm vybudovány dva akvadukty a tři tunely. Je vytesán ve skalním podloží a je stále funkční,  byl využíván až do roku 1966.

Stále po ČTZ  kolem akvaduktů a po 12. km přijdeme do Žimrovice, jediné obce takového jména v ČR. Přejdeme řeku a po  Bukové cestě ČTZ projdeme zámeckým  parkem kolem Beethovenova pomníku  k zámku. Původně středověký hrad byl několikrát přestavován až do dnešní empírové podoby. Tzv. Červený zámek sloužil jako konírna a hospodářské zázemí. V zámku pobývali L. van Beethoven, W. A. Mozart, F. Liszt, N. Paganini, J. Mánes. Na počest L. van Beethovena se zde koná hudební festival Beethovenův Hradec.

Po prohlídce a občerstvení túru zakončíme na parkovišti pod zámkem.

Celková délka nepřesáhne 15 km, doba chůze 4,5 hod., st. 375 m., kl. 394 m.

Návrat: předpokládaný odjezd z Hradce n. M. okolo 17. hodiny, příjezd do Hodonína do 20. hodin.

Cena: pro pořadatele 41. ročníku PSV zdarma.

Přihlášky: od 23.4. do 19.5. 2018 podpisem do předepsaného přihlašovacího formuláře v Knihkupectví p. Dvořákové na Národní tř.

Pokud se zájezd neobsadí pořadateli, bude doplněn o nepořadatele. Jízdné pro ně činí 300,- Kč.

S sebou: vhodnou turistickou obuv, svačinu, nápoj, doklad totožnosti a průkaz pojištěnce.

Trasy připravila  Alena Zubatá,  případné další informace  na tel.: 728 20 80 46

Důležitost: vysoká
Maximální účast:50 spoluhráčů
Zúčastnili se (15) Ivan Bosnyak, Ivan Machýček, Sylva Celmanová, Lilija Aufová, Jarmila Gajdíková, Jaroslav Svoboda, Jitka Havlíková, Rostislava Svobodová, Irena Götzová, Pavla Banátová, Milena Macháčková, Stanislav Patík, Jitka Matulová, Petr Antoš, Milena Zvědělíková
Nezúčastnili se (5) Aleš Soldán, Jan Lunga, Bronislava Lacová, Jana Kalužová, František Šálek
Zadal:Alena Zubatá, 19. 4. 2018, 19:05   (upraveno 19. 4. 2018, 23:43)
Možnosti

Komentáře k této akci