Spoluhráči.cz klub Klub českých turistů, odbor Hodonín kalendář akcí Český kras

Klub českých turistů, odbor Hodonín – Český kras

Možné akce:

Český kras

Kdy:Sobota 22. 5. 2021 5:25
Kde:Svatý Jan pod Skalou - Velká Amerika - Karlštejn
Popis akce:

               Vzhledem k předběžně ohlášenému prakticky celodennímu dešti na sobotu do naší oblasti vkládám výjezd do středních Čech a CHKO Český kras, kde by měl déšť ustat již nad sobotním ránem, a projdeme si krajinářsky velice pěknou trasu ze Srbska přes Svatý Jan pod Skalou, Bubovické vodopády a kolem bývalých lomů Malá Amerika, Kanada, Mexiko a Velká Amerika u Mořiny do Karlštejna. Délka procházky s převýšením 630 metrů měří rovných 22 kilometrů.

Sraz:                      v sobotu 22. května v 5:25 před vestibulem nádraží ČD

Jízdné:                 pro dvojice celodenní víkendová 24-hodinová jízdenka ČD za 699 Kč, tj. 350 Kč/osoba, zakoupím předem přes e-shop ČD, proto žádám o závazné přihlášení účastníků do páteční 16. hodiny (i kvůli místenkám do IC Opavan a rj Vindobona)

Přesun:                 odjezd rychlíku Moravan v 5:38, příjezd do Olomouce v 6:51, přestup na IC Opavan s odjezdem v 7:12, příjezd do Prahy na hlavní nádraží v 9:28, přestup na osobní vlak s odjezdem v 9:51, příjezd do zastávky Srbsko v 10:36

Trasa:                    Ze zastávky v Srbsku (215 m) se vydáme po žluté TZ a proti proudy Berounky pod skalními útvary Štítku, Vlastiny stěny, Blážiny stěny s Barrandovou jeskyní, Stěnou kotlů a Pupku na křižovatku V Kozle (215 m; 1,6 km), od níž souběžně se žlutou TZ začne NS Srdcem Českého krasu a projdeme skalní soutěskou pod hradištěm Kozel a proti toku Loděnice do Hostimi (225 m; 3,4 km) a dále po silničce do Svatého Jana pod Skalou (235 m; 4,8 km), nádherného poutního místa s klášterem benediktinů, kostelem Narození sv. Jana Křtitele a jeskyní sv. Ivana, ve které dle pověsti poutník svatý Ivan Český, asketa, jenž prožil kajícný život, pobýval. Od kostela se vyšvihneme kolem kaple Povýšení sv. Kříže na vyhlídkové místo na skalním masívu Křížové stěny (375 m; 5,9 km), z něhož se nám naskytne krásný pohled na tuto obec, která krajinou a okolím připomíná krasové oblasti Chorvatska. Z vyhlídky seběhneme opět ke kostelu a po červené TZ a Cestě Vojty Náprstka – nejstarší dosud existující značené trase u nás z roku 1889, pojmenované po prvním předsedovi Klubu českých turistů – se přehoupneme přes rozcestí Propadlé vody a Boubová a projdeme úbočím Doutnáče (433 m) a Velké hory (423 m) k Bubovickým vodopádům (300 m; 10,7 km), tvořeným soustavou tří vápencových stupňů oddělených od sebe několik metrů, které patří mezi nejkrásnější místa Karlštejnska.

Dále podél Bubovického potoka klesneme ke Kubrychtově boudě (275 m; 11,2 km), od které se krátce vyšvihneme k jednomu z mála pramenů v této krasové oblasti, Karlově studánce (340 m; 11,7 km), u které se podle pověsti Karel IV. při svých vyjížďkách v okolí Karlštejna občerstvoval a rozjímal. Následně zanedlouho přejdeme na žlutou TZ, která nás přes vyhlídková místa nad již zrušenými vápencovými lomy  Malá Amerika, Kanada, Mexiko a Velká Amerika přivede do Mořiny (340 m; 17,1 km), kde se můžeme občerstvit v hostinci Na Růžku s plzeňským pivečkem.

Poté budeme pokračovat po silničce po modré TZ údolím Budňanského potoka k cca 350 let starému Dubu Sedmi bratří (290 m; 19,1 km) s obvodem kmene 493 cm, od něhož opět po červené TZ (Cestě Vojty Náprstka) sejdeme do Karlštejna (255 m; 20,5 km) pod stejnojmenný a pravděpodobně nejvýznamnější a nejznámější český hrad s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a kaplí sv. Kříže, jenž začal Karel IV. budovat roku 1348. Na závěr sejdeme kolem penzionů a restaurací na železniční stanici Karlštejn (215 m; 22,0 km), a zbude-li nám čas, můžeme se na cestu občerstvit na zahrádce restaurace penzionu Karlštejn.               

Mapa: https://mapy.cz/s/bobucevefe

Návrat:                 odjezdy osobního vlaku z Karlštejna v 16:57 nebo 17:27, příjezd do Prahy na hlavní nádraží v 17:43, resp. 18:13, přestup na railjet Vindobona s odjezdem v 18:22, příjezd do Břeclavi v 21:52, přestup na osobní vlak s odjezdem v 22:35, příjezd do Hodonína v 22:56

S sebou:              pevnou obuv, dle zvyku turistické hole, svačinu a dostatek nápoje do vlaku a na trasu pochodu, doklad totožnosti, průkaz pojištěnce

                Na poznávací výjezd do pro nás méně navštěvované, ale atraktivní oblasti srdečně zve Jura Michenka (mob. 723 546 231)

Důležitost: střední
Přílohy:
Zúčastnili se (9) Jiří Michenka, Helena Prázdná, Zuzana Lažková, Andrea Kropíková, Xenda (host od Andrea Kropíková), Mirka Mrázová, Pavla Paldanová, Jana Helešicová, Antonín Mikl
Nezúčastnili se (1) Bronislava Lacová
Zadal:Jiří Michenka, 19. 5. 2021, 21:58   (upraveno 20. 5. 2021, 7:19)
Možnosti

Komentáře k této akci