Spoluhráči.cz klub KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN dokumenty a články ! DŮLEŽITÉ - POZVÁNKA - ČTĚTE!

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN – článek ! DŮLEŽITÉ - POZVÁNKA - ČTĚTE!

Možné akce:
profilové foto Lenka Holínková
Lenka Holínková

! DŮLEŽITÉ - POZVÁNKA - ČTĚTE!

Vytvořeno:6. 2. 2021, 13:15
Autor:Lenka Holínková
Možnosti
Anotace:Prosíme všechny o rozšíření této informace i pro další zájemce a hlavně stávající členy, kteří nemají internet. Celé znění lze přečíst i v Klubové skříňce!

P O Z V Á N K A    P R O    Č L E N Y    K Č T    Z L Í N

         

Milí členové odboru KČT Zlín,

   

   vzhledem k vládním omezením v souvislosti s koronavirem, nelze zatím uskutečnit naši výroční členskou schůzi, kterou jsme plánovali nejprve na 19.1., potom 16.2. 2021. Proto se výbor rozhodl pozvat Vás na malou vycházku. Start není určen ale cíl ano! V pondělí 22.února a ve středu 24.února na Vás budeme čekat v klubovně TOM pod lyžařským svahem (bývalé letní kino) v době od 14:00 do 16:00 hodin. Tam budete mít možnost splnit si svoji povinnost - zaplatit členský příspěvek na rok 2021 . 

   Výše členských příspěvků je tato

230 Kč senior, který v r.2021 dosáhl 61 let, ZTP a junior do 25 let

300 Kč dospělí

600 Kč rodina

hostující členové : 100 Kč pracujíci nebo 90 Kč pro seniory

odběratelé časopisu Turista : pro členy KČT 400 Kč spolu s členskými příspěvky

   Vzhledem k omezené činnosti v roce 2020 rozhodl výbor, že příspěvek pro SK Zlín (100 Kč) na rok 2021 za Vás zaplatíme z našeho účtu odboru.

   Odměnou bude nejen aktuální přelepka na členský průkaz na rok 2021, ale i rozpis termínů  členských schůzí (místo bude upřesněno), plán akcí v roce 2021 (veřejné pochody  a jedno i vícedenní akce) - pokud to bude možné.....

    Navíc můžete zakoupit Novoroční čtyřlístek a přispět 30 Kč na sbírku pro výstavbu nových vozíčkářských stezek a bezbariérovost chat KČT. Naši tradiční akci 1.ledna jsme nemohli uskutečnit, budeme rádi když se zapojíte.

Organizace na místě :  Na zaplacení členských příspěvků máte dva termíny.

Prosíme, dodržujte rozestupy 2 metry, do klubovny vstupujte jednotlivě a s rouškou. Mějte, pokud možno, připravené požadované částky.

Budeme po Vás chtít :   jméno, příjmení, rodné číslo (dle zákona povinný údaj), trvalé bydliště dle občanského průkazu, korespondenční adresu pokud je jiná než trvalé bydliště. Pro operativnost v komunikaci s Vámi i číslo telefonu, popř. e-mailovou adresu (pro urychlení, prosím, připravte předem na papír a předejte).

    Děkujeme za pochopení a vstřícnost. Vaše osobní přítomnost je nutná !!!

Pokud to situace dovolí, výroční členskou schůzi uskutečníme později, abychom mohli schválit řadu věcí.   Stávající členové výboru se uvolili setrvat zatím ve funkci.....

    S přáním hodně zdraví, turistice zdar !

                                                                                   Jiří  T o m á š

                                                                                   předseda KČT,                                                                                             odbor Zlín

    

 

Komentáře k tomuto článku