Spoluhráči.cz klub KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN dokumenty a články DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR )

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN – článek DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR )

Možné akce:
profilové foto Lenka Holínková
Lenka Holínková

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR )

Vytvořeno:4. 6. 2018, 14:44   (upraveno 4. 6. 2018, 23:19)
Autor:Lenka Holínková
Přílohy:

Ochrana osobních údajů ve sportu.docx

Možnosti
Anotace:Zákon o ochraně osobních údajů | GDPR

Milí,turisté,členové KČT Zlín!

  Vzhledem k novému zákonu GDPR,je třeba Váš podpis na příslušný formulář, že souhlasíte s uváděním některých osobních údajů ,a to jen pro nezbytné potřeby našeho Klubu. Ty základní-jméno a příjmení, datum narození a  adresa bydliště jsou povinné pro setrvání v Klubu. Jsou tam i kolonky zda souhlasíte se zveřejňováním jiných údajů (např.Vašich fotografií z našich sportovních aktivit atp.,což bude jen na Vašem uvážení).

   Prosíme Vás,abyste se dle možností dostavili na schůze Klubu, dle rozpisu zveřejněném na Webu i v Klubové skříňce.

           Děkujeme předem, výbor KČT ZlínOchrana osobních údajů ve sportu (GDPR )

Česká unie sportu a Český olympijský výbor informují o povinnosti vyplývající pro národní sportovní svazy a další sportovní subjekty (kluby, TJ)

květen2018

Vážení,

píšeme Vám jménem České unie sportu a Českého olympijského výboru ohledně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), jež se použije od 25. května 2018.

V rámci ČUS a ČOV v současné chvíli intenzivně společně pracujeme na analýze našich činností, jejíž výsledky, včetně příslušných doporučení a vzorových metodik, chceme poskytnout národním sportovním svazům i dalším sdruženým subjektům, zejména SK/TJ s cílem usnadnit proces zajištění souladu jejich fungování s požadavky GDPR.

Jsme si vědomi toho, že použitelnost nařízení je již za dveřmi. Datový audit a srovnávací analýza činností ČUS a ČOV z hlediska povinností vyplývajících z GDPR, na kterých pracují profesionální odborní partneři, jsou však z časového i finančního hlediska velmi složité. Náročnost celého procesu zvyšuje i to, že neexistuje žádný závazný výklad GDPR a že v ČR ještě nebyl přijat příslušný nový zákon o ochraně osobních údajů, který stanoví konkrétní podobu jednotlivých povinností vyplývajících z GDPR.

Proces kompletního zajištění souladu fungování národních sportovních svazů a dalších sdružených subjektů s GDPR bude během na dlouhou trať. Přesto je však již nyní nutné vyvinout určitou aktivitu za účelem vyhovění požadavkům GDPR. Zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, českého kontrolního orgánu, rovněž zdůrazňují, že při případné kontrole v prvních měsících použitelnosti GDPR je třeba prokázat alespoň určitou snahu o přizpůsobení se novým povinnostem vyplývajícím z GDPR.

Z výše uvedených důvodů očekávejte v týdnu od 14. května 2018 další připravované informace, včetně konkrétních doporučení na následující dny a včetně nejdůležitějších dokumentů, se kterými bude možné dále pracovat. V současné době by SK/TJ již měly pracovat s dokumentem „Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů členů SK/TJ (https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html), jehož realizace je prvním z opatření, které je čekají. ČUS i ČOV budou postupně společně zveřejňovat dostupné informace k zajištění souladu s novým nařízením.

 Se sportovním pozdravem

 Mgr. Jan Boháč, v.r.                                                                  Mgr. Petr Graclík, v.r.

           generální sekretář ČUS                                                              generální sekretář ČOV

Komentáře k tomuto článku