Spoluhráči.cz klub KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN dokumenty a články Informace o Výroční schůzi

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN – článek Informace o Výroční schůzi

Možné akce:
profilové foto Lenka Holínková
Lenka Holínková

Informace o Výroční schůzi

Vytvořeno:9. 1. 2021, 17:50
Autor:Lenka Holínková
Možnosti
Anotace:Vážení turisté, zajisté sledujete vývoj situace, který nám neumožňuje pořádat oblíbené aktivity jako jsou hromadné vycházky atd. Z toho důvodu jsme také museli rozhodnout o přeložení plánované Výroční členské schůze z úterý 19.1.2021 na úterý 16.2.2021.Pokud to epidemiologická situace dovolí, uskuteční se již tradičně v kostele na Jižních svazích ve Zlíně a to od 17 hod. Je potřeba zaplatit členské příspěvky na rok 2021 a to ve výši- dospělí : 300,-Kč a senioři : 230,-Kč. Odběratelé časopisu Turista připlatí částku 400,- Kč. Účastníci obdrží přelepku do členského průkazu, plán schůzí a plán hlavních akcí našeho klubu na rok 2021.Dle nařízení Ústředí KČT jsme povinni doplnit evidenci o rodná čísla (nebudou zveřejněna) a proto si vezměte Občanský průkaz. Váš výbor KČT

Vážení turisté,

 

   zajisté sledujete vývoj situace, který nám neumožňuje pořádat oblíbené aktivity jako jsou hromadné vycházky atd. Z toho důvodu jsme také museli rozhodnout o přeložení plánované Výroční členské schůze z úterý 19.1.2021 na úterý 16.2.2021.Pokud to epidemiologická situace dovolí, uskuteční se již tradičně v kostele na Jižních svazích ve Zlíně a to od 17 hod.

Je potřeba zaplatit členské příspěvky na rok 2021 a to ve výši- dospělí : 300,-Kč a senioři : 230,-Kč. Odběratelé časopisu Turista připlatí částku 400,- Kč. Účastníci obdrží přelepku do členského průkazu, plán schůzí a plán hlavních akcí našeho klubu na rok 2021.Dle nařízení Ústředí KČT jsme povinni doplnit evidenci o rodná čísla (nebudou zveřejněna) a proto si vezměte Občanský průkaz.    

                        Váš výbor KČT

 

Vysvětlení :  

   7. ÚV KČT schválil úpravu Směrnice ORG. 3 a 4 a rodné číslo se stává povinným údajem člena Klubu.

   Evidenci rodných čísel stanovuje Novela zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, z roku 2019 která stanovila, že se zřizuje Rejstřík sportu jako informační systém veřejné správy. Podle § 3e, odst. 2, bodu c) zapisují sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu u sportovců mimo jiných údajů také rodné číslo. Vzhledem k tomu, že všichni členové KČT jsou sportovci – turisté, žádáme všechny odbory a oblasti, aby v průběhu registrace členů na rok 2021 získaly od všech členů jejich rodná čísla (mimo cizích státních příslušníků) a zapsaly je do členské databáze KČT. Ostatní požadované údaje již v členské databázi máme obsaženy. Jen pro takto evidované členy získá KČT dotaci na činnost, proto je velmi důležité, abychom co nejvíce členů měli evidováno s kompletními údaji. Vzhledem k tomu, že registraci rodných čísel požaduje zákon, není třeba souhlas členů k nakládání s nimi. Stále však platí, že RČ je citlivý údaj a jako s takovým je třeba s ním zacházet, zejména jej např. nelze sdělovat třetím osobám.

Rodná čísla potřebujeme od všech členů.  Nejde jen o dotace, které žádají o dotace od NSA odbory přímo, ale o celý klub – bez dotací bychom nemohli přežít, nebyly by žádné dotace pro oblasti a Tomíky, na významné akce, atd. NSA bude hodnotit počet členů celého klubu podle těch, u kterých bude zadáno RČ. Chtějí je už nyní, ale dostali jsme odklad do března 2021, kdy bychom měli mít zadáno RČ u všech členů. A je zřejmé, že kdybychom měli RČ jen u poloviny členů, nedali by nám ani dotace v takové výši, jako MŠMT letos a v předchozích letech.

Komentáře k tomuto článku