Spoluhráči.cz klub KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN dokumenty a články VÝKLADOVÉ STANOVISKO – COVID-19 pro KČT

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN – článek VÝKLADOVÉ STANOVISKO – COVID-19 pro KČT

Možné akce:
profilové foto Lenka Holínková
Lenka Holínková

VÝKLADOVÉ STANOVISKO – COVID-19 pro KČT

Vytvořeno:30. 10. 2020, 15:01
Autor:Lenka Holínková
Možnosti
Anotace:VÝKLADOVÉ STANOVISKO – COVID-19 Výňatek - Shrnutí pro účely Klubu českých turistů .................................................. Klub českých turistů nemůže konat žádné akce, pochody, organizované výlety apod.

VÝKLADOVÉ STANOVISKO – COVID-19

Výňatek - Shrnutí pro účely Klubu českých turistů

Toto platí od 22. 10. 2020 do 5. 11. 2020, resp. u mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví do odvolání. Je nutné uvést, že s pravděpodobností hraničící s jistotou dojde k prodloužení nouzového stavu (minimálně do konce listopadu 2020) a dále i k prodloužení uvedených zákazů a omezení.

O aktuální situaci budete vždy včas informováni.

Pokud jde o aktivity Klubu českých turistů a jejich členů, lze uzavřít, že:

a) Je zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich.

b) Platí však nařízení omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

c) Platí zákaz provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.

d) Platí zákaz provozu a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

e) Platí zákaz návštěv a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad.

f) Platí zákaz návštěv a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

g) Platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Závěr :

Z uvedeného je zřejmé, že volný pohyb osob je značně omezen. Klub českých turistů nemůže konat žádné akce, pochody, organizované výlety apod.

Je možné (v počtu maximálně dvou osob-s výjimkou členů domácnosti) vyrazit ven do přírody či do parku za účelem pobytu v přírodě či venku. Pokud se nejedná o zastavěné území obce, je možné být bez roušky.

Platí však i další omezení, a to zejména při zachování odstupu (aspoň 2 metrů) od ostatních osob a racionalita v tom smyslu, zda je opravdu nutné v tomto nouzovém stavu takové aktivity provozovat.

Doporučuje se tedy pobyt v přírodě s rodinnou, jednotlivě, event, maximálně ve dvou. Návštěvy historických památek, zoologických zahrad, galerií apod., jsou zakázány.

Lze bohužel očekávat prodloužení nouzového stavu a zákazů a je taktéž velmi pravděpodobné, že dojde ještě ke zpřísnění uvedených opatření.

 

Komentáře k tomuto článku