Spoluhráči.cz klub KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN TK duben 2024

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN – TK duben 2024

Možné akce:

TK duben 2024


Tento kalendář je přehledem akcí KČT, odbor Zlín č.114101.

Informace k vycházkám: J. Tomáš mob. +420 737 005 174, Fr. Foukal mob. +420 704 835 551, V. Zlínský mob. +420 603 787 611,  P. Hanák mob. +420 732 823 953,  K. Janů mob. +420 733 298 131, R. Lechner mob. +420 604 200 227 ,  J. Velešík mob. + 420 602 757 704, I. Prokopova +420 605 787 823, Jar.Šantavý mob. +420 732 735 931

Klubový web :   https://www.spoluhraci.cz/klub-ceskych-turistuodbor-zlin     

E-mail : kct.zlin@seznam.cz

Vycházky se konají za každého počasí a na vlastní nebezpečí. Změny vycházek vyhrazeny.               

 

Úterý 2.4.- "PÁLAVA"

 Trasa 9 km : Dolní Věstonice - Dívčí hrady- po zelené TZ do Soutěsky - odtud Po Via Czechia jižní - Pod Martinkou – Klentnice.

Možnost zkrácení ze Soutěsky po červené TZ přímo do Klentnice-6,5 km

výškový profil základní trasy - stoupání 376m, klesání 216m.

Odjezd : z ŽS Otrokovice   v 7.42 hod, jízdenka do Šakvic

Vedoucí : Pavel Hanák


Sobota 6.4.   „VÝSTUP  NA  MALOU  LHOTU“

 31. ročník turistické akce pořádá KČT, odbor Valašské Meziříčí. Výhodou je, že si přístupovou trasu můžete zvolit sami. Jedná se o pěší, cyklo a rodinnou turistiku, pro mládež, akci TOM a Dvoustovka. Důležitý je čas setkání v hostinci Pod dubem na Malé Lhotě ( 11 - 14 hod.). Pro změnu letos zvolíme start z Velké Lhoty u Evangelického tolerančního kostela. V letech 1875 - 95 působil na Velké Lhotě evangelický farář a autor Broučků Jan Karafiát. Dle zájmu možnost prohlídky. Dál se vydáme po NS J. Karafiáta k dřevěné zvoničce na žluté značce. Na rozcestí stojí kamenný kříž  z roku 1885 při výročí 1000 let od úmrtí sv. Metoděje.   Dál nás povede modrá stezka přes vyhlídkové místo.   Na druhé odbočce se dáme vlevo a po chvilce se napojíme na červeno modrou značku která nás dovede k hostinci Pod dubem. Zatím jsme urazili 2,1 km a zdolali stoupání 143 m. Po občerstvení, získání razítek a setkání s kamarády budeme pokračovat k rozcestí s vyhlídkou a přístřeškem. Po červené sestoupíme lesem Zádrhlov k vodní nádrži Bystřička u pláže, potom hráz, k bufetu a zastávce autobusu - cíli naší trasy. Měří 5,5 km, + 167, - 292m Doprava autobusem ze Zlína AN v 8:30 hod. s přestupem na Podlesí, Drážky do Velké Lhoty, kostel (10:28). Vedoucí Jiří Tomáš. 

 

Pondělí  8.4.   „ČLENSKÁ  SCHŮZE   KČT  ZLÍN“

 Výbor se sejde v 16:30, členové v 17:30 hod. v restauraci Kanada Pub.

Je důležité, aby přišli Ti, kteří se přihlásili na květnové akce a zaplatili nebo poslali zástupce. 

 

Úterý 9.4. „ZA HLAVÁČKY“

Trasa 11 km : po modré TZ z Valtic ŽS město - vyhlídková věž Hlohovec, neznačeně k lokalitě Kamenice u Hlohovce (hlaváčky), neznačeně k rybníku Nesyt, modrá TZ kolem ornitologických pozorovatelen do Sedlce žel. stanice.

Odjezd : ŽS Otrokovice 7.42 hod. do Břeclavi-příjezd 8.35hod. pak z Břeclavi v 9.38hod. do Valtice město-příjezd 9.47hod. vše vlakem.

Vedoucí : I. Prokopová

 

Pátek 12.4.   „KŘIBSKÉ   VÝHLEDY“

Vycházka nejen pro seniory z Klubu Podhoří povede Vizovickou vrchovinou, konkrétně do Křibů. Start z Kudlova, zastávka myslivna. Odtud po silnici s CT 5055 na Horní Paseky neustále do kopečka. Odměnou budou výhledy k severu a na západ. Z rozcestí se sv. obrázkem směrem k mohyle. Pomník obětem 2.sv. války připomíná 19 mužů hrdinů, a také 19 vysázených bříz. Navíc je tu i pěkný výhled. Od hrušně U Slováčků po 100 m zamíříme k lesu a pak loukami dojdeme do Březnice. Kolem kostela sv. Bartoloměje na zastávku "křižovatka"

cíli naší vycházky. 5,8 km, + 52, - 220 m.

Doprava ze Zlína AN v 9:00 hod., Vedoucí Jiří Tomáš.

 

Sobota 13.4. „Jihem ( polského) Těšína“ 

Trasa 12 km : Český Těšín  vlakové nádraží ,,  lávka přes Olši hraniční přechod ,,  zámek v Blogocicach  ,,  rezervní pěší trasa zelená tur. značka ,,  vyhlídková místa u Osiedle Banotowka ,,  vlaková zastávka Těšín  universita ,, kostel v Těšíně Bobrku ,, Kaufland ,, rynek ,, Český Těšín vlakové nádraží .   

Odjezd:6:45 z nádraží Otrokovice .Jízdenka tam ne ČD, ale OneTicket ! 

Vedoucí: František Foukal 

 

Neděle 14.4. „PLOŠTINA“

Trasa 13 km : Vlachova Lhota – Drnovice – Ploština – Pod Svéradovem – Pozděchov. Vzít s sebou vše na opékaní a hrnek.

Odjezd z AN Zlín : 7.40 hod.,st. 41

Vedoucí : K. Janů

 

Úterý 16.4.- "PO HRANICI DEVÍTI KATASTRŮ"

Trasa 10km : Bílovice - NS Po hranici devíti katastrů - Cyrilometodějská stezka - rozhledna Rovnina - kaple sv. Rocha - Park Rochus skanzen - Uherské Hradiště.

Odjezd : z AN Zlín st.25 - v 9.05 hod. - jízdenka do Bílovic

Vedoucí : Pavel Hanák 

 

Sobota  20.4.  „BESKYDSKÝ   MONT   BLANC :  BESKYD“

32.ročník akce při níž se zdolávají beskydské vrcholy, každý rok nová pětice, jejichž součet nadmořských výšek dá výšku Mont Blancu (4808 m). Letos bude prvním vrchol Beskyd (900 m). Přístup možný např. z Bílé nebo Bumbálky.

Kontrola na Masarykově chatě od 9:00 do 15:00 hod. kde získáte záznamní list a první razítko (1,5 km). Potom se buď vrátíte nebo můžete pokračovat po trase : Smutníky - z - lesem za stálého klesání - Maxova nádrž - CT 6183 - Pod Klínem - údolí Velké Smradlavy - CM  stezka - sirný pramen – turistický přístřešek u Obory - kaple sv. Huberta - lovecký zámeček Bílá - zast. Busu (8,7 km, +37, - 354 m) nebo na zastávku Bílá, střed (9,7 km, + 39, - 362 m).

Doprava ze Zlína AN v 7:00 hod. do Holešova, pak vlakem do Rožnova p. Radhoštěm a nakonec busem na Bumbálku, st.hr. (příj. 10:12). Vedoucí : Jiří Tomáš.

 

Sobota  27.4.   „MORKOVSKÉ  VÉŠLAP“

35.ročník turistického pochodu pořádá KČT, odbor Morkovice na trasách 7, 12, 20, 25, 35 a 50 km. Start je v sokolovně v Morkovicích od 6:00 do 9:00 hod., cíl tamtéž do 19:00 hod. Každý, kdo dojde do cíle obdrží perník a diplom. Doprava vlakem z Otrokovic v 6:14 hod. přes Hulín do Kroměříže (6:42), potom autobusem (v 7:00) do Morkovic, náměstí (7:40).   Vedoucí :  J. Tomáš.

 

Sobota  27.4.   „PITĚNSKÝ  ŠKRPÁL“

23.ročník tur. pochodu na trasách 11 a 16 km pořádá Jednota Orel Pitín.Start od 7:30 do 10:00 hod. z Orelské chaty u Pitína (od žst. Pitín 3,7 km, od zast. busu Pitín  3 km), cíl tamtéž do 16 hod.

 

Neděle 28. 4. „Vranov nad  Dyjí“

Trasa 10  km : Onšov rozcestí ,,  vyhlídka od Claryho kříže ,,  vyhlídka vodní nádrž Vranov ,, vyhlídka u Ptačího vrchu ,,  vyhlídka u Šibeničního vrchu ,,  vyhlídkové místo u Mniszkova kříže ,,  Halamasskova výhlídka ,,  zámek Vranov nad Dyjí , zpět na aut. zastávku Vranov nad Dyjí Zamecký hotel . 

Odjezd : 6.12 z vl. nádraží Otrokovice . Doporučená jízdenka IDS JMK celodenní mimo Brno + Staré Město tam + zpět .

Vedoucí : František Foukal 

 

PŘIPRAVUJEME :           


SEDLČANY 1.7 - 7.7 2024

Milí turisté! 

I  letošní rok  Vás touto pozvánkou a propozicemi KČT odbor Zlín vás zvu  na letní týdenní pěší turistiku vedenou veřejnou dopravou . 

Tentokrát do oblasti ,  která nabízí rozhledny a především výlety k řece Vltavě.


PROGRAM AKCE :

Pondělí  -  odjezd  5:56  vlakem z nádraží Otrokovice . Ubytování a

trasa 6 km : Osečany , Podskalí ,, rozhledna Drahoušek ,, zámek Osečany.

Úterý  -   trasa 15 km  Petrovice ,, rozhledna Kuníček  ,, křížová cesta Kuníček ,, vyhlídkové místo Varta ,,  Tynčanský kras ,,  Vitín ,,  Počepice ,, Vysoký Chlumec  /možnost prohlídky skanzenu +1,5 km/ .  

 Středa -  trasa 16 km  Kamýk nad Vltavou  ,, rozhledna Vrškamýk ,, zřícenina hradu Vrškamýk ,,  Zduchovice ,,  vyhlídka Solenická podkova ,,  Větrov ,, Solenice ,,  betonová hráz vodní elektrárny  Orlík ,,  rozhledna Milada ,,  Milešov ,  Hřebeny aut. zastávka. 

 Čtvrtek -  volnější den . Dopoledne Milevsko ,  náměstí , vyhlídkové místo a klášterní areál  s prohlídkou / 3 km/  .  Odpoledne  přejezd na rozhlednu Onen svět Langova rozhledna u obce Lašovice / 3 km/ .

 Pátek -  trasa 11 km  Křepenice ,, turistický rozcestník s přístřeškem Drbákov - Albertovy skály  ,,  Tisová vyhlídka ,,  vyhlídkové místo Bílá skála ,,  Albertova vyhlídka  ,, vyhlídka na Sedlčansko ,, Bartůňkova vyhlídka ,, Nalžovické Podhají ,,  Nalžovice Chlum aut. zastávka .

 Sobota  -  trasa  v přírodním parku Džbány - Žebrák  15  km ,,   Ouběnice ,,  Strženec ,,  Kaliště ,, rozhledna Kochnov ,, Votice . / klášter s prohlídkou a věž Václavka/.

 Neděle 

 Poslední procházka Sedlčany  a odjezd domů.

 Ubytovaní je v internátu SOU Sedlčany v ceně 280 Kč/osoba a noc  při 3 osobách na pokoji , 330 při dvou a 380 Kč při jedné osobě . Sociální zařízení a  mini  kuchyňka na chodbě společná pro 8 pokojů. 

 Přihlášky přijímám do 1.6 . 2024 . U pozdějších se můžu pokusit , ale bude to již hodně bez záruky .

 Vede a případné další informace František Foukal . 734 835 551 nebo  franta.foukal@hotmail.com

 Změna programu vyhrazena.  

 

 PŘÍPADNĚ BUDOU PŘIDÁVÁNY DALŠÍ VYCHÁZKY DODATEČNĚ DLE MOŽNOSTÍ VEDOUCÍCH!

Změna programu vyhrazena.  Sledujte i možné změny na našem webu.

 

ZÁJEMCI O TURISTIKU RODIČŮ S DĚTMI!

Kontakt : email: Jitka.Cizmarova@seznam.cz-tel.603 825 708