Spoluhráči.cz klub KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN členské příspěvky na rok 2023

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,ODBOR ZLÍN – členské příspěvky na rok 2023

Možné akce:

členské příspěvky na rok 2023


Kategorie: Dítě Junior Dospělý Senior ZTP Rodina
0-18 19-26 27-60 61+
Ročníky 2023 2005 - 2023 1997 - 2004 1963 - 1996 do r. 1962    
odvod na ústředí 50 100 200 100 100 400
odvod na oblast 0 50 50 50 50 100
odvod do odboru 50 90 100 90 90 200
část odvodu pro SK 100 100 100 100 100 200
CELKEM: 200 340 450 340 340 900
 ATOM  205  295  405      
Pro SK hradíme ještě 100 Kč z našeho účtu - celkem 200 Kč!